ข่าวสารทุกหมวดหมู่

แสดง 1 - 20 จาก 2639
หน้า
 • ข่าวสาร
  เกษตรกลวิธาน
  พันธุศาสตร์พืช
  Stickbug หุ่นยนต์ผสมเกสรอัจฉริยะ
  Stickbug คือหุ่นยนต์ผสมเกสรอัจฉริยะที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย (West Virginia University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแก้ปัญหาการลดลงของแมลงผสมเกสร และเพิ่มความสะดวกในการผสมเกสรสำหรับพืชที่ปลูกในเรือนกระจก     โดยลักษณะของเจ้าตัวหุ่นยนต์ผสมเกสรที่ว่านี้มีจุดเด่นอยู่ที่แขน
  อ่านต่อ
  วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
 • ข่าวสาร
  การแปรรูปผลิตผลเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร
  จีนพัฒนากระจกใสจากไม้ไผ่ ! ประโยชน์ล้ำ อนาคตอาจมาแทนที่กระจกจากซิลิกา
  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยป่าไม้และเทคโนโลยีเซ็นทรัลเซาท์ (CSUFT) ในเมืองฉางซา ประเทศจีน ได้พัฒนาวัสดุโปร่งใสคล้ายแก้วแบบใหม่ ที่สำคัญคือถูกสร้างขึ้นโดยใช้ไม้ไผ่จากธรรมชาติ ซึ่งทำให้วัสดุใสนี้มีคุณสมบัติหน่วงไฟ และป้องกันความชื้นในเวลาเดียวกัน   ทั้งนี้ ในปัจจุบันกระจกใสส่วนใหญ่สร้างมาจากซิลิกา ซึ่งเป
  อ่านต่อ
  วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
 • ข่าวสาร
  การศึกษา
  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอน หลักสูตรเกษตรสีเขียว
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม จัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียวผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าพบนายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง อำเภอเวียงห
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • ข่าวสาร
  เคมี-ฟิสิกส์ดิน
  กรมพัฒนาที่ดินชวนเกษตรกรตรวจดินก่อนปลูก ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
  นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ดินเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตทางการเกษตร ดินที่ดีควรมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การวิเคราะห์ตรวจสอบธาตุอาหารในดินจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เพื่อให้สามารถใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างแม่นยำ
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • ข่าวสาร
  การผลิตพืช
  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  ผู้ช่วยฯ ดูแปลงฯ ต้นแบบหนุนเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ
  ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรต้นแบบ โครงการส่งเสริมการเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ นายสมศักดิ์ เกิดเปี่ยม ที่ฟาร์มทรัพย์แทนวันดี ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมือ
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • ข่าวสาร
  การผลิตพืช
  ชลประทาน
  อุปกรณ์ควบคุมภูมิอากาศอัจฉริยะในสวนทุเรียน
  นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ซึ่งกำกับดูแลโครงการเกษตรอัจฉริยะลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องในโครงการเกษตรอัจฉริยะ ในแปลงเกษตรกรที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) จาก
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • ข่าวสาร
  การค้า/การตลาด
  งาน AGRITECHNICA ASIA และ Horti Asia 2024
  งาน AGRITECHNICA ASIA (อะกริเทคนิก้า เอเชีย) และ Horti Asia (ฮอร์ติ เอเชีย) 2024 หรืองานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางการเกษตร พืชไร่ พืชสวน เครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรครบวงจร สำหรับภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC กรุงเทพฯ ต
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • ข่าวสาร
  การศึกษา
  เศรษฐศาสตร์การผลิต
  การอบรม การจัดการแปลงสำหรับมาตรฐาน GLOBALG.A.P. IFA Version 6
  คณะเกษตร กำแพงแสน เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม การจัดการแปลงสำหรับมาตรฐาน GLOBALG.A.P. IFA Version 6 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องฝึกอบรม เรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน     ค่าสมัคร 4,500 บาท/คน *โอนชำระค่าสมัคร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่ 769-200001-0
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • ข่าวสาร
  ทรัพยากรน้ำ
  อุตุนิยมวิทยา
  เกษตรกลวิธาน
  สวก. จับมือ 4 หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน ลงนามสัญญา เล็งนำนวัตกรรมแดนมังกรเพิ่มบริมาณน้ำจากฝน แก้ปัญหาภัยแล้งในประเทศไทย
  นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธาน พิธีลงนามสัญญาสนับสนุนโครงการ “การศึกษาศักยภาพการเพิ่มปริมาณน้ำฝนด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียงความถี่ต่ำในประเทศไทย” ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดย ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ร
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • ข่าวสาร
  การศึกษา
  การผลิตสัตว์
  อุตุนิยมวิทยา
  สัมมนาออนไลน์ VPG Seminar 2024 : Global Warning เมื่อโลกแปรปรวน ปศุสัตว์จะรับมืออย่างไร
  ขอเชิญชวน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ VPG Seminar 2024 : Global Warning เมื่อโลก ”แปรปรวน“ ปศุสัตว์จะรับมืออย่างไร มาร่วมฝ่าวิกฤติ และหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางระบบ Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ผ่าน QR Code หรือลงทะเบี
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • ข่าวสาร
  การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร
  ปุ๋ย
  พด. เดินหน้าต่อเนื่อง ผลิตน้ำหมักจากปลาหมอคางดำ เพิ่มผลผลิต รักษาระบบนิเวศ
  กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้าไม่หยุด ผลิตน้ำหมักจากปลาหมอคางดำ นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามอย่างต่อเนื่อง ปกป้องสัตว์น้ำเศรษฐกิจพื้นถิ่น และรักษาระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และโฆษกกรมพัฒนาที่
  อ่านต่อ
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
 • ข่าวสาร
  ปรับปรุงพันธุ์พืช
  6 ส้มโอน่าปลูก
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
 • ข่าวสาร
  การแปรรูปผลิตผลเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร
  กยท.เปิดตัวล้อยาง “Greenergy Tyre” ภายใต้แนวคิด ขับเคลื่อนทุกชีวิตสู่ความยั่งยืน
  กยท. ร่วมทัพจัดงานมหกรรมยางล้อระดับนานาชาติ “TyreXpo Asia 2024” ขนผู้ผลิต-ผู้ค้าทั่วภูมิภาคร่วมงานคับคั่ง ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. นี้ ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา โดยมี ‘ร้อยเอก ธรรมนัส’ เป็นประธานเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดตัว แบรนด์ล้อยาง กยท. “Greenergy Tyre” ภายใต้แนวคิด ขับเคลื่อนทุกชีวิตสู่ความย
  อ่านต่อ
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
 • ข่าวสาร
  กฎหมาย
  การประมง/การเพาะเลี้ยง
  กรมประมงประกาศฤดูน้ำแดง 2567 เริ่ม 16 พ.ค. นี้
  กรมประมงประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2567” เริ่ม 16 พ.ค. นี้ เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืด สร้างความยั่งยืนให้ระบบนิเวศ ตามนโยบาย รมว.เกษตรฯ     นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงมีการประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2507 และปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่
  อ่านต่อ
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
 • ข่าวสาร
  การส่งเสริม
  เชิญชวนติดตามและเพิ่มเพื่อน "เกษตรมาแล้ว" ผ่านช่องทาง TikTok และ Line
  TikTok "เกษตรมาแล้ว" แพลตฟอร์มใหม่ ที่นำเสนอคลิปสั้นด้านการเกษตร แบบกระชับ เข้าใจง่าย และสามารถแชร์ต่อได้ คลิกติดตาม >> https://www.tiktok.com/@kasetserve?_t=8k3XM4FCTIr&_r=1 Line "เกษตรมาแล้ว" แหล่งรวมองค์ความรู้ ที่ทำให้ทุกคนค้นหาสื่อ/ข้อมูล ด้านการเกษตรได้ง่าย สามารถค้นหาเบอร์ติดต่อเจ้
  อ่านต่อ
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
 • ข่าวสาร
  การแปรรูปอาหาร
  นักวิจัย มก. แปรรูปมันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบ Cassava Chips สำหรับผู้แพ้กลูเตน
  สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ได้ทำการแปรรูปมันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบ Cassava Chips โดยใช้มันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ 2 ที่มีปริมาณไซยาไนด์ต่ำ เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม รสชาติดี เป็นพันธุ์รับประทาน และพันธุ์อุตสาหกรรม สามารถนำไปทำขนมไทยได้หลากหลายชนิด เหมาะสำหรับผู้แพ้กลูเตน และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเพิ่มรายได้ให้แ
  อ่านต่อ
  วันที่ 25 เมษายน 2567
 • ข่าวสาร
  ปุ๋ย
  การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร
  ปุ๋ยจากกากกาแฟ ไนโตรเจนสูง ปลุกกระแสการเกษตรยั่งยืน
  วันที่ 25 เมษายน 2567
 • ข่าวสาร
  เมล็ดพันธุ์
  กรมการข้าว เตรียมแจก 8 พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ในวันพืชมงคล กว่า 4 แสนซอง
  นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคลแรกนาขวัญปีนี้ กรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 8 พันธุ์ จำนวน 2,743 กิโลกรัม นำเข้าพ
  อ่านต่อ
  วันที่ 25 เมษายน 2567
 • ข่าวสาร
  เกษตรกลวิธาน
  ชลประทาน
  การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน
  ไข่พญานาค ...ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (Ground water bank)
  ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม 7ส1s แชร์ความรู้ การประดิษฐ์  อุปกรณ์ไข่พญานาค เพื่อใช้เป็นธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (Ground water bank) ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ ที่นำแนวคิดการเก็บน้ำไว้ใต้ดินจากประเทศสหรัฐอเมริกามาประยุกต์ใช้ หลักการคือ การเติมน้
  อ่านต่อ
  วันที่ 24 เมษายน 2567
แสดง 1 - 20 จาก 2639
หน้า
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู