แจ้งเตือน

แจ้งเตือน
ระวังโรคใบจุดดำในลำไย
สภาพอากาศในช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกลำไยในระยะการเจริญเติบโตทางใบ-พัฒนาผล รับมือโรคใบจุดดำ (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides)
อาการเริ่มแรก บนใบแก่พบแผลจุดกลมสีน้ำตาลอ่อน มีขอบสีเหลืองล้อมรอบ ต่อมาแผลเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มถึงดำ หากอาการรุนแรงแผลจะขยายติดกันเป็นแผลขนาดใหญ่ ทำให้ใบบิดเบี้ยวผิดรูป แผลอาจขาดเป็นรู หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม มีความชื้นสูง โรคจะระบาดลุกลามไปที่ใบเพสลาดและใบอ่อน ใบจะหลุดร่วงในที่สุด
แนวทางป้องกัน
- หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบอาการของโรคที่ใบแก่ ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรค นำไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค
- หากพบเริ่มมีอาการของโรคที่ใบเพสลาดและใบอ่อน ให้ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค นำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น อะซอกซีสโตรบิน ๒๕% เอสซี อัตรา ๕-๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ แมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือโพรคลอราซ ๔๕% อีซี อัตรา ๑๕ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นทุก ๗-๑๐ วัน
- กำจัดวัชพืชรอบโคนต้นเพื่อลดความชื้นสะสม
- ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนมากเกินไป เพราะจะทำให้พืชอ่อนแอต่อการเกิดโรค
- หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง โดยเฉพาะกิ่งที่มีใบเป็นโรค และเก็บส่วนที่เป็นโรค นำไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคในฤดูกาลผลิตต่อไป

อ่านต่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
แจ้งเตือน
โรคพืช
สละใกล้เก็บเกี่ยวระวังโรคผลเน่า

สภาพอากาศในช่วงนี้ฝนตกปานกลางถึงหนักมาก เตือนผู้ปลูกสละในระยะติดผล/เก็บเกี่ยว รับมือโรคผลเน่า (เชื้อรา Marasmius palmivorus)
อาการ เปลือกผลสละมีสีน้ำตาล ถ้าความชื้นสูงจะพบเส้นใยของเชื้อราสีขาวหรือขาวอมชมพู เปลือกจะเปราะแตก เนื้อด้านในเน่า ผลร่วง เส้นใยเชื้อราเจริญเต็มที่จะสร้างดอกเห็ดสีขาว เมื่อดอกเห็ดบานจะปลดปล่อยสปอร์แพร่ระบาดไปสู่ทะลายผลอื่น ๆ และต้นอื่น
แนวทางป้องกัน
1. ตัดแต่งทางใบแก่ โดยเฉพาะทางใบที่อยู่ด้านล่าง ๆ ให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่มีความชื้นสะสมใต้ทรงพุ่มมากเกินไป
2. ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ปลิดผลที่เป็นโรคบนทะลาย เก็บเศษซากพืชและผลที่ร่วงอยู่ใต้ต้น นำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อสะสม
3. พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ไพราโคลสโตรบิน 25% อีซี อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือทีบูโคนาโซล+ไตรฟลอกซีสโตรบิน 50% + 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไดฟีโนโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสาร 2 ครั้ง ครั้งแรกก่อนเก็บเกี่ยวผลสละ 2 เดือน ครั้งที่สองหลังจากครั้งแรก 7 วัน

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความพูดว่า "สละ ผลแก่ ใกล้เก็บเกี่ยว =ให้ระวัง!= โรคผลเน่า"


อ่านต่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2565
แจ้งเตือน
ศัตรูพืช
ระวังหนอนเจาะฝักมะขาม

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นและมีความชื้นสูงในตอนกลางคืนและเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน เตือนผู้ปลูกมะขามในระยะพัฒนาผลรับมือหนอนเจาะฝักมะขาม
ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ผีเสื้อเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ บนฝักมะขาม ตั้งแต่มะขามเริ่มเป็นฝักอ่อน โดยวางไข่บนฝักที่มีรอยแตกหรือรอยหักมากกว่าฝักปกติ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนจะเจาะเปลือกมะขามเข้ากัดกินเนื้อและเมล็ดมะขาม หนอนถ่ายมูลออกมาที่บริเวณปากรูเป็นกระจุกสีน้ำตาล และอาศัยอยู่ในฝักจนกระทั่งเข้าดักแด้ เมื่อออกเป็นตัวเต็มวัยจะบินไปผสมพันธุ์และวางไข่ต่อไป การทำลายในช่วงฝักอ่อนทำให้ฝักแห้งลีบ การทำลายในช่วงฝักแก่ทำให้เนื้อในถูกกัดกิน ทำให้ฝักมะขามเสียหาย

แนวทางป้องกัน
หมั่นสำรวจและเก็บฝักมะขามที่ถูกทำลายทิ้ง หากพบการระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เช่น อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% W/V EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือฟิโพรนิล 5% W/V SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร


อ่านต่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2565

ข่าวสาร

ข่าวสาร
การศึกษา
ชลประทาน
อบรม หลักสูตร "ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร"
การอบรมหลักสูตร "ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร" หลักสูตรที่กล้ายืนยันว่าจะทำให้ท่านได้รับคำตอบกับสิ่งที่ค้างคาใจหรือเข้าใจผิดๆ มาก่อน อบรมวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 สถานที่อบรม ห้องประชุมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย จตุจักร กรุงเทพฯ ค่าอบรม 2,500 บาท/ท่าน (หนังสือคู่มือ, คอฟฟี่เบรค, อาหารกลางวัน) ผู้สนใ
อ่านต่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ข่าวสาร
ศัตรูพืช
ระวังด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก และด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ในมะพร้าว
สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน และฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกมะพร้าว ในระยะ ยังไม่ให้ผลผลิต ให้ผลผลิตแล้ว รับมือด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก และด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ มักเข้าทำลายตามรอยทำลายของด้วงแรดมะพร้าว โดยวางไข่บริเวณบาดแผลตามลำต้นหรือบริเวณที่ด้วงแรดมะพร้าวเจาะไว้ หรือบริเวณรอยแตกของเปลือก ด้วงงวง
อ่านต่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ข่าวสาร
เกษตรกลวิธาน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน
เปิดตัว “หุ่นยนต์ปรับหน้าดินนาเกลือไร้คนขับ” ผลงาน นศ.ฟีโบ้ มจธ.
ปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์ และยานยนต์พลังงานไฟฟ้ามาใช้งานในชีวิตประจำวันของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นในหลายด้านและหลายภาคส่วน ล่าสุด มีความพยายามในการนำเทคโนโลยีทั้ง 2 มาประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาเกลือ โดยนายนรวิศว์ หนังสือ นักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ ฟีโบ้ มหาวิทยาลั
อ่านต่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ
การเกษตรทั่วไป
ขอทราบรหัสเกษตรกรหน่อยค่ะ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 27 มิถุนายน 2565
หากต้องการเลขรหัสทะเบียนเกษตรกร 12 หลัก ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือแจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เหตุผลที่ต้องการเลขรหัส และข้อมูลด้านการเกษตร พืชที่ปลูก เนื้อที่ปลูก และเขียนกำกับว่าใช้เพื่อขอข้อมูลเกษตรกรผ่านช่องทาง Facebook ทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ หากมีข้อสงสัยแนะนำให้เกษตรกร โทร.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรง ได้ที่ โทร. 0 2579 3926 หรือที่ไลน์ @yzd6514b หรือสอบถามไปที่ inbox Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลขทะเบียนเกษตรกรให้ได้จะมีเจ้าหน้าบริการตอบข้อมูล เวลา 08.00-16.30 น. ในวันและเวลาราชการค่ะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 25 มิถุนายน 2565
ถาม-ตอบ
การเกษตรทั่วไป
สมุดเล่มเขียวขอได้ที่ไหน
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 27 มิถุนายน 2565
กรณีที่ไม่มีสมุดเล่มเขียว หรือสูญหาย สามารถไปติตต่อขอรับได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ท่านได้ลงทะเบียนเกษตรกรไว้ หากมีข้อสงสัยแนะนำให้เกษตรกร โทร.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรง ได้ที่ โทร. 0 2579 3926 หรือที่ไลน์ @yzd6514b หรือสอบถามไปที่ inbox Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลขทะเบียนเกษตรกรให้ได้จะมีเจ้าหน้าบริการตอบข้อมูล เวลา 08.00-16.30 น. ในวันและเวลาราชการค่ะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 24 มิถุนายน 2565
ถาม-ตอบ
โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช
ไม่ทราบว่า พอจะมีสารพ่นเพื่อยืดอายุผลเงาะบนต้นไม่ไห้ขนเป็นสีแดงหรือไม่ครับ เพราะช่วงนี้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 24 มิถุนายน 2565
ไม่มีสารพ่นยืดอายุเงาะบนต้น จะมีก็แต่วิธีหลังเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุผลให้มีความสดใหม่ ให้ใช้วิธีบรรจุผลเงาะในถุงพลาสติกชนิด LDPE ความหนา 25 ไมครอน ที่มีอัตราการซึมผ่านของออกซิเจน 10,000-12,000 ลบ.ซม./ตร.ม./วัน จะช่วยลดการคายน้ำของผลเงาะและลดอาการเปลือกสีน้ำตาลของเปลือกและขนเงาะได้ดี ทำให้สามารถเก็บรักษาผลเงาะให้มีความสดใหม่ได้นานขึ้น โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาหรือขนส่งเงาะคืออุณหภูมิ 13℃ ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95% วิธีการนี้จะทำให้ผลเงาะคงสภาพอยู่ได้นานถึง 14 วัน จากเดิมที่จะเหี่ยวแห้งภายใน 3-4 วัน
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 24 มิถุนายน 2565

คลังความรู้

แหล่งความรู้อื่นๆ
โครงสร้างพื้นฐานเกษตร
โรงเรือนอัจฉริยะ
โรงเรือนอัจฉริยะ Smart greenhouse knockdown double roof GH-1 คือ โรงเรือนปลูกพืชแบบถอดประกอบได้ ที่ควบคุมการเพาะปลูกด้วย ระบบควบคุมและเซ็นเซอร์ ระบบระบายอากาศ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศ ตู้ควบคุมพร้อมซอฟท์แวร์ เซ็นเซอร์วัดความชื้นดิน เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เซ็นเซอร์ความเข้มแสง สถานีน้ำ และแอปพลิเคชันแสดงผล แจ้งเตือนและควบคุมการทำงานของระบบผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อตอบสนองความต้องการของพืชปลูก
โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2565
แหล่งความรู้อื่นๆ
โลจิสติกส์ผลิตผลจากการประมงและการเพาะเลี้ยง
คู่มือการขึ้นทะเบียนและการจัดการระบบความมั่นคงทางชีวภาพสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม
หนังสือ คู่มือการขึ้นทะเบียนและการจัดการระบบความมั่นคงทางชีวภาพสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการการส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม และ หลักการจัดทำระบบความมั่นคงทางชีวภาพในสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม
โพสต์เมื่อ 24 มิถุนายน 2565
แหล่งความรู้อื่นๆ
ปรับปรุงพันธุ์พืช
กัญชา 5 สายพันธุ์
กัญชาที่ถูกขึ้นทะเบียนผ่านกรมวิชาการเกษตรมีทั้งหมด 5 สายพันธุ์ ได้แก่ 1. พันธุ์อิสระ01 2. พันธุ์หางกระรอกภูพานเอสที1 3. พันธุ์หางเสือสกลนครทีที1 4. พันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ1 5. พันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี1 โดยสายพันธุ์เหล่านี้มีทั้งเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์และการคัดเลือกสายพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทย ซึ่งนอกจากสายพันธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเหล่านี้แล้ว ประเทศไทยยังมีกัญชาสายพันธุ์พื้นเมืองอื่น ๆ ที่เคยได้รับความนิยมในอดีต เช่น - สายพันธุ์ดงหลวง มีถิ่นกำเนิดใน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร - สายพันธุ์ฝอยทอง มีถิ่นกำเนิดใน ภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร - สายพันธุ์เกาะช้าง หรือฝรั่งเรียกว่า Wild Thai มีถิ่นกำเนิดบน เกาะช้าง จังหวัดตราด - สายพันธุ์ม่วงห้วยไคร้ มีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย - สายพันธุ์เขี้ยวงู มีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือ - สายพันธุ์แดงลังกา มีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือ - สายพันธุ์ม่วงแม่ขะจาน มีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือ - สายพันธุ์แดงแม่ขะจาน มีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือ - สายพันธุ์คาวแดง มีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือ - สายพันธุ์เกริงกระเวีย มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดกาญจนบุรี - สายพันธุ์หมื่นศรี มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสต์เมื่อ 15 มิถุนายน 2565
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู