ถาม-ตอบทุกหมวดหมู่

แสดง 1 - 20 จาก 953
หน้า
 • ถาม-ตอบ
  การผลิตพืช
  สวัสดีค่ะท่านอาจารย์และท่านผู้รู้ทุกท่าน วันนี้หนูมีเรื่องมารบกวนขอความรู้อีกค่ะ หนูต้องการจะปลูกต้น ปีบ หอมหมื่นลี้ และ จำปูน แต่หนูหาข้อมูลเรื่องสภาพดินที่เหมาะสมในอินเทอร์เน็ตไม่เจอ และไม่พบเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยค่ะ หนูรบกวนขอความรู้ด้วยนะคะ และอยากศึกษาเกี่ยวกับไม้หอมอื่นๆอีก มีแหล่งความรู้แนะนำหนูไหมคะ หนูอยากอนุรักษ์พันธ์ไม้หอมโบราณไว้ ขอบพระคุณค่ะ
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 10 มิถุนายน 2567
  ปีบ : ปลูกได้ในสภาพดินที่มีธาตุอาหารต่ำ ไม่ต้องการการดูแลรักษามาก ระบบรากดี จึงสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่แห้งแล้ง หอมหมื่นลี้ : ควรปลูกในดินร่วนโปร่งที่สามารถระบายน้ำได้ดี ปลูกได้ดีในพื้นที่สูง อุณหภูมิต่ำ จำปูน : ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิดที่มีความอุดมสมบูรณ์ และระบายน้ำได้ดี ชอบดินที่มีความชุ่มชื้นระบายน้ำได้ดี ส่วนโรคและศัตรูพืช ไม่มีเอกสารระบุตามชนิดพืชที่แน่นอน ทั้งนี้แนะนำให้ลองศึกษาจากเอกสารโรคและแมลงศัตรูป่าไม้ ได้จากไฟล์แนบด้านล่าง : Forest diseases and pests และข้อมูลไม้หอมอื่น ๆ ศึกษาได้จากข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ได้ที่ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/old-fragrant.html และ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/new-fragrant.html และ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/nanasara.html
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 8 มิถุนายน 2567
 • ถาม-ตอบ
  ศัตรูพืช
  โรคพืช
  รบกวนสอบถามโรคและแมลงศัตรูพืชของมะเขือพวงค่ะ อีบุคที่เคยแนบมาให้มีแต่ข้อมูลของมะเขือยาวและมะเขือม่วงค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 6 มิถุนายน 2567
  ข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระบุว่าโดยปกติมะเขือพวงเป็นพืชในวงศ์มะเขือ ที่ปลูกง่าย โตเร็ว ไม่มีปัญหาเรื่องโรคพืชและแมลงศัตรูพืชแต่อย่างใด กรณีที่ผ่านสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาจพบไวรัสที่มีสาเหตุมาจากเพลี้ยจักจั่นบ้าง หรืออาจพบแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาวยาสูบ สามารถใช้ชื้อบิวเวอเรียและเมตาไรเซี่ยมในการป้องกันกำจัดได้ค่ะ นอกจากนี้อาจพบศัตรูพืชในแต่ละช่วงบ้าง ดังนี้ โรคราสนิม (Powdery Mildew) ช่วงที่สภาพอากาศร้อนชื้น มักเป็นราสีขาวที่เกาะอยู่บนใบ ทำให้ใบมะเขือพวงมีลักษณะขาวโปร่ง และทำให้ใบแห้งและร่วง โรคกุ้งแห้ง (Blossom End Rot) เกิดจากขาดแคลเซียมในดิน หรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ช่วงการเจริญเติบโต ส่งผลให้ลักษณะปลายผลมะเขือพวงเน่าเปื่อย แมลงเจาะลำต้น (Stem Borers) มักกัดเจาะลำต้นและทำให้มะเขือพวงเสียหาย แมลงกัดกินใบ (Leaf-eating Insects) เช่น หนอนผีเสื้อ หนอนแมลง หนอนกินใบ ซึ่งสามารถทำลายใบมะเขือพวงได้และก่อให้เกิดความเสียหายในการเจริญเติบโตของพืช
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 6 มิถุนายน 2567
 • ถาม-ตอบ
  อนุกรมวิธานพืช
  ขอสอบถามครับ ไม่ทราบว่าต้นอะไร มีประโยชน์มั้ยครับ
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 4 มิถุนายน 2567
  ภาพทางด้านซ้ายคล้ายพืชหัววงศ์ขิง เช่น ขิง ขมิ้น ข่า ทั้งนี้ต้องรอจนเป็นดอก จึงจะจำแนกชนิดได้ ส่วนภาพด้านขวาคล้ายทั้ง ไทรใบยาว/ไทรใบดาบ รำเพยและยี่โถ (ถ้าเป็นรำเพยและยี่โถให้สังเกตว่า เมื่อเด็ดใบจะมียางสีขาว) และวัชพืชหลายชนิด คงต้องรอให้โตอีกสักนิด และเห็นดอกจึงจะบ่งชนิดได้ค่ะ
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 1 มิถุนายน 2567
 • ถาม-ตอบ
  การเกษตรทั่วไป
  กรณีสมุดเกษตรกรหมดอายุต้องแจ้งทางไหนคะ แล้วมีเบอร์โทร​ติดต่อทางที่ดินของอำเภออมก๋อยมั้ยคะ
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 29 พฤษภาคม 2567
  สำนักงานที่ดินอำเภออมก๋อย ติดต่อได้ที่ โทร. 0 5346 7202 ส่วนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ - ติดต่อที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ (สํานักงานเกษตรอําเภอออมก๋อย โทร. 0 5346 7063) - แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook - แจ้งผ่านระบบ e-Form ได้ที่ https://efarmer.doae.go.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในภาพประกอบด้านล่าง *กรณีเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ - ให้ยื่นเอกสารที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรอยู่ หากมีแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่หลายอําเภอ ให้ยื่นที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงหลัก (อําเภอที่มีจํานวนแปลงมากที่สุด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทาง Facebook ทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลขทะเบียนเกษตรกรให้ หรือ โทร.สอบถามข้อมูลโดยตรง ได้ที่ โทร. 0 2579 3926 หรือที่ไลน์ @yzd6514b โดยเจ้าหน้าบริการตอบข้อมูล เวลา 08.00-16.30 น. ในวันและเวลาราชการค่ะ
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2567
 • ถาม-ตอบ
  การเกษตรทั่วไป
  อยากทราบรหัสทะเบียนเกษตรกร ที่สมุดเล่มเขียวครับ
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 28 พฤษภาคม 2567
  แนะนำให้เกษตรกร โทร.สอบถามข้อมูลโดยตรง ได้ที่ โทร. 0 2579 3926 หรือที่ไลน์ @yzd6514b หรือแจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เหตุผลที่ต้องการเลขรหัส และข้อมูลด้านการเกษตร พืชที่ปลูก เนื้อที่ปลูก และเขียนกำกับว่าใช้เพื่อขอข้อมูลเกษตรกร หรือติดต่อผ่านช่องทาง Facebook ทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะ
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 28 พฤษภาคม 2567
 • ถาม-ตอบ
  การบรรจุหีบห่อ
  การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร
  บรรจุภัณฑ์นี้ทำมาจากอะไรครับ
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 28 พฤษภาคม 2567
  กาบหมากค่ะ
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 28 พฤษภาคม 2567
 • ถาม-ตอบ
  การผลิตพืช
  อยากรบกวนสอบถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการคลุมดิน และความแตกต่างของวัสดุคลุมดินค่ะ
  รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี
  ตอบเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567
  การใช้วัสดุคลุมแปลงที่ปลูกพืชนั้น เกษตรกรของไทยได้มีการใช้มาเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ฟางในแปลงที่ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ทางภาคเหนือ การใช้วัสดุอื่น ๆ ก็ได้มีการใช้บ้าง ซึ่งขึ้นอยู่ปริมาณของชนิดวัสดุนั้น ๆ ที่จะสามารถจัดหาได้ ในบทความนี้จึงขอใช้โอกาสนี้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับและคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้สำหรับคลุมแปลงปลูกพืชอายุสั้น ประโยชน์ของการคลุมแปลง (Mulching) 1. เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นจากผิวดิน ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์น้ำให้พืชปลูก 2. ช่วยให้ความชื้นในดินอยู่ในระดับสม่ำเสมอมากขึ้น 3. เพื่อป้องกันปัญหาของดินเค็มอันเนื่องมาจากการระเหยของน้ำจากผิวดินที่เกิดจาก Capillary water (เป็นช่องเล็ก ๆ ที่จะพาน้ำจากระดับล่างขึ้นมายังผิวดิน) ที่จะนำเกลือจากระดับล่างขึ้นมายังผิวดินชั้นบนที่เป็น Root zone เมื่อน้ำระเหยออกไป ก็จะทิ้งเกลือ (Na+) เมื่อมีการระเหยน้ำต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณ Na ที่สะสมอยู่ในระดับมากขึ้นจนพืชไม่สามารถทนทานได้ 4. เพื่อป้องกันวัชพืช 5. ป้องกันโรคเน่าคอดิน (Damping off) ในต้นกล้าที่เกิดจากแรงกระแทกของเม็ดน้ำกับผิวดินและต้นกล้า วัสดุที่ใช้สำหรับคลุมแปลง (Mulching materials) มีหลายชนิดด้วยกัน A. ฟางข้าว (Rice straw) เป็นวัสดุธรรมชาติที่อาจกล่าวได้ว่า "ดีที่สุด" ทั้งนี้เพราะ - วัสดุหาง่าย - ราคาไม่แพง - เส้นฟางอุ้มน้ำไม่สูง น้ำเคลื่อนที่ผ่านเส้นฟางลงสู่ผิวดินได้ง่าย - การจัดการปูวัสดุกระทำได้รวดเร็ว - อายุการใช้งาน ~3-4 เดือน เมื่อเกิดการสลายตัว แปลงก็จะได้อินทรียวัตถุุ (organic matters) ช่วยบำรุงดินเป็นอานิสงส์ด้วย B. แกลบ (Rice husk) ไม่แนะนำให้ใช้เป็นวัสดุคลุมดินเนื่องจากแกลบมีความสามารถในการอุ้มน้ำสูง จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่าแกลบจะดูดน้ำไว้เกือบทั้งหมด น้ำไม่สามารถผ่านลงไปถึงผิวดินได้ แต่แกลบเหมาะสำหรับใช้เป็นวัสดุคลุกไปกับดินก่อนปลูกพืชนอกเหนือจากความสารถในการอุ้มน้ำได้สูงมากแล้ว แกลบยังมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมอีกสิ่งหนึ่งคือ มีค่าของ Cation Exchange Capacity (CEC) สูง จึงมีความสามารถในการดูดซับประจุบวก (+) ธาตุอาหารที่จำเป็นจำหรับพืชนั้นกว่าครึ่งหนึ่งเป็นประจุ + แกลบจึงช่วยดูดซับ (Adsorb) ธาตุอาหารส่วนหนึ่งไว้ที่ผิวก่อนที่จะทะยอยปลดปล่อยออกมาในภายหลัง ซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้ปุ๋ยโดยตรง C. วัสดุธรรมชาติอื่นๆ เช่น เปลือกถั่ว หญ้าคา หญ้าอื่นๆ ขึ้นอยู่กับปริมาณวัสดุที่มีมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม การใช้หญ้าเป็นวัสดุต้องระวังอย่าใช้ในระยะที่ออกดอกเนื่องจากจะเมล็ดติดมาด้วย D. ผ้าพลาสติกชนิดบาง สามารถใช้ปิดคลุมผิวดินได้เราจะโดยมีคุณสมบัติดังนี้ - อนุรักษ์น้ำได้ดีเยี่ยม - ป้องกันวัชพืชได้เป็นอย่างดี - ปูได้ง่าย - ปูได้ง่าย ต้องวางระบบน้ำหยดก่อนปูผ้าพลาสติกนี้ - ราคาไม่แพง การใช้ผ้าพลาสติกนี้ ต้องระมัดระวังอย่าให้ต้นกล้าสัมผัสถูกชิ้นส่วนของผ้าพลาสติกเนื่องจากมีอุณหภูมิที่สูงมาก (>50 C) ทำให้ต้นพืชตายนึ่งได้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ในสภาพพื้นราบที่ไม่มีอากาศหนาวจัดสามารถใช้วัสดุชนิดใดก็ได้ แต่กรณีพื้นที่สูง ที่~500-800 เมตร เช่นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ ของ จ.อุทัยธานี การปลูกพืชผักในช่วงฤดูหนาว แนะนำให้ใช้เป็นผ้าพลาสติก เนื่องจากต้นพืชผักนานาชนิดที่ปลูกและใช้ฟางคลุม ผลปรากฏว่า มีการเจริญเติบโตที่ไม่ดี อาจเป็นเพราะว่า การใช้ผ้าพลาสติกคงมีผลต่ออุณหภูมิของดินที่อุ่นกว่านั่นเอง จึงมีผลทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีกว่า *ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก 108 คำถามกับคำถามร้อยแปด โดย รศ.ดร. รวี เสรฐภักดี คำถามที่ 86 ของชุดที่ I (I -86/108) เรื่อง "ว่าด้วยเรื่องของวัสดุที่ใช้สำหรับคลุมแปลงในช่วงระยะเวลาสั้น"
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567
 • ถาม-ตอบ
  ความผิดปกติของพืช
  ปุ๋ย
  รบกวนสอบถามค่ะ ฝรั่งหงเป่าสือใบเหลืองขอบใบไหม้ดังรูปไม่ทราบเกิดจากสาเหตุอะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้างมั้ยคะ ขอบคุณค่ะ
  รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี
  ตอบเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567
  น่าจะเป็นอาการขาดปุ๋ยแทบจะทุกธาตุเลยครับ แนะนำใส่ทั้งอินทรียวัตถุและปุ๋ยเคมีสูตร 21-7-14 ครับ ปุ๋ยอินทรีย์สัก 1 ขัน ปุ๋ยเคมีสัก 1 ช้อนชา ทุก 15 วัน อย่าลืมรดน้ำทันทีให้ละบายให้หมดนะครับ แต่ถ้ามีปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อยู่ ก็ให้ใช้พร้อมกับปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกได้เลยครับ
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567
 • ถาม-ตอบ
  การเกษตรทั่วไป
  อยากทราบสาเหตุที่ปีนี้มะพร้าวอ่อนมีราคาแพงมาก ซื้อจากแหล่งปลูกราคาผลละ 35-40 บาท ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ตอนซื้อคนขายบอกว่าปีนี้มะพร้าวขาดคอ ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรคะ
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 16 พฤษภาคม 2567
  สาเหตุน่าจะมาจากช่วงหน้าแล้งผลผลิตมะพร้าวน้อยลง ปีนี้มีช่วงแล้งและฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าทุก ๆ ปี ทำให้ผลผลิตมะพร้าวน้อยลงมาก นอกจากนี้ยังมีส่วนแบ่งผลผลิตมะพร้าวส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นด้วย ส่วน มะพร้าวขาดคอ เป็นภาษาของขาวสวนมะพร้าวที่หมายถึงมะพร้าวหมดลูก หรือไม่มีลูกนั่นเอง เกิดจากลูกมะพร้าวร่วงหลุดออกจากทะลายก่อนกำหนด มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูงและมีลมร้อนจัด โดยปกติแล้วมะพร้าวมีลักษณะลำต้นที่สูงขึ้นไป ยอดบนสุดจะเป็นใบอ่อน และรองลงมาคือผลมะพร้าว หรือทลายมะพร้าว ซึ่งตรงจุดนี้เองที่เปรียบเสมือนคอมะพร้าว เมื่อช่วงที่มะพร้าวสมบูรณ์เต็มที่จะมีผลมะพร้าวเป็นทลายรอบ ๆ คอมะพร้าว แต่เมื่อเข้าสู่หน้าแล้ง ผลผลิตมีน้อยลง ชาวสวนจึงเรียกว่ามะพร้าวขาดคอ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 3-5 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และภัยแล้ง มะพร้าวที่ขาดคอมักจะมีเนื้อบางและน้ำน้อย ไม่เหมาะแก่การแปรรูป
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 16 พฤษภาคม 2567
 • ถาม-ตอบ
  ศัตรูพืช
  สวัสดีครับ ผมปลูกข้าวไร่ที่ทางภาคเหนือ ปีนี้อากาศแล้งจัด พบแมลงศัตรูพืชระบาดมากกว่าปีก่อนๆ เลยอยากได้ข้อมูลเกี่ยวศัตรูพืชในข้าวไร่ เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกัน และอยากได้วิธีป้องกันกำจัดด้วยยิ่งดีครับ
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567
  เกษตรกรสามารถอ่านได้จากหนังสือ ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด ในหัวข้อ แมลงศัตรูข้าวไร่ หน้า 107-118 ตามข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง ซึ่งเป็นอีบุคส์ จากโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทั้งนี้สามารถอ่านเล่มอื่นๆ ได้ที่ https://ag-ebook.lib.ku.ac.th/
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567
 • ถาม-ตอบ
  การเกษตรทั่วไป
  อยากได้เลขสมุดเล่มเขียวครับ
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567
  ตอบ คุณชัยวุฑ ผิว*** แนะนำให้เกษตรกร โทร.สอบถามข้อมูลโดยตรง ได้ที่ โทร. 0 2579 3926 หรือที่ไลน์ @yzd6514b หรือแจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เหตุผลที่ต้องการเลขรหัส และข้อมูลด้านการเกษตร พืชที่ปลูก เนื้อที่ปลูก และเขียนกำกับว่าใช้เพื่อขอข้อมูลเกษตรกร หรือติดต่อผ่านช่องทาง Facebook ทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะ
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567
 • ถาม-ตอบ
  ความผิดปกติของพืช
  ใบมะกรูดลักษณะแบบนี้รักษาอย่างไรคะ หนูลองงดปุ๋ยมา3อาทิตย์แล้ว ไม่หายค่ะ
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 8 พฤษภาคม 2567
  คลินิกสุขภาพพืช กพส. แจ้งว่า ขอบใบโดนลวกหมดแล้วค่ะ และแมลงเยอะมาก แนะนำให้กำจัดแมลงศัตรูพืช และให้น้ำเพิ่มในช่วงเช้าและเย็น ควรพ่นน้ำเป็นละอองฝอยให้ทั่วทรงพุ่ม เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ อย่ารดน้ำช่วงอากาศร้อนจัด ใบจะโดนลวกได้ค่ะ ทั้งนี้ ทางคลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช มก. กพส. ได้จัดอบรมโครงการอบรมเตรียมตัวสู่การเป็นหมอพืช รุ่นที่ 15 ในวันที่ 10 มิ.ย. 2567 ซึ่งมีประโยชน์สำหรับเกษตรกรมือใหม่มาก ๆ ค่ะ สนใจสมัครโดยสแกน QRcode จากโปสเตอร์ในภาพประกอบด้านล่าง ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2567 นี้นะคะ
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 6 พฤษภาคม 2567
 • ถาม-ตอบ
  ความผิดปกติของพืช
  ต้นกุหลาบมีลักษณะแบบนี้ เป็นโรคอะไรคะ
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 8 พฤษภาคม 2567
  ไม่ทราบว่าได้ใส่ปุ๋ยหรือรดสารอะไรหรือไม่ เพราะช่วงที่ผ่านมาอากาศร้อนจัด ถ้าใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ำไม่เพียงพอก็จะแสดงอาการเช่นนี้ได้ ทั้งนี้ถ้าดินในกระถางแน่นไปก็ให้พรวนดินให้โปร่ง แล้วรดน้ำให้ชุ่มขึ้นค่ะ
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 6 พฤษภาคม 2567
 • ถาม-ตอบ
  ศัตรูพืช
  โรคพืช
  ใบของต้นถั่วพูมีลักษะอาการแบบนี้ รักษาอย่างไรคะ
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 8 พฤษภาคม 2567
  ได้นำข้อมูลไปสอบถามกับทางคลินิกสุขภาพพืช มก.กพส. แจ้งว่า... เหมือนอาการ Sun burn อาจโดนความร้อนจากแดดมากไปค่ะ ถ้าปลูกในกระถางควรย้ายตำแหน่งวาง เพื่อเลี่ยงแดดจัด หรือทำซุ้มป้องกันแดดในกรณีที่ปลูกลงดิน
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 6 พฤษภาคม 2567
 • ถาม-ตอบ
  การเกษตรทั่วไป
  ลืมรหัส farmbook คับ เคยเปลี่ยนรหัสแต่ใส่แล้วไม่ได้
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 8 พฤษภาคม 2567
  แนะนำให้เกษตรกร โทร.สอบถามข้อมูลโดยตรง ได้ที่ โทร. 0 2579 3926 หรือที่ไลน์ @yzd6514b หรือแจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เหตุผลที่ต้องการเลขรหัส และข้อมูลด้านการเกษตร พืชที่ปลูก เนื้อที่ปลูก และเขียนกำกับว่าใช้เพื่อขอข้อมูลเกษตรกรผ่านช่องทาง Facebook ทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะ
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 3 พฤษภาคม 2567
 • ถาม-ตอบ
  ศัตรูพืช
  โรคพืช
  ถั่วพู มีโรคและแมลงศัตรูพืชอะไรบ้างคะ รบกวนขอเป็นวิธีใช้ชีวภัณฑ์เคมีค่า ขอบพระคุณค่าท่านอาจารย์
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 8 พฤษภาคม 2567
  โดยปกติถั่วพูไม่ค่อยมีโรคพืชรบกวน ส่วนศัตรูพืชที่พบ ได้แก่ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน ชีวภัณฑ์ที่แนะนำ คือ เชื้อราบิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า และหนอนกระทู้ผัก ใช้แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ในการป้องกันกำจัด
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 30 เมษายน 2567
 • ถาม-ตอบ
  โครงสร้างของพืช
  อยากทราบข้อมูลค่ะ ต้นปีบขนาดประมาณ 4 เมตรยืนต้นตาย ต้องตัดปลายต้นออกเหลือแต่ตอ ถึงจะมีใบงอกค่ะ แต่มีใบขึ้นตามลำต้นใกล้โคนเป็นเพราะอะไรคะ
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 26 เมษายน 2567
  อยากทราบข้อมูลค่ะ ต้นปีบขนาดประมาณ 4 เมตรยืนต้นตาย ต้องตัดปลายต้นออกเหลือแต่ตอ ถึงจะมีใบงอกค่ะ แต่มีใบขึ้นตามลำต้นใกล้โคนเป็นเพราะอะไรคะ - ปกติพืชจะมีฮอร์โมนพืชที่ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตที่สำคัญ คือ ออกซิน และไซโตไคนิน โดยฮอร์โมนออกซินและไซโตไคนินจะทำงานเกื้อกูลกัน เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างสมดุล 1. Auxin : ออกซินเป็นฮอร์โมนที่สร้างขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด (Apical meristem) และพบบ้างในบริเวณยอดใบอ่อน เมล็ดงอก และที่ผล โดยออกซินจะเดินทางจากปลายยอดลงสู่ราก เพื่อกระตุ้นให้เซลล์แบ่งตัวและเกิดการเจริญเติบโต โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่า Zone of Elongation ที่ทำให้ยอดของพืชนั้นสูงขึ้นและหันเข้าหาแสงแดด 2. Cytokinin : ไซโทไคนินเป็นฮอร์โมนที่สร้างบริเวณเนื้อเยื่อเจริญปลายราก (Root apical meristem) และพบบ้างในบริเวณยอดใบอ่อน เมล็ดงอก ผล และที่ตาข้าง โดยไซโทไคนินจะเดินทางสวนกับออกซินคือจากรากขึ้นสู่ยอด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์โดยเฉพาะบริเวณราก และส่วนของการแตกกิ่งก้านบริเวณตาข้างของพืช กลไกการทำงาน และการเดินทางของฮอร์โมนทั้งสองชนิดดังภาพประกอบด้านล่าง แต่เมื่อต้นไม้ถูกตัดยอดออก ทำให้บริเวณที่ใช้สังเคราะห์ออกซินนั้นหายไป เมื่อไม่มีออกซินคอยข่มการเจริญของตาข้างแล้ว จึงเกิดการแตกกิ่งก้านจำนวนมากออกมาบริเวณตายอดและตาข้อ ทำให้มีลักษณะดังเช่นที่สอบถามมาค่ะ ในส่วนของต้นที่ยืนต้นตายควรตัดออกเพื่อป้องกันอันตราย
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 26 เมษายน 2567
 • ถาม-ตอบ
  ศัตรูพืช
  โรคพืช
  ใบพลูปลูกที่จังหวัดสระบุรี มีอาการเหลือง ปลูกได้ 1 เดือน 9 วันค่ะ และมีอาการใบไหม้ ๆ ใบเป็นรู บางใบมีจุดสีน้ำตาลเข้ม ใบที่แตกยอดใหม่ก็เริ่มใหม้เป็นจุด เป็นทั้งสวนเลยค่ะ ประมาณ 1,000 ต้น ไม่แน่ใจว่าพลูเป็นเชื้อราใช่มั้ยค่ะ ต้องแก้ไขยังไงคะ ต้องใช้อะไรฉีด เวลาไหนบ้างคะ ต้องแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะ เมื่อเช้าเจอแมลงด้านล่างใบ มีใยขาว ๆ คล้าย ๆ เยื่อขาว ๆ ติดใต้ใบค่ะ และมีแมลงตัวสีดำ ๆ ค่ะ แต่ถ่ายรูปไม่ทัน ถ้าอยากป้องกันหรือกำจัดแมลง ทำอย่างไรได้บ้างคะ ปกติให้น้ำเช้า-เย็นค่ะ เวลา 7:00 และ 18:00 ค่ะ
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 26 เมษายน 2567
  ได้นำข้อมูลไปสอบถามกับทางคลินิกสุขภาพพืช มก.กพส. แจ้งว่า... - ภาพที่ปลายใบไหม้ อาจจะมีเชื้อโรคเข้าซ้ำเติมทีหลัง ใบที่ไหม้ให้เก็บออก ให้น้ำเพิ่มปุ๋ยทางใบเพื่อเพิ่มความเขียวค่ะ ส่วนภาพอื่น ๆ เป็นร่องรอยการทำลายของแมลงค่ะ ลองเข้าไปดูในแปลงพลิกส่องใต้ใบนะคะ แมลงจะหลบอยู่ใต้ใบ ให้ใช้แว่นขยายหรือแว่นส่องพระก็ได้ค่ะ ต้องกำจัดแมลงไปให้หมดค่ะ น่าจะเป็นกลุ่มแมลงปากกัด แต่ยังบอกชนิดไม่ได้ เพราะไม่เห็นตัวค่ะ อย่างไรขอรอดูภาพแมลงที่ส่งมาเพิ่มเติมประกอบ แล้วจึงแจ้งแนวทางแก้ไขต่อไปค่ะ - ใบฉีกขาดไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรค - ส่วนในถุง แอบเห็นใบมีอาการไหม้ ๆ ลวก ๆ ช่วงนี้อาการร้อน แมลงระบาด โรคพืชจะน้อย ไม่ควรรดน้ำช่วงกลางวัน เพราะใบพืชจะไหม้
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 26 เมษายน 2567
 • ถาม-ตอบ
  การเกษตรทั่วไป
  ถ้าเปลี่ยนชื่อผู้ถือสมุดไปแล้วแต่จะเปลี่ยนคืนกลับมาได้ไหม
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 23 เมษายน 2567
  ได้ค่ะ ให้นำหลักฐานไปติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอที่เคยลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะคะ แล้วยื่นแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (ทบก.) พร้อมแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาของผู้ยื่นคำร้อง หากมีสมุดเล่มเขียวก็ให้นำติดตัวไปด้วยค่ะ สามารถอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมได้จากภาพประกอบด้านล่างนี้นะคะ ใช้แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (ทบก.) โดยสมาชิกในครัวเรือน มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนต้องมีหนังสือยินยอมจากสมาชิกในครัวเรือนมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง พร้อมรับรองสำเนา หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Facebook ทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ หรือสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ โทร. 0 2579 3926 หรือที่ไลน์ @yzd6514b โดยเจ้าหน้าบริการตอบข้อมูล เวลา 08.00-16.30 น. ในวันและเวลาราชการค่ะ
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 21 เมษายน 2567
 • ถาม-ตอบ
  การเกษตรทั่วไป
  เปลี่ยนผู้ถือสมุดจากตาเป็นหลานแล้วเปลี่ยนจากหลานเป็นแม่ของหลานได้ไหมครับ
  นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  ตอบเมื่อ 23 เมษายน 2567
  ได้ค่ะ ให้นำหลักฐานไปติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอที่เคยลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะคะ แล้วยื่นแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (ทบก.) พร้อมแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาของผู้ยื่นคำร้อง หากมีสมุดเล่มเขียวก็ให้นำติดตัวไปด้วยค่ะ สามารถอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมได้จากภาพประกอบด้านล่างนี้นะคะ โดยใช้แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (ทบก.) โดยสมาชิกในครัวเรือน มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนต้องมีหนังสือยินยอมจากสมาชิกในครัวเรือนมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง พร้อมรับรองสำเนา หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Facebook ทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ หรือสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ โทร. 0 2579 3926 หรือที่ไลน์ @yzd6514b โดยเจ้าหน้าบริการตอบข้อมูล เวลา 08.00-16.30 น. ในวันและเวลาราชการค่ะ
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 20 เมษายน 2567
แสดง 1 - 20 จาก 953
หน้า
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู