แจ้งเตือน

แจ้งเตือน
โรคพืช
เตือนพี่น้องเกษตรชาวสวนยางระวังโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา

เตือนพี่น้องเกษตรชาวสวนยางว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว ซึ่งโรคที่จะตามมาในช่วงหน้าฝนและส่งผลเสียต่อยางพาราหลัก ๆ ได้แก่ โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. หรือ เชื้อรา Colletotrichum โดยอาการของโรคระยะแรกใบจะเป็นรอยสีเหลืองกลม ต่อมาจะเป็นลักษณะช้ำดำกลมขนาดใหญ่ และเนื้อเยื่อเปลี่ยนเป็นแห้งสีน้ำตาลซีด แผลเรียบโครงสร้างเนื้อเยื่อใบที่เป็นแผลแห้งยังคงสมบูรณ์ รอบแผลไม่มีสีเหลืองล้อมรอบ ใบเหลือง ในสภาพที่เหมาะสมใบร่วงอย่างรวดเร็ว สำหรับใบยางที่ร่วงแห้งอยู่บนพื้นดิน จะเห็นลักษณะแผลกลมซีดขาวขนาดใหญ่ โรคนี้เข้าทำลายใบแก่ทุกช่วงอายุยาง หากเป็นต้นยางเล็กที่เป็นรุนแรงอาจทำให้ต้นยางตายอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม หากพบโรคให้รีบดำเนินการป้องกันกำจัด ดังนี้ กรณีต้นยางเล็กให้รีบกำจัดใบที่เป็นโรค โดยการเก็บใส่ถุง นำไปเผาในถังปิด และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรากลุ่ม ไตรอะโซลส์ (Triazoles) เช่น โพรพิโคนาโซล + ไดฟิโนโคนาโซล โพรพิโนโคนาโซล เฮกซะโคนาโซล หรือคาร์เบนดาซิม อย่างน้อยทุก 15-30 วัน กรณีแปลงยางต้นใหญ่ให้ใช้สารดังกล่าว ฉีดพ่นด้วยเครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง โดรน หรือแอร์บล๊าส ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝน อย่างน้อยทุก 1-1.5 เดือน หมั่นกำจัดวัชพืชในสวนยางให้เตียนโล่งอยู่เสมอเพื่อลดแหล่งแพร่ขยายเชื้อ พร้อมใส่ปุ๋ยบำรุงสวนยางสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นยางเจริญแข็งแรง หากเกษตรกรชาวสวนยางต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมให้ติดต่อ กยท. ในพื้นที่ เพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการโรคต่อไป


อ่านต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
แจ้งเตือน
โรคพืช
ระวังโรคเหี่ยวในสับปะรด
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
แจ้งเตือน
โรคพืช
ระวังโรคราสีชมพูในทุเรียน
สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝนตกและฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกทุเรียน รับมือโรคราสีชมพู (เชื้อรา Erythricium salmonicolor (Corticium salmonicolor)) พบเส้นใยสีขาวของเชื้อราเจริญคลุมกิ่ง หรือลำต้น ต่อมาเส้นใยเปลี่ยนเป็นสีครีมถึงชมพูอ่อนยึดแน่นกับกิ่ง เมื่อเฉือนดูพบเนื้อไม้เป็นแผลสีน้ำตาล กิ่งที่เป็นโรคยอดจะเหี่ยว ใบเหลืองและร่วงเป็นหย่อม ๆ ต่อมากิ่งจะแห้งตาย
แนวทางป้องกันกำจัด
1. ช่วงการตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสมและมีทรงพุ่มโปร่ง เพื่อให้ทุเรียนได้รับแสงแดดและอากาศถ่ายเทได้ดี เป็นการลดความชื้น ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค
2. ในช่วงฤดูฝนหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบอาการของโรค ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก หรือหากพบอาการของโรคบนง่ามกิ่ง หรือโคนกิ่งที่มีขนาดใหญ่ หรือบริเวณลำต้นให้ถากแผลบริเวณที่เป็นโรคออก จากนั้นพ่นด้วยสารคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์เบนดาซิม 50% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วต้น โดยเน้นบริเวณกิ่ง และลำต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณแผล
3. แปลงทุเรียนที่เคยพบโรคระบาดรุนแรง ในช่วงฤดูฝนควรป้องกันการเกิดโรคโดยพ่นด้วยสารดังกล่าว ตามกิ่งก้านที่อยู่ในทรงพุ่มเสมอ
 
 

อ่านต่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ข่าวสาร

ข่าวสาร
เกษตรกลวิธาน
พันธุศาสตร์พืช
Stickbug หุ่นยนต์ผสมเกสรอัจฉริยะ
Stickbug คือหุ่นยนต์ผสมเกสรอัจฉริยะที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย (West Virginia University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแก้ปัญหาการลดลงของแมลงผสมเกสร และเพิ่มความสะดวกในการผสมเกสรสำหรับพืชที่ปลูกในเรือนกระจก     โดยลักษณะของเจ้าตัวหุ่นยนต์ผสมเกสรที่ว่านี้มีจุดเด่นอยู่ที่แขน
อ่านต่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
ข่าวสาร
การแปรรูปผลิตผลเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร
จีนพัฒนากระจกใสจากไม้ไผ่ ! ประโยชน์ล้ำ อนาคตอาจมาแทนที่กระจกจากซิลิกา
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยป่าไม้และเทคโนโลยีเซ็นทรัลเซาท์ (CSUFT) ในเมืองฉางซา ประเทศจีน ได้พัฒนาวัสดุโปร่งใสคล้ายแก้วแบบใหม่ ที่สำคัญคือถูกสร้างขึ้นโดยใช้ไม้ไผ่จากธรรมชาติ ซึ่งทำให้วัสดุใสนี้มีคุณสมบัติหน่วงไฟ และป้องกันความชื้นในเวลาเดียวกัน   ทั้งนี้ ในปัจจุบันกระจกใสส่วนใหญ่สร้างมาจากซิลิกา ซึ่งเป
อ่านต่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
ข่าวสาร
การศึกษา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอน หลักสูตรเกษตรสีเขียว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม จัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียวผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าพบนายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง อำเภอเวียงห
อ่านต่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ
การเกษตรทั่วไป
กรณีสมุดเกษตรกรหมดอายุต้องแจ้งทางไหนคะ แล้วมีเบอร์โทร​ติดต่อทางที่ดินของอำเภออมก๋อยมั้ยคะ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 29 พฤษภาคม 2567
สำนักงานที่ดินอำเภออมก๋อย ติดต่อได้ที่ โทร. 0 5346 7202 ส่วนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ - ติดต่อที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ (สํานักงานเกษตรอําเภอออมก๋อย โทร. 0 5346 7063) - แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook - แจ้งผ่านระบบ e-Form ได้ที่ https://efarmer.doae.go.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในภาพประกอบด้านล่าง *กรณีเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ - ให้ยื่นเอกสารที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรอยู่ หากมีแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่หลายอําเภอ ให้ยื่นที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงหลัก (อําเภอที่มีจํานวนแปลงมากที่สุด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทาง Facebook ทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลขทะเบียนเกษตรกรให้ หรือ โทร.สอบถามข้อมูลโดยตรง ได้ที่ โทร. 0 2579 3926 หรือที่ไลน์ @yzd6514b โดยเจ้าหน้าบริการตอบข้อมูล เวลา 08.00-16.30 น. ในวันและเวลาราชการค่ะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2567
ถาม-ตอบ
การเกษตรทั่วไป
อยากทราบรหัสทะเบียนเกษตรกร ที่สมุดเล่มเขียวครับ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 28 พฤษภาคม 2567
แนะนำให้เกษตรกร โทร.สอบถามข้อมูลโดยตรง ได้ที่ โทร. 0 2579 3926 หรือที่ไลน์ @yzd6514b หรือแจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เหตุผลที่ต้องการเลขรหัส และข้อมูลด้านการเกษตร พืชที่ปลูก เนื้อที่ปลูก และเขียนกำกับว่าใช้เพื่อขอข้อมูลเกษตรกร หรือติดต่อผ่านช่องทาง Facebook ทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 28 พฤษภาคม 2567
ถาม-ตอบ
การบรรจุหีบห่อ
การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร
บรรจุภัณฑ์นี้ทำมาจากอะไรครับ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 28 พฤษภาคม 2567
กาบหมากค่ะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 28 พฤษภาคม 2567

คลังความรู้

แหล่งความรู้อื่นๆ
การผลิตพืช
การผลิตผักอินทรีย์
หลักการของผลิตผัก โดย ดร.แสงเดือน อินชนบท สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โพสต์เมื่อ 14 พฤษภาคม 2567
แหล่งความรู้อื่นๆ
การส่งเสริม
Line เกษตรมาแล้ว
แหล่งรวมองค์ความรู้ ที่ทำให้ทุกคนค้นหาสื่อ/ข้อมูล ด้านการเกษตรได้ง่าย สามารถค้นหาเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง/ภูมิภาคได้ ค้นหาการอบรม/ดูงาน และเข้าถึงช่องทางการบริการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร คลิกเพิ่มเพื่อน >> https://lin.ee/rqDwz1g
โพสต์เมื่อ 14 พฤษภาคม 2567
แหล่งความรู้อื่นๆ
การส่งเสริม
TikTok เกษตรมาแล้ว
แพลตฟอร์มใหม่ ที่นำเสนอคลิปสั้นด้านการเกษตร แบบกระชับ เข้าใจง่าย และสามารถแชร์ต่อได้ คลิกติดตาม >> https://www.tiktok.com/@kasetserve?_t=8k3XM4FCTIr&_r=1
โพสต์เมื่อ 14 พฤษภาคม 2567
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู