แจ้งเตือน

แจ้งเตือน
ศัตรูพืช
ระวังเพลี้ยไฟบุกสวนมังคุด

กลางคืนมีอากาศเย็น ส่วนกลางวันอากาศร้อนในช่วงนี้ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรชาวสวนมังคุดเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยไฟ มักพบการเข้าทำลายในระยะที่ต้นมังคุดเริ่มออกดอกถึงระยะติดผลอ่อน โดยจะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยไฟเข้าทำลายดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืช สำหรับการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟในระยะออกดอกและติดผลอ่อน อาจทำให้ดอกและผลอ่อนมังคุดร่วง ส่วนผลอ่อนมังคุดที่ไม่ร่วงเมื่อมีการพัฒนาผลโตขึ้น จะเห็นรอยทำลายของเพลี้ยไฟชัดเจน เนื่องจากผิวเปลือกมังคุดจะมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่า ผิวขี้กลาก ทำให้ผลผลิตมังคุดมีคุณภาพต่ำ การเข้าทำลายของเพลี้ยไฟในระยะแตกยอดอ่อนและใบอ่อน จะส่งผลทำให้ต้นมังคุดชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น หงิกงอ ใบไหม้ และต้นมังคุดขาดความสมบูรณ์

แนวทางในการป้องกันและแก้ไขการระบาดของเพลี้ยไฟ ให้เกษตรกรสำรวจการระบาดของเพลี้ยไฟบนใบอ่อน ดอก และยอดอ่อน หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก (0.25 ตัวต่อดอก) หรือ 1 ตัวต่อยอดหรือผลอ่อน ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสาร อะซีทามิพริด 20% เอสพี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารสไปนีโทแรม 12% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้


อ่านต่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งเตือน
อารักขาพืช
ศัตรูพืช
โรคพืช
กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัยช่วงวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563

อากาศเย็นตอนกลางคืน และเช้า ช่วงกลางวันอากาศร้อน มังคุดในระยะผลอ่อน/ดอกบาน ระวังเพลี้ยไฟ ทุเรียนในระยะผลอ่อน/ดอกบาน ระวังหนอนเจาะผล โรครากเน่าโคนเน่า มีฝนตกบางพื้นที่ (ภาคใต้) ปาล์มน้ำมันในระยะระยะต้นกล้า ระวังโรคใบไหม้ อากาศแห้งแล้งอ้อยในระยะแตกกอของอ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอ ระวังหนอนกออ้อย ข้อสังเกตลักษณะและอาการที่อาจพบ รวมถึงแนวทางป้องกัน/แก้ไข อ่านเพิ่มเติมที่ http://at.doa.go.th/ew/pdf/225_feb63_2.pdf


อ่านต่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งเตือน
อารักขาพืช
ศัตรูพืช
อากาศแห้งแล้ง กรมวิชาการเกษตรเตือนให้ระวัง 2 หนอนถั่วเขียว

ในช่วงสภาพอากาศแห้งแล้ง กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวเฝ้าระวังการระบาดของ 2 แมลงศัตรูพืช คือ หนอนกระทู้ผัก และหนอนม้วนใบ โดยจะพบการเข้าทำลายในระยะที่ต้นถั่วเขียวอายุประมาณ 30 วัน สำหรับหนอนกระทู้ผัก มักพบหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ ๆ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มแทะกัดกินผิวใบด้านล่าง ทำให้เหลือแต่ผิวใบด้านบนจนมองเห็นใบโปร่งใสคล้ายร่างแห เมื่อหนอนโตขึ้นจะแยกกลุ่มออกไปกัดกินจากขอบใบเข้าไปจนทั่วทั้งแปลง ทำให้ผลผลิตลดลง

หากพบการระบาด ให้เกษตรกรพ่นเชื้อไวรัสของหนอนกระทู้ผัก อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่น 1-2 ครั้ง กรณีที่พบใบถูกทำลาย 30 เปอร์เซ็นต์ในระยะก่อนออกดอกถึงระยะฝักยังเขียวอยู่ หรือใบถูกทำลาย 60 เปอร์เซ็นต์หลังดอกบาน 4 สัปดาห์ ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคลอร์ฟลูอาซูรอน 5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

ส่วน หนอนม้วนใบ จะพบหนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และชักใยบางคลุมตัวไว้แล้วกัดกินผิวใบ เมื่อหนอนโตขึ้นจะกระจายกันออกไปหาใบหรือชักใยดึงเอาใบหลายๆ ใบมาห่อรวมกัน และอาศัยกัดกินอยู่ภายในใบที่ม้วนนั้นจนหมด จากนั้นจึงเคลื่อนย้ายไปทำลายใบอื่นต่อไป หากพบใบถูกทำลาย 30 เปอร์เซ็นต์ในระยะก่อนออกดอกถึงระยะฝักยังเขียวอยู่ หรือใบถูกทำลาย 60 เปอร์เซ็นต์หลังดอกบาน 4 สัปดาห์ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร


อ่านต่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวสาร

ข่าวสาร
การส่งเสริม
แจกฟรีต้นกล้าเบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ 1,000 ต้น
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยุวชนสร้างชาติ โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร นักวิจัย ร่วมลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ วว. โดยศูน
อ่านต่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวสาร
กฎหมาย
การประมง/การเพาะเลี้ยง
ชาวประมงมีเฮ..กระทรวงเกษตรฯ เผย ยกร่าง พ.ร.บ. กองทุนการประมงฯ
กระทรวงเกษตรฯ เผยความคืบหน้า พ.ร.บ. กองทุนการประมงฯ และสภาการประมงฯ ยกร่างเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปต้องนำเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ระดมความคิดเห็น นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ด้วยภาคการประมงของประเทศไทยนั้นมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก เพราะเป็นภาคกา
อ่านต่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวสาร
การค้าระหว่างประเทศ
อียูแก้กฎนำเข้าอาหาร "อุบัติใหม่" ต้องไม่เป็นจีเอ็มโอ
อียู แก้ระเบียบอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ ต้องไม่ปนเปื้อนจีเอ็มโอ สนใจนำเข้าจิ้งหรีด หนอน ตั๊กแตน โปรตีนสกัดจากพืชนายราฟาเอล เปเรซ เบอร์เบจัล เจ้าหน้าที่นโยบายอาวุโสด้านความปลอดภัยอาหารประจำคณะกรรมาธิการยุโรป (อียู) เปิดเผยว่า ในขณะนี้ อียูได้ปรับกฎระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตและการวางจำหน่ายอาหารที่ผลิตขึ
อ่านต่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ
พันธุศาสตร์พืช
สวัสดีค่ะ ขอสอบถามชื่อต้นไม้หน่อยค่ะ เป็นไม้ยืนตัน มีดอกออกมาที่ลำต้นแบบในภาพเลย เจอในป่าที่ภาคใต้ค่ะ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ตอบ คุณ Zea ต้นยางปุ่มค่ะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia clavigera King วงศ์ ANNONACEAE อ้างอิงข้อมูล : ปิยะ เฉลิมกลิ่น. 2544. พรรณไม้วงศ์กระดังงา. สำนักพิมพ์บ้านและสวน, กรุงเทพมหานคร. หน้า 268-269. จากฐานข้อมูล http://agkc.lib.ku.ac.th/plantlib/plantinfo.php?code=217 โดยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ไฟล์แนบด้านล่าง : 217.pdf
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ถาม-ตอบ
ศัตรูพืช
ตอนนี้เจอ "ด้วงหมัดผัก" ระบาด ถ้าไม่ใช้สารเคมี ต้องแก้อย่างไรครับ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ตอบ คุณน้าทอง สวนธรรมจัย แนะนำให้ใช้ไส้เดือนฝอยควบคู่กับการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียเป็นเวลา 7 วัน อัตรา 4 ล้านตัวต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส หรือเชื้อราบิวเวอร์เรีย โดยพ่นหรือราดทุก 7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดตัวอ่อนด้วงหมัดผักในดิน แต่หากเกิดการระบาดแล้วให้กำจัดโดยใช้สารเคมีดังต่อไปนี้ คาร์บาริล, คาร์โบซัลแฟน, ไพรไธโอฟอส, ไพรฟีโนฟอส และฟีโปรนิล ตามอัตราแนะนำ คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารโพรไทโอฟอส 50% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร นอกจากนี้ การพ่นสารสกัดหางไหลแดง Derris elliptica สามารถฆ่าตัวเต็มวัยของด้วงหมัด ผักได้ แต่สารออกฤทธิ์จากสารสกัดจะเสื่อมคุณภาพได้ง่ายในสภาพแสงแดดจัดและอุณหภูมิสูง ทําให้อาจเกิดการ แพร่ระบาดซ้ําได้ การป้องกันกําจัดจึงควรผสมผสานกันหลาย ๆ วิธีทั้งการไถพรวน ตากดินก่อนปลูก การพ่นด้วยสารสกัดหางไหลแดง จะช่วยให้การป้องกันกําจัดด้วงหมัดผักประสบความสําเร็จค่ะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ถาม-ตอบ
การผลิตพืช
สวัสดีครับ ปลูกผักสลัดในกระถางแล้วเกิดปัญหาใบผักเป็นแบบนี้ (ภาพประกอบ) เกิดจากอะไรครับ มีวิธีแก้ไขอย่างไร
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563
อาการที่ขอบใบต้นกล้าผักสลัดคล้ายอาการขาดธาตุอาหารรอง ซึ่งไม่เป็นอันตรายค่ะ ทั้งนี้หัวใจสำคัญของการปลูกผักให้งาม คือการปรุงดินให้ดี การใช้ดินถุงที่วางจำหน่ายทั่วไปอาจจะต้องผสมดินและหมักดินก่อนนำมาใช้ โดยอาจจะใช้ดินผสมปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำหมักชีวภาพ หรือทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน จุลินทรีสังเคราะห์แสงก็ได้ผลดีเช่นกันค่ะ สำหรับวิธีปรุงดิน หรือการหมักดิน มีหลายสูตรแล้วแต่ส่วนผสมที่มีในแต่ละท้องถิ่น แต่โดยทั่วๆ ไป ก็จะประกอบด้วย 1. ดินถุง (ควรร่ออนก่อนนำมาใช้) 2. ปุ๋ยคอก เช่น มูลสัตว์ต่างๆ 3. เศษใบไม้แห้ง 4. เศษอาหาร เศษผักผลไม้ กากกาแฟ เปลือกไข่ ฯลฯ 5. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 6. น้ำตาล (เพื่อกระตุ้นให้หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เรานำมาผสมทำงานย่อยสลายได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น)
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563

คลังความรู้

แหล่งความรู้อื่นๆ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
แอปพลิเคชัน Rice GIS
แอปพลิเคชันข้อมูลทางภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านข้าวไทย รวบรวมข้อมูลทาง Geo-Infomatics หรือข้อมูลทางภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านข้าว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแสดงข้อมูล และเรียกค้นข้อมูลต่างๆ ในภารกิจของกรมการข้าวผ่านทาง Web Browser และ Mobile Application ข้อมูลที่อยู่ในระบบ Rice GIS ได้ออกแบบในลักษณะของ Framework ที่มี 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากร สภาพแวดล้อม สภาพน้ำฝน-อากาศ (GIS Based for Rice GIS) ด้านเกษตรกร สหกรณ์ (GIS Based Framework 2) และด้านภารกิจ และนโยบาย (Data layers shapefile for Rice GIS) ซึ่งมีความทันสมัย ใช้งานง่าย และเป็นปัจจุบัน เป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ของกรมการข้าวได้ในระดับตำบล ระดับอำเภอ และในระดับจังหวัด ซึ่งสามารถค้นหาตำแหน่งของศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวได้อีกด้วย จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว
โพสต์เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563
แหล่งความรู้อื่นๆ
สารสนเทศ
การผลิตสัตว์
การเกษตรทั่วไป
ระบบเอกสารเผยแพร่ กรมปศุสัตว์
มีแหล่งเอกสารและความรู้ตามหัวข้องดังนี้ 1. ด้านกฏหมาย 2. ด้านส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์สัตว์ 3. ด้านมาตรฐานปศุสัตว์ 4. ด้านสุขภาพสัตว์ 5. รายงาน/สถิติ 6. วารสาร/จดหมายข่าว 7. ด้านสนับสนุน
โพสต์เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563
แหล่งความรู้อื่นๆ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน
ปรับปรุงพันธุ์พืช
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ THAIBIODIVERSITY
ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ THAIBIODIVERSITY เป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และรองรับการเข้าถึง การติดตามและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับผู้ใช้งานทุกภาคส่วน สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ https://www.thaibiodiversity.org/bedo/index.php ที่มา: BEDO Magazine ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562
โพสต์เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2563
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู