แจ้งเตือน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
การค้า/การตลาด
การค้าระหว่างประเทศ
ข้าวอินทรีย์ไทยมีสะดุด ติดเกณฑ์มาตรฐานจีน
“จากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคและตลาดซื้อขายข้าว ชาวจีนให้ความสำคัญข้าวสุขภาพ ข้าวเป็นยามากขึ้น สังเกตได้จากตลาดค้าปลีกข้าวสารในจีนหลายๆแห่ง ข้าวสารทั่วไปราคาขายอยู่ที่ กก.ละ 10 หยวน (ประมาณ 50 บาท) ในขณะที่ข้าวอินทรีย์ราคาขยับขึ้นไปอยู่ 40 หยวน ได้ราคาสูงกว่า 4 เท่า แต่ข้าวอินทรีย์ของไทยที่ส่งไปจีนก
อ่านต่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ข่าวสาร
โครงสร้างของพืช
ชีวเคมีของพืช
เรื่องน่ารู้: โด่ไม่รู้ล้ม
เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นสั้น ใบ ใบเดี่ยว เรียงซ้อนกันสลับเป็นวง รูป ขอบขนาน หรือรูปใบหอกกลับ แผ่ราบไปกับพื้นดิน ดอก แทงช่อออกจากกลางต้น ก้านช่อ ดอกแตกแขนงได้ กบกลีบดอกสีม่วง ผล เป็นผลแห้ง ไม่แตก ประโยชน์ ราก ต้มดื่มแก้ปวดหลังปวดเอว บำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย ขับนิ่ว แก้อาการเวียนศีรษะ แก้ริดสีดวง แก้ไอ แก้ช
อ่านต่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ข่าวสาร
การขยายพันธุ์พืช
ปลูกกาแฟให้ได้ราคา ต้องรู้จักมาตรฐาน 4C
“ปลูกกาแฟมาตั้งแต่ปี 2529 เกือบถอดใจไปปลูกอย่างอื่น เพราะกาแฟไม่ค่อยโต ให้ผลผลิตน้อย แถมบางปีได้ราคาต่ำ ปี 2556 มาเห็นโครงการปลูกด้วยใจ กาแฟไทยยั่งยืนกับเนสกาแฟ เลยลองเข้าอบรม ได้เรียนรู้หลายอย่าง โดย เฉพาะการต่อกิ่งกาแฟสายพันธุ์ดีบนต้นเดิม จึงทดลองทำ ต้นที่ต่อกิ่งโตเร็ว ให้ผลผลิตมากขึ้น จึงหันมาทำห
อ่านต่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ
มะม่วงมีใบเหี่ยวและแห้งตายครับ เพิ่วปลูกได้ประมาณ 1 อาทิตย์ พันธุ์ R2 ครับ
ผู้ดูแลระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย
ตอบเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561
ทดสอบตอบคำถาม (ถิรนันท์)
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561
ถาม-ตอบ
ทรัพยากรน้ำ
วิศวกรรมเกษตร
ขอแปลนสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ข้อดี ข้อเสีย และงบประมาณ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561
ทฤษฎีธนาคารน้ำใต้ดิน หรือ Groundwater bank คือการขุดบ่อ/ฝายกักเก็บน้ำ ให้ลึกถึงระดับความลึกชั้นหินอุ้มน้ำที่ระดับ 5-10 เมตร ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อเก็บน้ำในฤดูฝนและกระจายน้ำผ่านน้ำใต้ดิน เหมือนกับมีท่อประปาส่งน้ำ แปลนสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน-ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์ Groundwater ข้อดี ฤดูฝน น้ำไม่ท่วม เพราะน้ำจะไหลผ่านธารน้ำใต้ดินมาเก็บไว้ที่บ่อธนาคารน้ำ ส่วนฤดูแล้งก็จะมีน้ำใช้โดยน้ำจะส่งผ่านธารน้ำใต้ดินไปยังบ่อบาดาล โดยส่งน้ำไปได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำให้เสียค่าไฟ เพียงอาศัยแรงเหวี่ยงจากการหมุนตัวของโลก งบประมาณในการสร้าง ขึ้นกับพื้นที่ ขนาดและความลึกของบ่อ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561
ถาม-ตอบ
อยากทราบว่า แสงจากดวงอาทิตย์กับแสงจากหลอดไฟLEDสีแดง แสงไหนเจริญได้ดีกว่ากัน
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561
ขึ้นกับหลายปัจจัยดังนี้ 1. ถ้าปลูกพืช outdoor แสงจากดวงอาทิตย์จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ส่วนแสงที่มาจากหลอดไฟที่เป็นสีต่างๆนั้น จะใช้กับการปลูกพืช indoor (ระบบปิด/โรงเรือน) 2.แสงประดิษฐ์สามารถทำให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น แต่ถ้าใช้เฉพาะแสงสีแดงแล้วพืชมีความสูงและอ่อนแอและไม่แข็งแรง 3.แสงสีแดงที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของใบและต้องใช้สีน้ำเงินสำหรับการเจริญเติบโตของดอกไม้ ดังนั้นมักจะใช้แสงสีแดงและสีน้ำเงินควบคู่กัน 4.ที่ดีที่สุดคือการใช้แสงสีแดง 90% และแสงสีน้ำเงิน 10% เพื่อการเจริญเติบโตของใบที่ดีที่สุด 5.ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงช่วยในการปลูกพืชเช่น ชนิดพืช เวลาที่ใช้ ความร้อน และความเข้มแสง
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 20 กันยายน 2561

คลังความรู้

แหล่งความรู้อื่นๆ
การส่งเสริม
ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด
โพสต์เมื่อ 2 พฤษภาคม 2561
แหล่งความรู้อื่นๆ
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
ฐานข้อมูลสมุนไพร ฐานข้อมูล PHARM (PHARM Database) จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายงานการวิจัยด้านต่างๆ และสรรพคุณตามตำรายาไทยของพืชสมุนไพรจำนวน 1,167 ชนิด และพืชชนิดอื่นๆ ในสกุลเดียวกัน การสืบค้นทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อสกุล (genus) หรือชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
โพสต์เมื่อ 2 พฤษภาคม 2561
แหล่งความรู้อื่นๆ
การเกษตรทั่วไป
การส่งเสริม
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จะดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองให้ได้ โดยพึ่งพาอาศัยกัน มีความสามัคคีกันและดำรงอยู่อย่างพอเพียงภายใต้พระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
โพสต์เมื่อ 26 เมษายน 2561
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู