ข่าวสารทุกหมวดหมู่

แสดง 1 - 20 จาก 1863
หน้า
 • ข่าวสาร
  การปรับปรุงดิน
  ธาตุอาหาร
  นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต เพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต คือ แคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นเทคโนโลยีนาโน ตกตะกอนละเอียดเป็นพิเศษ เส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาคน้อยกว่า 100 นาโนเมตร ถูกใช้เป็นสารเติมแต่งในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น พลาสติก สี ยาง หรือใช้เป็นอาหารเสริมมนุษย์ เป็นสารที่มีอนุภาคเป็นบวก ในพืชจะถูกใช้ในการเข้าไปเพิ่มคุณค่าธาตุอาหาร และเพ
  อ่านต่อ
  วันที่ 20 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  ระบบการปลูกพืช
  การบริหาร/ธุรกิจเกษตร
  เกษตรกรพิจิตรปลูกพืชผสมผสานยุคโควิด-19 แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน สร้างรายได้ตลอดปี
  คุณโสพี ทองทุม เกษตรกรตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เกษียณจากงานประจำกลับมาทำเกษตรผสมผสานยังบ้านเกิด โดยยึดการทำเกษตรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการเลี้ยงปลาภายในบ่อน้ำภายในสวน โดยเริ่มทำเกษตรผสมผสานตั้งแต่ปี 2560 แบ่งพื้นที่มาทำเกษตรผสม
  อ่านต่อ
  วันที่ 20 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  การแปรรูปผลิตผลเกษตร
  ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากมันสำปะหลัง เพิ่มมูลค่า สร้างทางรอดให้เกษตรกร รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
  ผลิตภัณฑ์ทรายแมว เพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง สร้างทางรอดให้เกษตรกร รับรางวัลการวิจัยแห่งชาตินับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการเกษตรไทย เมื่อนักวิจัย บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด คิดค้นและแปรรูปมันสำปะหลังที่มีราคาตกต่ำ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด จนเข้าตาสำนักงานการวิจัยแ
  อ่านต่อ
  วันที่ 20 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  เกษตรกลวิธาน
  ระบบการปลูกพืช
  เทคโนโลยีผลิตพืชในโรงเรือนแบบหมุนเวียน
  ทีมนักวิจัย สวพ.3 ทำโครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบโรงเรือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เนื่องจากการปลูกผักในโรงเรือนจะทำให้เกษตรกรสามารถผลิตได้ทั้งปี ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (สวพ.3) จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในช่วงฤด
  อ่านต่อ
  วันที่ 20 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  การแปรรูปอาหาร
  วว. พัฒนาโพรเฮิร์บ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชียงดา-ส้มแขก แบบผงชาฟรีซดราย ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแปรรูปของประเทศ
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตอบโจทย์การพัฒนาเทคโนโลยีประเทศด้านอุตสาหกรรมแปรรูป ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนัล (Functional food products) ชนิดใหม่ในรูปของผงชาฟรีซดรายสำหรับชงน้ำเย็นดื่มและผลิตภัณฑ์ชน
  อ่านต่อ
  วันที่ 20 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  การผลิตสัตว์
  เลี้ยงไก่ไข่ในตะกร้าด้วยอาหารสูตรสมุนไพรต้นทุนต่ำ
  เปลี่ยนสวนยางสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ เลี้ยงไก่ไข่ในตะกร้าใช้ต้นทุนต่ำด้วยอาหารสูตร “สมุนไพร” “ไก่ไข่ของลุงนอมที่เลี้ยงมานี่ก็อายุสองปีกว่าแล้วนะ ก็ยังออกไข่ให้ลุงเก็บมาเรื่อย ๆ ทุกวัน ขนาดที่ว่าอายุครบการปลดระวางแล้ว แต่มันก็ยังมีไข่ให้ลุงเก็บกินมาเรื่อย ๆ อยู่ อาจบางวันน้อยบ้างมากบ้างแล้วแต่
  อ่านต่อ
  วันที่ 19 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  การผลิตพืช
  มะละกอพันธุ์ครั่ง มะละกอส้มตำแสนอร่อยแห่งที่ราบสูง
  มะละกอพันธุ์ครั่ง เริ่มจากได้มีการนำพันธุ์จากบ้านคุยเชือก ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มาปรับปรุงพันธุ์ใหม่ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้การควบคุมของกรมส่งเสริมการเกษตร (ชื่อเดิม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ) ในปี พ.ศ.
  อ่านต่อ
  วันที่ 18 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  การผลิตพืช
  ปลูกมะละกอแขกนวลดำเนิน มีตลาดรองรับไม่ขาดสาย
  มะละกอแขกนวลดำเนิน เป็นมะละกอที่ตลาดมีความต้องการสูง เป็นมะละกอที่มีเนื้อสีขาว กรอบ เหมาะกับการนำไปตำส้มตำมากกว่าทุกสายพันธุ์ จึงเป็นมะละกอสายพันธุ์กินดิบที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกเพื่อสร้างรายได้ "การที่จะทำให้มะละกอมีผลผลิตดก ไม่ควรปล่อยต้นนานเกิน 2 ปี ระยะ 2 ปี มะละกอยังเป็นมะละกอสาวให้ผลผลิตดก แ
  อ่านต่อ
  วันที่ 18 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  ปรับปรุงพันธุ์พืช
  มะละกอส้มตำ 90 พันธุ์ลูกผสม เปอร์เซ็นต์เป็นต้นกะเทยสูง ต้นเตี้ย ทนโรค ผลเรียวยาว เหมาะกับเมนูส้มตำ
  ผลมะละกอลูกเรียวยาวเป็นที่ต้องการของตลาด แถมยังขายได้ราคาดีกว่าลูกทรงกลม เกษตรกรต้องลงทุนปลูกถึง 3 ต้น เพื่อจะได้มะละกอให้ผลเรียวยาวสัก 1 ต้น หรือที่เรียกว่า “ต้นกะเทย” เพื่อจำหน่ายให้ได้ราคา นั่นล้วนเป็นที่มาของต้นทุน ค่าแรง ค่าน้ำ ค่าปุ๋ย และเวลารอนานถึง 3 เดือนกว่าจะรู้ผล ดังนั้น บริษัท อีสท์ เวส
  อ่านต่อ
  วันที่ 18 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  โรคสัตว์
  10 คำถาม ปัญหาหมู สู่ทางรอดคนเลี้ยง-ทางออกคนกิน
  หมูแพง กลายเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ภาครัฐกำลังเร่งแก้ไข โดยระดมทั้งองคาพยพ ที่มาร่วมกันดำเนินการให้ปัญหาคลี่คลายโดยเร็วที่สุด เรื่องนี้อาจมีบางคนยังมีคำถามคาใจว่า หมูแพงเกิดจากอะไร แล้วจะมีวิธีแก้ปัญาหวิกฤตินี้ด้วยวิธีไหนบ้าง 1. สาเหตุเนื้อหมูแพง : เกิดจากความต้องการซื้อที่มีมากกว่า ปริมาณผลผลิตที่ขาย
  อ่านต่อ
  วันที่ 18 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร
  การแปรรูปอาหาร
  มรภ. พระนคร วิจัยเปลือกกล้วยน้ำว้า ทำเป็นข้าวเกรียบสุขภาพ ต้นทุนต่ำ
  อาจารย์กานต์ณัฎฐา เนื่องหนุน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เล่าถึงที่มาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากวัสดุเหลือใช้จากกล้วยสุกและเปลือกกล้วย ว่าในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีการแปรรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยแผ่นปรุงรส กล้วยอบ และกล้วยตาก จา
  อ่านต่อ
  วันที่ 18 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  โรคสัตว์
  ปศุสัตว์แจ้งเตือนไข้หวัดนกระบาดในจีน หลังพบผู้ติดเชื้อแล้ว 5 ราย 2 รายเสียชีวิต
  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิด H5N6 ในจีน โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้ว 5 ราย ในจำนวนนี้ 2 รายเสียชีวิตแล้ว จากรายงานของหน่วยงานสาธารณสุขฮ่องกง ระบุว่า ผู้ติดเชื้อในจีนทั้ง 5 ราย พบในปี 2021 เป็นชาย 4 คน และหญิง 1 ค
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  พลังงานทดแทน
  พลังงานผนึกเกษตรฯ ลุยศึกษาพื้นที่เดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนเฟส 2
  พลังงานผนึกเกษตรฯ ลุยศึกษาพื้นที่เดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนเฟส 2 จำนวน 400 เมกะวัตต์ คาด มี.ค. 2565 เคาะพื้นที่ มั่นใจปลายปี 2565 คลอดนโยบายชัดเจน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนระยะที่ 2 (เฟส 2) ปริมาณ 400 เม
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  พลังงานทดแทน
  นวัตกรรมโซลาร์เซลล์จากพืชผักเหลือทิ้ง
  เมื่อของเหลือทิ้งกลายเป็นขุมทรัพย์ด้านพลังงาน นวัตกรรมโซลาร์เซลล์จากพืชผักเหลือทิ้ง ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ลดปัญหาขยะ   เมื่อมีเทศกาลฉลองย่อมต้องมีอาหาร ปัญหาที่ตามมาบ่อย ๆ ก็คือ “ปัญหาขยะจากอาหารเหลือทิ้ง” อีกหนึ่งต้นเหตุของภาวะโลกร้อน โดยรายงานปัญหาขยะทั่วโลกจาก UNEP บรรยายไว้ว่า “ปริมาณขยะโดยประมาณเพี
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  โรคสัตว์
  สายพันธุ์หมูที่ต้านทานโรคอหิวาต์แอฟริกัน
  สัตว์ในวงศ์ (Family) หมูนั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชีย แอฟริกา และยุโรป (ยกเว้นสัตว์คล้ายคลึงกับหมูที่จัดอยู่ในวงศ์ Peccaries ที่มีแหล่งกำเนิดในทวีปอเมริกา)       ในแผนภาพคือชนิด (Species) ของหมู ที่มีวิวัฒนาการมาร่วมกันเกือบ 20 ชนิด ที่ยังคงพบอยู่ในโลก โดยหมูที่เราส
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  โครงสร้างสัตว์
  คณิตศาสตร์/สถิติ
  ระบุอัตลักษณ์กระบือ โดยใช้ AI จดจำและจำแนกลายจมูก
  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการค้นพบถึงวิธีการใหม่ในการระบุอัตลักษณ์ กระบือ โดยผ่านการใช้งานระบบ AI จดจำ และจำแนกลายจมูกของกระบือระบุอัตลักษณ์กระบือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิจัยนำโดย
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  ธาตุอาหาร
  ปุ๋ย
  น้ำหมักชีวภาพ สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
  วันที่ 13 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  การศึกษา
  อารักขาพืช
  เชิญร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “การอารักขาพืชอย่างยั่งยืนภายใต้โมเดล BCG”
  สมาคมอารักขาพืชไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (GAPNet) กำหนดประชุมสัมมนา เรื่อง “การอารักขาพืชอย่างยั่งยืนภายใต้โมเดล BCG” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30-12.10 น. ณ ห้องธัญญบุรี โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน   โดยมีวัตถุประสงค์เพ
  อ่านต่อ
  วันที่ 13 มกราคม 2565
 • ข่าวสาร
  อนุกรมวิธานพืช
  พบพืชวงศ์เทียนชนิดใหม่ของโลก
  พืชวงศ์เทียนชนิดใหม่ของโลก ชื่อวิทยาศาสตร์ Impatiens gadellae Souvann. & Suksathan #พืชวงศ์เทียน (Balsaminaceae) เป็นไม้ล้มลุกหลายปี อวบน้ำ ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน หรือสลับ ช่อดอก ออกตามซอกใบเป็นกระจุก 1–3 ดอก หรือดอกเดี่ยวออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีชมพูหรือขาว ด้านในสีเหลือง ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายนถึงต
  อ่านต่อ
  วันที่ 13 มกราคม 2565
แสดง 1 - 20 จาก 1863
หน้า
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู