แจ้งเตือน

แจ้งเตือน
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 8-14 สิงหาคม 2561

สภาพอากาศมีฝนตก และลมกระโชกแรง ส่งผลให้ มะพร้าว ระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิตและมะพร้าวที่ให้ผลผลิตแล้ว

ประสบปัญหากับ 

1.หนอนหัวดำมะพร้าว ตัวหนอนเข้าทำลายใบมะพร้าว โดยแทะกินผิวใบบริเวณใต้ทางใบจากนั้นจะถักใยนำมูลที่ถ่ายออกมาผสมกับเส้นใยที่สร้างขึ้น นำมาสร้างเป็นอุโมงค์คลุมลำตัวยาวตามทางใบบริเวณใต้ทางใบ ตัวหนอนอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์ที่สร้างขึ้นและแทะกินผิวใบ โดยทั่วไปหนอนหัวดำมะพร้าวชอบทำลายใบแก่ หากการทำลายรุนแรงจะพบว่า หนอนหัวดำมะพร้าวทำลายก้านทางใบ จั่น และผลมะพร้าว ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำมะพร้าวลงทำลายทางใบหลายๆ ทางพบว่าหนอนหัวดำมะพร้าวจะถักใยดึงใบมะพร้าวมาเรียงติดกันเป็นแพ เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่แล้วจะถักใยหุ้มลำตัวอีกครั้ง และเข้าดักแด้อยู่ภายในอุโมงค์ดักแด้มีสีน้ำตาลเข้ม ดักแด้เพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าดักแด้เพศเมียเล็กน้อย ผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าวที่ผสมพันธุ์แล้วจะวางไข่บนเส้นใยที่สร้างเป็นอุโมงค์หรือซากใบที่ถูกหนอนหัวดำมะพร้าวลงทำลายแล้วตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 1-2 วัน ก่อนจะย้ายไปกัดกินใบมะพร้าว จึงมักพบหนอนหัวดำมะพร้าวหลายขนาดกัดกินอยู่ในใบมะพร้าวใบเดียวกัน หากการทำลายรุนแรงอาจทำให้ต้นมะพร้าวตายได้

2.แมลงดำหนามมะพร้าว ทำลายส่วนใบของมะพร้าว โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย อาศัยอยู่ในใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ของมะพร้าว และแทะกินผิวใบ ใบมะพร้าวที่ถูกทำลายเมื่อใบคลี่กางออกจะมีสีน้ำตาลอ่อน หากใบมะพร้าวถูกทำลายติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ยอดของมะพร้าวมีสีน้ำตาล เมื่อมองไกลๆ จะเห็นเป็นสีขาวโพลน ชาวบ้านเรียก “มะพร้าวหัวหงอก”

3.ด้วงแรดมะพร้าว ตัวเต็มวัยเข้าทำลายพืช โดยการบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบหรือยอดอ่อนของมะพร้าว รวมทั้งเจาะทำลายยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ ทำให้ใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายหางปลา หรือรูปพัด ถ้าโดนทำลายมากๆจะทำให้ใบที่เกิดใหม่แคระแกรน รอยแผลที่ถูกด้วงแรดมะพร้าวกัดเป็นเนื้อเยื่ออ่อนทำให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ หรือเป็นทางให้เกิดยอดเน่าจนถึงต้นตายได้ในที่สุด ด้วงแรดมะพร้าวในระยะตัวหนอน ส่วนใหญ่พบตามพื้นดินในบริเวณที่มีการกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก จะกัดกินและทำลายระบบรากของมะพร้าวปลูกใหม่ ทำให้พบอาการยอดเหี่ยวและแห้งเป็นสีน้ำตาล ต้นแคระแกรนไม่เจริญเติบโต

4.ด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็กและด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ มักทำลายตามรอยทำลายของด้วงแรดมะพร้าว โดยวางไข่บริเวณบาดแผลตามลำต้น หรือบริเวณที่ด้วงแรดมะพร้าวเจาะไว้ หรือบริเวณรอยแตกของเปลือก ด้วงงวงมะพร้าวก็สามารถเจาะส่วนที่อ่อนของมะพร้าว เพื่อวางไข่ได้หนอนที่ฟักออกจากไข่จะกัดกินชอนไชไปในต้นมะพร้าว ทำให้เกิดแผลเน่าภายใน ต้นมะพร้าวที่ถูกทำลายจะแสดงอาการเฉาหรือยอดหักพับเพราะบริเวณที่หนอนทำลายจะเป็นโพรง มีรูและแผลเน่าต่อเนื่องไปในบริเวณใกล้เคียง หนอนจะกัดกินไปจนกระทั่งต้นเป็นโพรงใหญ่ไม่สามารถส่งน้ำและอาหารไปถึงยอดได้และทำให้ต้นมะพร้าวตายในที่สุด


อ่านต่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ข่าวสาร

ข่าวสาร
วิธีขยายพันธุ์พืช
การขยายพันธุ์พืช เป็นการเพิ่มปริมาณจำนวนต้นพืชให้มากขึ้น และยังคงรักษาคุณลักษณะเดิมไว้ ไม่ให้เปลี่ยนแปลง โดยใช้วิธีการต่างๆ โดยปกติแล้ว พืชจะสร้างเมล็ด หน่อ หางไหล หัว เหง้า หรือตา ออกมาเอง เป็นการสืบพันธุ์ของพืชตามธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืชต่างๆ มี 4 ลักษณะ คือ 1.การขยายพันธุ์โดยเมล็ดหรือการเพาะเมล็
อ่านต่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ข่าวสาร
รวมกลุ่มปลูกพริก ป้อนโรงงานสร้างรายได้งาม
คุณเล็ก เกตุนาค ประธาน “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร”  เลขที่ 70/3 หมู่ 3 บ้านหนองโสน ต.เขาศีริส อ.พราน กระต่าย จ.กำแพงเพชร  เล่าย้อนกลับไปว่า ตนเองและเพื่อนๆ เกษตรกรได้รวมกลุ่มเริ่มปลูกพริกเพื่อป้อนเข้าโรงงานน้ำพริก มาได้ 4 ปีแล้ว ซึ่งก่อนการหน้านี้ก็มีอาชีพทำนาและไร่อ้อย ซึ่งหลาย
อ่านต่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
ข่าวสาร
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมโรงเพาะเห็ด ขยายผลจากการสัมมนาผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่
ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมโรงเพาะเห็ด ประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทำการเกษตร หวังนำเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดมหาสารคาม เข้าสู่ยุคการทำเกษตร 4.0 ชูจุดเด่นช่ว
อ่านต่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2561

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ
ขอวิธีกำจัดหนอนเจาะต้นสัก
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 3 สิงหาคม 2561
วิธีการกำจัดหนอนเจาะต้นสัก 1.ระยะตัวหนอนมีขนาดเล็กและอาศัยบริเวณเปลือกของต้นสัก และเพิ่งเจาะเข้าเปลือกสักยังไม่ลึกนัก สามารถใช้มีดกรีดยางขูดหรือเอาตัวหนอนออกไปทําลาย 2.ระยะตัวหนอนเจาะเข้าต้นสักแล้ว ในระยะนี้ตัวหนอนมีขนาดใหญ่ขึ้น และเจาะเนื้อไม้เข้าไปเป็นรูทางเดิน (gallery) หรือเป็นอุโมงค์ สามารถใช้สารเคมีฉีดเข้าไปในรูที่ตัวหนอนอาศัยอยู่ สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ เชลล์ไดรท์ เป็นต้น ชนิดที่มีก้าน ฉีดเข้าไปในรูที่หนอนอาศัยอยู่แล้วอุดรูด้วยดิน 3.ระยะดักแด้ ระยะนี้เป็นการช่วยลดตัวเต็มวัยในปีต่อไปได้อย่างมาก วิธีการคือ ใช้ไม้ไผ่ ตอกอัดรู เพื่อไม่ให้ผีเสื้อออกมาจากรู และตายอยู่ในรูนั้น หรือการใช้ตาข่ายมุ้งลวดขนาด ประมาณ 5x5 ซม. ปิดปากรู เมื่อผีเสื้อออกมาก็ไม่สามารถทะลุผ่านตาข่ายได้ 4.ระยะตัวเต็มวัย การใช้กับดักไฟ (light trap) สีม่วง (black light) โดยใช้ผ้าสีขาวเป็นฉากในเวลา กลางคืน เพื่อล่อผีเสื้อให้บินเข้ามาแล้วจับผีเสื้อนําไปทําลาย
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 3 สิงหาคม 2561
ถาม-ตอบ
ขอวิธีทำเชื้อเห็ดนางฟ้า
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 23 กรกฎาคม 2561
การทำก้อนเชื้อจากฟางสับ ฟางที่ใช้เพาะควรเป็นฟางที่แห้งสนิท ไม่มีเชื้อราปะปนหรือมีกลิ่นเหม็น สูตรอาหารที่ใช้คือ ใช้ฟางสับยาว 2-3 นิ้ว 100 กก. ปุ๋ยนา(สูตร 16-20-0) 1 กก. ดีเกลือ 0.2 กก. ปูนขาว 1 กก. ความชื้น 70-75 % โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้ 1. นำฟางสับไปแช่น้ำหรือรดน้ำให้ทั่ว แล้วผสมปุ๋ยและดีเกลือลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทำเป็นกองสูงคลุมด้วยพลาสติก หมักทิ้งไว้ 3 วัน ในวันที่ 3,4,5 และ6 ให้กลับกองฟางทุกวัน 2. ในวันที 7 ให้ใส่ปูนขาวเพื่อปรับความเป็นกรด-ด่าง และไล่ก๊าซแอมโมเนียที่เกิดขึ้นระหว่างการหมักฟางคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วต่ออีก 1-2 วัน 3. บรรจุใส่ถุงพลาสติกที่ใช้เพาะเห็ด ซึ่งควรบรรจุให้หมดภายในวันเดียว ถุงก้อนเชื้อควรมีขนาด 8 ขีด ถึง 1 กก. เมื่ออัดก้อนเชื้อแน่นดีแล้ว ใส่คอขวดพลาสติก อุดด้วยสำลีและปิดด้วยกระดาษ แล้วรัดยางให้แน่น 4. นำก้อนเชื้อที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อทันที ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. นับจากน้ำเดือด แล้วทิ้งไว้ให้เย็น 5. นำหัวเชื้อเห็ดที่เลี้ยงไว้ในเมล็ดข้าวฟ่าง ใช้ประมาณ 10-20 เมล็ดต่อก้อนเขี่ยลงในก้อนเชื้อที่เย็นดีแล้ว แล้วรีบปิดปากถุงด้วยสำลีและกระดาษทันที สถานที่ที่ใช้ถ่ายหัวเชื้อเห็ดลงก้อนเชื้อควรสะอาดลมสงบ วัสดุที่ใช้เขี่ยหัวเชื้อควรทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง 6. แล้วนำก้อนเชื้อที่ถ่ายหัวเชื้อเห็ดลงเรียบร้อยแล้วไปบ่มไว้ในโรงบ่มก้อนเชื้อต่อไป การทำก้อนเชื้อจากขี้เลื่อย ขี้เลื่อยที่ใช้เป็นวัสดุเพาะที่ดีที่สุด ได้แก่ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา การทำก้อนเชื้อจากขี้เลื่อยนี้ไม่ต้องหมักเหมือนใช้ฟางสับ แต่การเลือกหัวเชื้อควรให้แน่ใจว่าเป็นหัวเชื้อที่สามารถย่อยขี้เลื่อยเป็นอาหารได้ สำหรับสูตรที่ใช้ เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 กก. รำละเอียด 5 กก. แป้งข้าวเจ้าหรือน้ำตาลทราย 1 กก. ดีเกลือ 0.2 กก. ปูนขาว 1 กก. ความชื้น 60-70% ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. ขี้เลื่อยที่ใช้ควรเป็นขี้เลื่อยกลางเก่ากลางใหม่จะดีที่สุด หากเป็นขี้เลื่อยใหม่ควรกองทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ เนื่องจากขี้เลื่อยใหม่จะสลายธาตุอาหารบางอย่างทำให้เกิดก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อเชื้อเห็ดและทำให้ความร้อนในก้อนเชื้อสูงเกินไป แต่ถ้าเป็นขี้เลื่อยเก่าอาจมีการปะปนของเชื้อโรคหรือเชื้อราชนิดอื่นได้ง่าย อีกทั้งมักไม่ค่อยมีธาตุอาหารสะสมอยู่มากนัก 2. หลังจากเตรียมสูตรอาหารได้แล้วให้นำส่วนผสมทั้งหมดไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกที่ใช้เพาะเห็ด ซึ่งควรบรรจุให้หมดภายในวันเดียว ถุงก้อนเชื้อควรมีขนาด 8 ขีด ถึง 1 กก. เมื่ออัดก้อนเชื้อแน่นดีแล้ว ใส่คอขวดพลาสติก อุดด้วยสำลีและปิดด้วยกระดาษ แล้วรัดยางให้แน่น 3. นำก้อนเชื้อที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อทันที ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. นับจากน้ำเดือดแล้วทิ้งไว้ให้เย็น 4. นำหัวเชื้อเห็ดที่เลี้ยงไว้ในเมล็ดข้าวฟ่าง ใช้ประมาณ 10-20 เมล็ดต่อก้อน เขี่ยลงในก้อนเชื้อที่เย็นดีแล้ว แล้วรีบปิดปากถุงด้วยสำลีและกระดาษทันที สถานที่ที่ใช้ถ่ายหัวเชื้อเห็ดลงก้อนเชื้อควรสะอาด ลมสงบ วัสดุที่ใช้เขี่ยหัวเชื้อควรทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง 5. นำก้อนเชื้อที่ถ่ายหัวเชื้อเห็ดลงเรียบร้อยแล้วไปบ่มไว้ในโรงบ่มก้อนเชื้อต่อไป
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 23 กรกฎาคม 2561
ถาม-ตอบ
ต้นอะไร ผลทานได้ไหม
ผู้ดูแลระบบถาม-ตอบกูรูเกษตรศาสตร์
ตอบเมื่อ 18 กรกฎาคม 2561
ต้นสาละ ผลทานไม่ได้ มีขนาดใหญ่ เปลือกแข็ง นิยมปลูกในวัด หรือสถานที่ราชการมากกว่าปลูกประดับตามบ้านเรือนทั่วไป เป็นไม้ให้ร่มเงา
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 18 กรกฎาคม 2561

คลังความรู้

แหล่งความรู้อื่นๆ
การส่งเสริม
ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด
โพสต์เมื่อ 2 พฤษภาคม 2561
แหล่งความรู้อื่นๆ
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
ฐานข้อมูลสมุนไพร ฐานข้อมูล PHARM (PHARM Database) จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายงานการวิจัยด้านต่างๆ และสรรพคุณตามตำรายาไทยของพืชสมุนไพรจำนวน 1,167 ชนิด และพืชชนิดอื่นๆ ในสกุลเดียวกัน การสืบค้นทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อสกุล (genus) หรือชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
โพสต์เมื่อ 2 พฤษภาคม 2561
แหล่งความรู้อื่นๆ
การเกษตรทั่วไป
การส่งเสริม
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จะดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองให้ได้ โดยพึ่งพาอาศัยกัน มีความสามัคคีกันและดำรงอยู่อย่างพอเพียงภายใต้พระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
โพสต์เมื่อ 26 เมษายน 2561
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู