แจ้งเตือน

แจ้งเตือน
ศัตรูพืช
ระวังเพลี้ยจักจั่นมะม่วง

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิเริ่มลดลง และมีฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกมะม่วงในระยะแทงช่อดอก-พัฒนาผลรับมือเพลี้ยจักจั่นมะม่วง
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทำลายใบอ่อน ช่อดอก ก้านดอก และยอดอ่อน ระยะที่ทำความเสียหายให้มากที่สุด คือ ระยะที่มะม่วงกำลังออกดอกโดยดูดน้ำเลี้ยงจากช่อดอก ทำให้แห้งและดอกร่วง ติดผลน้อย หรือไม่ติดเลย ระหว่างที่เพลี้ยจักจั่นมะม่วงดูดกินน้ำเลี้ยงจะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นน้ำหวานเหนียว ๆ ติดตามใบ ช่อดอก ผล และรอบ ๆ ทรงพุ่ม ทำให้ใบมะม่วงเปียก ต่อมาจะเกิดราดำปกคลุม ถ้าเกิดมีราดำปกคลุมมากมีผลต่อการสังเคราะห์แสง ใบอ่อนที่ถูกดูดน้ำเลี้ยง (โดยเฉพาะระยะใบเพสลาด) จะบิดงอโค้งลงด้านใต้ใบจะมีอาการปลายใบแห้งให้สังเกตได้
แนวทางป้องกันกำจัด
1. การตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บผลผลิต ช่วยลดที่หลบซ่อนของเพลี้ยจักจั่นมะม่วง ทำให้การพ่นสารฆ่าแมลงมีประสิทธิภาพดีขึ้น
2. ถ้าไม่มีการป้องกันกำจัด มะม่วงจะไม่ติดผลเลย จึงควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงฟลูราดิฟูโรน 20% SL อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไพมีโทรซีน 50% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน 40% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟลอนิคามิด 50% WG อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 2.5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะซีทามิพริด 20% SP อัตรา 3 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่ว เมื่อสำรวจพบเพลี้ยจักจั่นมะม่วงมากกว่า 4 ตัวต่อช่อดอก และพ่นซ้ำตามความจำเป็น
3. การพ่นสารฆ่าแมลงให้มีประสิทธิภาพควรพ่นให้ทั่วถึงลำต้น มิเช่นนั้นตัวเต็มวัยจะเคลื่อนย้ายหลบซ่อนไปยังบริเวณที่พ่นสารฆ่าแมลงไม่ถึง นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงการปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอย และระยะเวลาการพ่น
4. ใช้น้ำฉีดล้างช่อดอกและใบ เพื่อช่วยแก้ปัญหาช่อดอกและใบดำจากโรคราได้บ้าง ถ้าแรงอัดฉีดของน้ำแรงพอก็ช่วยให้เพลี้ยจักจั่นมะม่วงในระยะตัวอ่อนกระเด็นออกจากช่อดอกได้ ต้องระมัดระวังอย่าให้กระแทกดอกมะม่วงแรงเกินไป เพราะอาจทำให้ดอกหรือผลที่เริ่มติดร่วงได้
5. ใช้กับดักแสงไฟ ดักตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นไฟ


อ่านต่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
แจ้งเตือน
โรคพืช
ระวังโรคราดำในมะม่วง

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิเริ่มลดลง และมีฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกมะม่วงในระยะแทงช่อดอก-พัฒนาผลรับมือโรคราดำ (เชื้อรา Capnodium sp., Meliola sp.) พบคราบราสีดำบนใบ กิ่ง ช่อดอก หรือผล ทำให้ดอกบานช้า หรือบานผิดปกติ หรือเหี่ยว และหลุดร่วง บางครั้งทำให้ไม่ติดผล ถ้าเป็นที่ผลอ่อนอาจทำให้ผลเหี่ยวและหลุดร่วง

แนวทางป้องกันกำจัด
1. พ่นน้ำเปล่าล้างสารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ และคราบราดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค
2. เนื่องจากเชื้อราเจริญบนสารเหนียวที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยจักจั่นมะม่วง เพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้งขับถ่ายไว้ จึงควรพ่นสารฆ่าแมลง ดังนี้
- เพลี้ยจักจั่นมะม่วง ได้แก่ ฟลูไพราดิฟูโรน 20% SL อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไพมีโทรซีน 50% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือบูโพรเฟซิน 40% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือฟลอนิคามิด 50% WG อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 2.5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออะซีทามิพริด 20% SP อัตรา 3 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
- เพลี้ยหอย ได้แก่ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
- เพลี้ยแป้ง ได้แก่ ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 2.5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร


อ่านต่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
แจ้งเตือน
โรคพืช
ระวังโรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอนในหอมแดง, หอมหัวใหญ่

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิเริ่มลดลง และมีฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกหอมแดง, หอมหัวใหญ่ ในทุกระยะเจริญเติบโต พัฒนาหัว รับมือโรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอน (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides)

อาการของโรค พบได้บนใบ กาบใบ หรือส่วนหัว โดยเริ่มแรกพบจุดฉ่ำน้ำขนาดเล็ก ต่อมาขยายใหญ่เป็นแผลรูปกลมหรือรี เนื้อแผลยุบลงเล็กน้อย บนแผลมีหยดของเหลวสีชมพูอมส้มซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรค เมื่อแห้งจะเห็นตุ่มเล็ก ๆ สีน้ำตาลดำเรียงเป็นวงซ้อนกันหลายชั้น ถ้าแผลขยายใหญ่หรือหลายแผลมาชนกันจะทำให้หักพับ แห้งตาย หรือเน่าตายทั้งต้น ทำให้ผลผลิตลดลงหากเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมยังไม่ลงหัว จะทำให้ต้นแคระแกร็น ใบบิดเป็นเกลียว ถ้าอาการรุนแรงต้นจะเลื้อย ไม่ลงหัวหากเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมเริ่มลงหัว จะทำให้หัวลีบยาว บิดโค้งงอ ส่วนกาบใบที่อยู่บริเวณเหนือหัวหอม (คอหอม) มักยืดยาว มีระบบรากสั้นกว่าปกติ ทำให้ไม่ได้ผลผลิต

แนวทางป้องกันกำจัด
1. ก่อนปลูกควรไถตากดิน 2-3 แดด ใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับสภาพดิน
2. ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยแช่หัวพันธุ์ หรือต้นกล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น โพรคลอราซ 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 15-20 นาที
3. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบโรค พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น โพรคลอราช 50% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดฟีโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์เบนดาซิม 50% SC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไพราโคลสโตรบิน 25% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ชนิดใดชนิดหนึ่ง หากโรคยังคงระบาดควรพ่นซ้ำ ทุก 5 วัน แต่ไม่ควรเกิน 4 ครั้ง แล้วสลับพ่นด้วย แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อสาเหตุโรค
4. ต้นที่เป็นโรครุนแรง ควรถอนนำไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรค
5. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรเก็บซากพืชที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลงปลูกให้หมด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค
6. แปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับ อย่างน้อย 2 ปี


อ่านต่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข่าวสาร

ข่าวสาร
การแปรรูปผลิตผลเกษตร
การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดปัตตาเวียและบรรจุภัณฑ์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการผลิตคิดค้นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดปัตตาเวียและบรรจุภัณฑ์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำในฤดูการเก็บผลผลิต โดยเฉพาะในพื้นที่ภาค
อ่านต่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ข่าวสาร
พลังงานทดแทน
ธ.ก.ส. จับมือ GPSC เติมทุนหนุนการขับเคลื่อนพลังงานสะอาด
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายวรวัฒน์ พิทยศิริ เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GPSC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การศึกษาและพัฒนาพื้นที่เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด” เพื่อศึกษาและพัฒนาพื้นที่
อ่านต่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ข่าวสาร
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ชวนเกษตรกรปรึกษา "ศูนย์บริการชาวนา" ใกล้บ้าน 51 แห่งทั่วประเทศ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ แก้ไขปัญหาด้านข้าวให้เกษตรกร พร้อมเชิญชวนใช้บริการศูนย์บริการชาวนาทั่วประเทศ นายสุวิทย์ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เปิดเผยว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีออกให้บริการทางวิชาการและถ่า
อ่านต่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
พอดีเลขบัญชีที่ให้ไปมันใช่ไม่ได้ครับ ผมลองไปปรับสมุดดูแล้วมันใช่ไม่ได้ต้องเปิดสมุดบัญชีใหม่ครับ แล้วต้องทำยังไงต่อครับ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565
แนะนำให้ลองสอบถามผ่านช่องทาง Facebook ทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ หรือ โทร.สอบถามข้อมูลโดยตรง ได้ที่ โทร. 0 2579 3926 หรือที่ไลน์ @yzd6514b โดยเจ้าหน้าบริการตอบข้อมูล เวลา 08.00-16.30 น. ในวันและเวลาราชการค่ะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565
ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
เงินประกันราคาข้าวได้เมื่อไรคะ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรง และคาดว่าการจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้และเงินการช่วยไรละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. จะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.2565 เป็นต้นไป โดยตรวจสอบสถานะโอนเงิน ได้ที่ chongkho.inbaac.com หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผ่าน call-center: โทร. 0 2555 0555
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2565
ถาม-ตอบ
การเกษตรทั่วไป
เช็กการขึ้นทะเบียนเกษตรให้หน่อย
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565
การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ที่ http://farmer.doae.go.th ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง ได้ที่ https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์ ได้ที่ http://chkregislives.dld.go.th/regislives ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ได้ที่ http://chkregislives.dld.go.th/regislives
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2565

คลังความรู้

แหล่งความรู้อื่นๆ
การผลิตพืช
ปรับปรุงพันธุ์พืช
โครงสร้างของพืช
ดาหลา: จากพืชป่าสู่พืชเศรษฐกิจ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ดาหลา หรือ Torch ginger;Ginger flower;Red ginger lily;Torch lily;Wild ginger;Combrang;Bunga Kantan;Philippine wax flower;Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith;Zingiberaceae ด้านการปลูก การดูแลรักษา พันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ ลักษณะทั่วไปและการใช้ประโยชน์
โพสต์เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565
แหล่งความรู้อื่นๆ
โรคขาดสารอาหาร
องค์ประกอบอาหาร
ปรับปรุงพันธุ์พืช
ข้าวเพื่อสุขภาพ: ข้าวต้านเบาหวาน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ข้าว ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวต้านเบาหวาน โรคเบาหวาน อาหาร ดัชนีน้ำตาล (ดัชนีไกลเซมิก;Glycemic Index) พันธุ์ข้าว และคุณค่าทางอาหาร
โพสต์เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565
แหล่งความรู้อื่นๆ
การผลิตพืช
ปรับปรุงพันธุ์พืช
องค์ประกอบอาหารสัตว์
หญ้าเนเปียร์: พืชพลังงงานและอาหารสัตว์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหญ้าเนเปียร์ (Napier grass;Elephant grass;Ugandan grass;Pennisetum purpureum Schum) การปลูก การดูแลรักษา พันธุ์ การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น พืชพลังงงาน;อาหารสัตว์ คุณค่าทางโภชนะ และลักษณะทั่วไป
โพสต์เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู