ข่าวสารทุกหมวดหมู่

แสดง 1 - 20 จาก 1566
หน้า
 • ข่าวสาร
  เมล็ดพันธุ์
  เมล็ดไม้ป่ากินได้
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ จัดทำ ชนิดของเมล็ดไม้ป่ากินได้ มาดูกันว่ามีเมล็ดอะไรบ้าง
  อ่านต่อ
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  การศึกษา
  Food Talks 2021 #5 "All About Organics" : อาหารออร์แกนิค จากธรรมชาติสู่ชีวิตที่ยั่งยืน"
  สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks 2021 #5 "All About Organics" อาหารออร์แกนิค จากธรรมชาติสู่ชีวิตที่ยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผอ.สถาบันบริการตรวจสอบคุณภ
  อ่านต่อ
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน
  การศึกษา
  เปิดรับสมัครอบรมระยะสั้นออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า รุ่นที่ 2 
  ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับการฟื้นฟูป่าเขตร้อน เทคนิคการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง ขั้นตอนการฟื้นฟูป่าให้เหมาะสมกับบริบท
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  การผลิตพืช
  การเพาะ “ต้นอ่อน” อย่างมืออาชีพ
  เอกสารแนะนำการเพาะ “ต้นอ่อน” อย่างมืออาชีพ ท่านใดสนใจการเพาะต้นอ่อนพืช สามารถศึกษาข้อมูลได้จาก https://bit.ly/2RZXKNK     ข้อมูลโดย ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแบบสื่อโดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร  และกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.1 เชียงใหม่
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  ปุ๋ย
  การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน
  การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแบบตะกร้าฝังดิน
  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญชวนทุกท่านมาเรียนรู้ การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแบบตะกร้าฝังดิน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้ดียิ่งขึ้น cr.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  วิจัยเกษตร
  สวพ.มก. จัดแสดงนิทรรศการงานวิจัย Artificial Intelligence in Agriculture และ Applications ทางการเกษตรและการนำเสนอผลงานวิจัยเด่น มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดง และการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทั้งนี้ มีผลงานนิทรรศการงานวิจัย Artificial Intelligenc
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  วิจัยเกษตร
  การแปรรูปผลิตผลเกษตร
  ถอดรหัสงานวิจัย มก. : การพัฒนากระดาษฟางข้าวเคลือบน้ำมันพลูเพื่อยืดอายุการเก็บทุเรียนกวน
  🍬 ช่วงนี้เป็นฤดูกาลของผลไม้ตามฤดูกาล อย่าง เงาะ มังคุด ทุเรียน ซึ่งปี 2564 ผลผลิตทุเรียนก็กำลังออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก แต่ถึงอย่างนั้น ในสวนของเกษตรกรก็ยังคงมีทุเรียนขนาดตกเกรด หรือทุเรียนไม่ได้คุณภาพส่งออกจำนวนไม่มากก็น้อย ทำให้ชาวสวนทุเรียนส่วนใหญ่จะนิยมนำทุเรียนเหล่านั้น มาแป
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  การส่งเสริม
  การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันผึ้งโลก (World Bee Day) ครั้งที่ 4" ผ่านระบบออนไลน์
  วันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันผึ้งโลก (World Bee Day)  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมการใช้แมลงช่วยผสมเกสรในพืษเศรษฐกิจสำคัญหลายชนิดมายาวนานกว่า 40 ปี และได้ร่วมกิจกรรม วันผึ้งโลก (World Bee Day) ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นี้ ในคอนเซปต์ "รักผึ้ง รักษ์โลก"    
  อ่านต่อ
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  ชีวเคมีของพืช
  ตำลึง ยาเบาหวานข้างรั้ว
  ในตำราอายุรเวท มีการใช้ตำลึงเป็นยารักษาเบาหวานมานานนับพันปี ปัจจุบันมีงานวิจัยมารองรับ ตำลึงแสดงผลการลดน้ำตาลทั้งในคนและสัตว์ทดลอง สรรพคุณที่ลดน้ำตาลอยู่ในส่วนใบ ราก ผล “รับประทานตำลึงวันละ 50 กรัม (ครึ่งขีด) ทุกวัน สามารถรักษาระดับน้ำตาลให้คงที่ได้   ตำรับยาแก้เบาหวาน เถาตำลึง 2-3 นิ้ว 1 กำมือ ใส่
  อ่านต่อ
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  ชีวเคมีของพืช
  ศัตรูพืช
  วัชพืช
  สาบเสือ พืชต่างถิ่นรุกราน... มากคุณค่า ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  แม้จะเป็นพืชต่างถิ่นรุกราน แต่ สาบเสือ ถือเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่มีคุณประโยชน์ นอกจากสามารถนำมาผลิตเจลแต้มสิวแล้ว จากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร พบว่า สามารถนำมาใช้ป้องกันกำจัดหนอนใยผัก หนอนกระทู้ เพลี้ยอ่อน ด้วงถั่วเขียว และใช้ในการกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสสาเหตุโรคพืชได้อีกด้วย เนื่องจากมีสารอ
  อ่านต่อ
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  ชีวเคมีของพืช
  วิจัยเกษตร
  Start​ up​ "ใบยา" วิจัยวัคซีนแบบโปรตีนที่ฉีดเข้าไปในยาสูบ​ อีกทางเลือกการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ฝีมือคนไทย
  ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CEO และ Co-founder ของบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด และ รศ. ดร.วรัญญู พูลเจริญ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CTO และ Co-founder บริษัท ใบยา ฯ ได้พาชมห้องเพาะเลี้ยงใบยาสูบ พร้อมทั้งอธิบายถึงการพัฒนาผลงานดังกล
  อ่านต่อ
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  ที่ดิน
  โครงการบอกดิน 2
  โครงการบอกดิน 2 กรมที่ดินเปิดโครงการ “บอกดิน 2” เพื่อให้ประชาชนที่มีที่ดิน แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือ มี ส.ค.1/ น.ส.3/ น.ส.3ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปช่วยจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่าย ๆ เพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต โดยสามารถแจ้
  อ่านต่อ
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  การศึกษา
  ม.สวนสุนันทา เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย รับสมัครถึงวันที่ 20 พ.ค. 64 สมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.admission.ssru.ac.th หรือ www.ssr.ac.th  หรือ Facebook : กัญชาเวชศาสตร์ โทร. 0 2160 1569 www.cbd.ahs.ssru.ac.
  อ่านต่อ
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  การศึกษา
  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  โครงการ “Agro Beyond Academy รุ่น 2” สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  โครงการ “Agro Beyond Academy รุ่น 2” โครงการดี ๆ โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm เปิดอบรมเรียนออนไลน์ ที่จะทำให้คุณกลายเป็นสุดยอดผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 22 พฤษภาคม 2564 สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/3bcKCf2 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไ
  อ่านต่อ
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  การเกษตรทั่วไป
  ทุเรียนไทย...โอกาสในวิกฤติโควิด-19
  *China Xinhua News รายงานว่า ไทยส่งออก 'ทุเรียน' ไปจีน พุ่ง 14% มูลค่า 186 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.79 พันล้านบาท) ในไตรมาสแรกของปี 2021   ทุเรียนเป็นที่ต้องการของคนจีนเพราะเหตุใด? นอกจากติดใจในคุณภาพรสชาติและเนื้อสัมผัสแล้ว อีกประการหนึ่งที่ทำให้ทุเรียนเป็นที่นิยมในจีน เพราะชาวจีนมีความเชื่อว่า
  อ่านต่อ
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  ศัตรูพืช
  หนอนผีเสื้อกลางคืน...ศัตรูสำคัญแหนแดง
  เป็นที่ทราบกันดีว่า แหนแดงมีประโยชน์และมีธาตุอาหารมากมาย โดยเฉพาะไนโตรเจน จึงสามารถนำมาใช้บำรุงดิน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แต่ใช่ว่าจะไม่มีศัตรูพืชรบกวน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จึงแนะวิธีป้องกัน หนอนผีเสื้อกลางคืน...ศัตรูสำคัญแหนแดง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  อ่านต่อ
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  การผลิตพืช
  ปรับปรุงพันธุ์พืช
  ค้นหาสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ใบด่าง
  ทำไมต้นไม้ถึงใบด่าง? ต้นไม้ใบด่างบางต้นก็มีปัจจัยให้เกิดใบด่างตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการกลายพันธุ์ เช่น พลูด่าง ไทรด่าง หรือชบาด่าง ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุ และวิธีการดูแลที่ต่างจากต้นไม้ทั่วไป มาค้นพบความลับของต้นไม้ใบด่างกัน   ทำไมไม้ด่างถึงราคาแพง เพราะในธรรมชาติต้นไม้ส่วนใหญ่จะมีใบสีเขียว การที่ต้นไ
  อ่านต่อ
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  การประมง
  การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน
  ก.เกษตรฯ เร่งยกระดับประมงไทยให้เป็นสากล ลดผลกระทบมาตรการกีดกันทางการค้า
  นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กล่าวว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ กระแสความมั่นคงทางอาหาร และความปลอดภัยของอาหารในวิถีปกติใหม่ หลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ประเทศไทยในฐานะครัวของโลกจึงต้องปรับเปล
  อ่านต่อ
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  เกษตรกลวิธาน
  การศึกษา
  สทป. จับมือ กพท. เปิดศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับแห่งแรกของไทย
  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ร่วมกันเปิดตัว ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ เพื่อพัฒนาและยกระดับบุคลากรผู้ใช้งานอากาศยานไร้คนขับให้มีความเชี่ยวชาญทัดเทียมต่างชาติ และสร้างความเข้าใจกฎข้อบังคับต่างๆ ตามหลักการบินพาณิชย์ได้อย่างมีมาตรฐานสากลแห่งแรกข
  อ่านต่อ
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสาร
  เกษตรกลวิธาน
  ระบบการปลูกพืช
  การหยอดข้าวแห้งโดยใช้แทรกเตอร์ติดตั้งเครื่องหยอดเมล็ด การทำนาวิถีใหม่พื้นที่ทำนาภาคอีสาน
  การหยอดข้าวแห้งโดยใช้แทรกเตอร์ติดตั้งกับเครื่องหยอดเมล็ด เป็นวิธีการปลูกข้าวนาหยอดแห้งที่เหมาะสมกับพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์อยู่ที่ 8-9 กก./ไร่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่าร้อยละ 5-7 ลดต้นทุนจากการใช้เมล็ดพันธุ์ได้ถึงร้อยละ 50-60 และเพิ่มกำไรกว่าร้อยละ 24 ทั้งยังสามารถ
  อ่านต่อ
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
แสดง 1 - 20 จาก 1566
หน้า
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู