แจ้งเตือน

แจ้งเตือน
อุตุนิยมวิทยา
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

การคาดหมายลักษณะอากาศ ช่วงวันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางของประเทศไทย มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับภาคใต้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วน

ช่วงวันที่ 3-4 พ.ค. ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีลมตะวันออกพัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 5-6 พ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้ามาบริเวณประเทศเมียนมาและภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

คำเตือน ช่วงวันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. และ 5-6 พ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

คำแนะนำสำหรับการเกษตร
ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. และ 5-6 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 3-4 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.

  • ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอนในไม้ผลและพืชผักซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันเกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงวันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. และ 5-6 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 5-6 พ.ค. อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 3-4 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม.

  • ในช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะมีพายุฝนฟ้าคะนองเพราะอาจเกิดอันตรายจากฟ้าผ่า นอกจากนี้ควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนอย่าให้มีรอยรั่วซึมและทำแผงกำบังฝนสาดให้แก่สัตว์เลี้ยง

ภาคกลาง ช่วงวันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. และ 5-6 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 3-4 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม.

  • ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรไม่ควรตากผลผลิตไว้กลางแจ้ง นอกจากนี้ควรกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย

ภาคตะวันออก ช่วงวันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. และ 5-6 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 3-4 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.

  • ในช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ควรกำจัดวัชพืช ดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บเศษซากพืชต่างๆ แล้วนำไปกำจัด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยหรือหลบซ่อนของสัตว์มีพิษ

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 %

  • ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่า-โคนเน่าและโรคผลเน่าในไม้ผล นอกจากนี้ไม่ควรปล่อยให้ฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันจนอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย

 


อ่านต่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
แจ้งเตือน
ศัตรูพืช
ชาวสวนพริก ระวังไรขาวพริก
สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกพริก ในระยะออกดอกติดผล เจริญเติบโตทางลำต้น รับมือไรขาวพริก
การเข้าทำลายพืช ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ยอด และดอก ทำให้ใบและยอดหงิกงอ ขอบใบม้วนงอลงด้านล่าง ทำให้ใบมีลักษณะเรียวแหลม ก้านใบยาว เปราะหักง่าย อาการขั้นรุนแรงส่วนยอดจะแตกเป็นฝอย ถ้าทำลายดอกกลีบดอกจะบิดแคระแกร็น ชะงักการเกิดดอก หากระบาดรุนแรง ต้นพริกจะแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต มักพบระบาดในช่วงที่มีอากาศชื้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ ดัก ตัวเต็มวัย ตัว"
แนวทางป้องกันกำจัด
1. สุ่มสำรวจพริกทุกสัปดาห์ หากพบอาการใบหงิกม้วนงอลงที่เกิดจากการทำลายของไรขาวพริก ให้ทำการป้องกันกำจัด
2. เมื่อพบการระบาดใช้สารป้องกันกำจัดแมลง-ไรที่มีประสิทธิภาพ เช่น อะมิทราซ 20% EC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิจร หรือไพริดาเบน 20% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสไปโรมีซิเฟน 24% SC อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือกำมะถัน 80% WP อัตรา 60-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นซ้ำตามการระบาด

อ่านต่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
แจ้งเตือน
อุตุนิยมวิทยา
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
การคาดหมายลักษณะอากาศ ช่วงวันที่ 14-15 พ.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 20 พ.ค. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับยังคงมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น และมีลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่ง
คำเตือน ในช่วงวันที่ 14 - 15 พ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 20 พ.ค. บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับบริเวณทะเลอันดามัน จะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ
คำแนะนำสำหรับการเกษตรและผลกระทบต่อพืช/สัตว์
ภาคเหนือ : ช่วงวันที่ 14-16 พ.ค. 64 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 17-20 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70 -80 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม.
 
เนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน สภาพอากาศจะแปรปรวน เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชในช่วงฤดูฝนนี้ ไม่ควรปลูกแน่นจนเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความชื้นสะสมภายในแปลงปลูก ส่งผลให้เกิดโรคพืชจากเชื้อราได้ ซึ่งโรคดังกล่าวมักระบาดในช่วงที่ดินและอากาศมีความชื้นสูง ส่วนระยะต่อไปจะเป็นช่วงฤดูฝน ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลและซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนและแผงกำบังฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ช่วงวันที่ 14-15 พ.ค. 64 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 16-20 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม.
 
เนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู จากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนเกษตรกรที่เตรียมดินสำหรับปลูกพืชในช่วงฤดูฝนนี้ควรเตรียมดินให้มีการระบายน้ำที่ดี และหากทำได้ควรหันหัวแปลงปลูกไปตามทิศทางลม เพื่อลดความชื้นสะสมภายในแปลงปลูกป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน เช่น โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ และโรคคอบวมในโคและกระบือ เป็นต้น
 
ภาคกลาง : ช่วงวันที่ 14 - 15 พ.ค. 64 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 16-20 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม.
 
เนื่องจากในระยะครึ่งหลังของเดือนนี้จะเป็นช่วงฤดูฝน ส่วนระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับเกษตรกรที่เตรียมดินสำหรับปลูกพืชในช่วงฤดูฝนนี้ควรเตรียมพื้นที่ให้มีการระบายน้ำได้ดี เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูกพืชเมื่อมีฝนตกหนัก นอกจากนี้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำ
 
ภาคตะวันออก : ช่วงวันที่ 14-15 พ.ค. 64 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 16-20 พ.ค. 64 มีฝน ฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 4-6 ชม.
 
ระยะนี้อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับบางพื้นที่จะมีฝน ฟ้าคะนอง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของ ไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายเมื่อเกิดลมแรง สำหรับชาวสวนผลไม้ไม่ควรกองสุมเปลือกและผล ที่ร่วงหล่น เน่าเสียไว้ในบริเวณสวน แต่ควรนำไปกำจัดโดยเผาหรือฝังให้ลึก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคเชื้อราซึ่งมักเกิดในช่วงที่ดินและอากาศมีความชื้นสูง
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก : ช่วงวันที่ 14-15 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 16-20 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% ความยาวนานแสงแดด 4-6 ชม.
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 14-15 พ.ค. 64 ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 16-20 พ.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
 
ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมดังกล่าวจะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางฝั่งตะวันออก กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกัน ความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำให้น้ำไหลได้สะดวก สำหรับฝนที่ตกในระยะนี้จะเป็นผลดีกับพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต และไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผล แต่เนื่องจากบางพื้นที่ ฝนที่ตกยังไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชสวนและพืชผัก เป็นต้น

อ่านต่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ข่าวสาร

ข่าวสาร
เมล็ดพันธุ์
เมล็ดไม้ป่ากินได้
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ จัดทำ ชนิดของเมล็ดไม้ป่ากินได้ มาดูกันว่ามีเมล็ดอะไรบ้าง
อ่านต่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
ข่าวสาร
การศึกษา
Food Talks 2021 #5 "All About Organics" : อาหารออร์แกนิค จากธรรมชาติสู่ชีวิตที่ยั่งยืน"
สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks 2021 #5 "All About Organics" อาหารออร์แกนิค จากธรรมชาติสู่ชีวิตที่ยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผอ.สถาบันบริการตรวจสอบคุณภ
อ่านต่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
ข่าวสาร
การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน
การศึกษา
เปิดรับสมัครอบรมระยะสั้นออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า รุ่นที่ 2 
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับการฟื้นฟูป่าเขตร้อน เทคนิคการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง ขั้นตอนการฟื้นฟูป่าให้เหมาะสมกับบริบท
อ่านต่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ
จุลชีพในดิน
สอบถามหน่อยครับ ถ้าเราใช้เชื้อราไมคอร์ไรซาปลูกต้นไม้ น้ำประปาที่เราใช้รดต้นไม้จำเป็นต้องมีการพักน้ำให้คลอรีนระเหยไปก่อนหรือป่าวครับ ขอบคุณครับ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 18 พฤษภาคม 2564
ไม่จำเป็นค่ะ เพราะเราจะใส่เชื้อราไมคอร์ไรซ่ารองก้นหลุมหรือใกล้กับบริเวณราก หรือใช้คลุกกับวัสดุปลูกและดินปลูก ซึ่งไม่สัมผัสน้ำโดยตรงอยู่แล้ว เพราะปกติไมโครไรซ่าเป็นเชื้อราในดินที่อาศัยอยู่บริเวณรากพืช และช่วยดูดธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 17 พฤษภาคม 2564
ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ผมอยากเช็กเลขทะเบียนเกษตรกรในสมุดสีเขียวของผม จะต้องทำยังไงครับ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564
หากต้องการทราบเลข 12 หลัก สามารถโทร.ถามได้ทาง โทร. 0 2955 1642 หรือแจ้งเลขบัตรประชาชนไปที่ inbox Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลขทะเบียนเกษตรกรให้ กรณีที่ไม่มีสมุดเล่มเขียว หรือสูญหายสามารถไปติตต่อขอรับได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ท่านเคยลงทะเบียนเกษตรกรไว้ได้ค่ะ หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามโดยตรงทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ ได้ค่ะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564
ถาม-ตอบ
โรคพืช
ผักสลัดที่ปลูกไว้ทาน มีอาการแผลสีน้ำตาลที่ใบ แล้วขยายขนาด เป็นกระจายทั่วใบ ตอนแรกก็เป็นแค่ใบสองใบ สังเกตว่าเป็นหลังจากฝนตกค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร แก้ไขยังไงดีคะ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 6 พฤษภาคม 2564
ฟังจากอาการน่าจะเป็น โรคใบจุด (Leaf spot disease) นะคะ ซึ่งมีเชื้อสาเหตุมาจากเชื้อรา Alternaria brassicae ลักษณะอาการ ถ้าเกิดกับต้นกล้าจะพบจุดแผลเล็กๆ สีน้ำตาลที่บริเวณใบ โคนต้น ถ้าต้นโตแล้ว ใบมีแผลวงกลมสีน้ำตาลซ้อนกันหลายชั้น เนื้อเยื่อรอบๆ แผลเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ขนาดของแผลมีทั้งเล็กและใหญ่ บนแผลมักจะมีเชื้อราชั้นบางๆ มองเห็นเป็นผงสีดำ ผักบางชนิดและบางพันธุ์มีแผลที่ก้านใบเล็ก เป็นจุดสีน้ำตาลปนดำ เนื้อเยื่อบุ๋มลงไปเล็กน้อย สภาพที่เหมาะต่อการเกิดโรค สภาพอากาศร้อนชื้น ความชื้นสูง โดยเฉพาะในฤดูฝน อุณหภูมิระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส การระบาด สปอร์ของเชื้อราสาเหตุสามารถปลิวไปได้ไกล ๆ โดยไปตามน้ำ ลม แมลง สัตว์ เครื่องมือการเกษตร มนุษย์ และสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ หรืออาศัยอยู่กับวัชพืชในแปลง การป้องกันกำจัด - ทำลายต้นเป็นโรคโดยการขุดถอนไปเผาทิ้ง - ถ้าระบาดรุนแรงในแปลงแลูก ให้ปลูกพืชอื่นหมุนเวียนอย่างน้อย 4 ปี - ไม่ควรให้น้ำแบบพ่นฝอย - แช่เมล็ดในน้ำร้อน 50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที (ยกเว้นกะหล่ำดอก) คลุกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชก่อนปลูก - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราเมื่อพบโรค โดยใช้แมนโคเซบ ไดเทนเอ็ม 45 ในอัตราส่วน 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร มาเน็บ ซีเน็บ และเฟอร์แบม อัตราส่วน 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 5-7 วัน ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก คู่มือโรคผัก จัดพิมพ์โดย สำนักพัฒนาระบบและรองรับมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร หน้า 106-107 นะคะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 6 พฤษภาคม 2564

คลังความรู้

แหล่งความรู้อื่นๆ
การค้าระหว่างประเทศ
ข้อมูลด้านการเกษตรรายประเทศ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตร การส่งออก สินค้าส่งออกสำคัญ สินค้านำเข้า ความร่วมมือด้านการเกษตร ความร่วมมือด้านการค้ากับประเทศไทย เป็นต้น ของแต่ละประเทศทั่วโลก
โพสต์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2564
แหล่งความรู้อื่นๆ
การเกษตรทั่วไป
การประชุมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) 2021 UN Food Systems Summit: Opportunities for US Engagement
สรุปเนื้อหาการประชุมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) 2021 UN Food Systems Summit: Opportunities for US Engagement จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 แปลโดย ย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
โพสต์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2564
แหล่งความรู้อื่นๆ
ชีวเคมีของพืช
การแปรรูปผลิตผลเกษตร
การใช้กัญชง-กัญชาในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ข้อมูลการใช้กัญชง-กัญชาในต่างประเทศ จาก สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
โพสต์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2564
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู