แจ้งเตือน

แจ้งเตือน
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561

สภาพอากาศมีฝนกระจายทุกพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง  

1.ลองกอง  ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต  ระวังผีเสื้อมวนหวาน  เฉพาะตัวเต็มวัยของผีเสื้อมวนหวานจะเข้าทำลายช่วงผลลองกองสุก หรือใกล้สุก โดยใช้ปากที่แข็งแรงซึ่งขดม้วนอยู่ใต้ส่วนหัวแทงทะลุผ่านเปลือกผลลองกองเป็นรูเข้าไปดูดน้ำหวานของเนื้อผล แผลที่ถูกทำลายจะเป็นรู ขนาดเท่ารูเข็ม และมีน้ำหวานไหลออกมาเป็นสิ่งดึงดูดให้แมลงชนิดอื่นๆ เข้าไปทำลายซ้ำเติม หลังจากนั้นผลจะเน่าเสียและร่วงหล่นในที่สุด

2.พริกไทย  ทุกระยะการเจริญเติบโต  ระวังโรครากเน่า โคนเน่า(เชื้อราPhytophthora parasitica) เริ่มแรกพบอาการใบเหี่ยว ต่อมาเถาจะเหี่ยว ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วง จากนั้นปราง(กิ่งแขนง) เริ่มหลุดเป็นข้อๆ ตั้งแต่โคนต้นถึงยอด ขั้วกิ่งเป็นสีเหลืองและเปลี่ยนเป็นสีดำ หากดูบริเวณโคนต้นใกล้ผิวดิน จะพบแผลสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลดำเมื่ออาการรุนแรงโคนต้นจะเน่า ท่อน้ำ ท่ออาหารถูกทำลายส่วนของรากเน่ามีสีดำ ทำให้ไม่สามารถลำเลียงน้ำและธาตุอาหารได้ดีต้นทรุดโทรมและตายในที่สุด บางครั้งเชื้ออาจเข้าทำลายบนใบ พบลักษณะเป็นแผลฉ่ำน้ำมีสีน้ำตาลถึงดำ หากรุนแรงจะทำให้ใบไหม้และหลุดร่วง เรียกว่า โรคใบไหม้

3.มะลิ  ระยะออกดอก  ระวังหนอนเจาะดอกมะลิ ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ สีเหลืองบนกลีบดอก หรือก้านกลีบเลี้ยง และยอดอ่อน เมื่อฟักเป็นตัวหนอน จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในดอกทำให้ดอกเป็นรอยช้ำเปลี่ยนเป็นสีม่วง เหี่ยวแห้งและร่วงหล่น


อ่านต่อ
วันที่ 25 กันยายน 2561
แจ้งเตือน
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 19-25 กันยายน 2561

มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อากาศชื้น ส่งผลให้

1.กล้วยหิน  ทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรคเหี่ยว(เชื้อแบคทีเรีย)  อาการที่ใบ เริ่มแรกใบธง(ใบอ่อน)แสดงอาการเหี่ยวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง จากนั้นใบล่างๆจะแสดงอาการเหี่ยวอย่างรวดเร็ว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและยืนต้นตายในที่สุด
อาการที่เครือ ปลีกล้วยแคระแกร็นและหากติดผล ผลจะลีบ เนื้อภายในมีสีน้ำตาลจนถึงดำ บางผลมีอาการฉ่ำน้ำและเน่าเละ ปลายผลมีสีเหลืองต่อมาเปลี่ยนเป็นสีดำ หากอาการรุนแรงมาก จะทำให้ไม่ได้ผลผลิต
อาการที่ลำต้นเทียม เมื่อตัดลำต้นดูจะเห็นท่อน้ำท่ออาหารเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
อาการที่หน่อ ยอดหน่อมีสีดำหน่อแคระแกร็น และตายในที่สุด

2.ขิง  อายุ4เดือนหลังปลูก ระวังโรคเหี่ยวหรือเหง้าเน่า(เชื้อแบคทีเรียRalstonia solanacearum) อาการเริ่มแรก ใบเหี่ยว ม้วนเป็นหลอด มีสีเหลือง โดยจะลุกลามจากส่วนล่างขึ้นไปยังส่วนปลายยอดและแห้งตายทั้งต้น บริเวณโคนต้นและหน่อที่แตกออกมาใหม่ มี ลักษณะฉ่ำน้ำสีน้ำตาลเข้มถึงดำเมื่อผ่าลำต้นตามขวางจะพบเมือกของแบคทีเรียไหลซึมออกมาเป็นสีขาวขุ่น ลำต้นเน่าและหลุดออกจากเหง้าได้ง่าย อาการบนเหง้ามีลักษณะฉ่ำน้ำและสีคล้ำ ต่อมาเหง้าจะเน่า

3.ถั่วเหลือง  ระยะออกดอกถึงระยะติดฝักอ่อน ระวัง

- หนอนม้วนใบ  หนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ชักใยบางๆ คลุมตัวไว้ แล้วกัดกินผิวใบ เมื่อหนอนโตขึ้นจึงกระจายกันออกไปทั่วทั้งแปลง สร้างใยยึดใบพืชจากขอบใบของใบเดียวเข้าหากันหรือยึดใบมากกว่า 2 ใบเข้าหากัน แล้วอาศัยกัดกินอยู่ในห่อใบนั้นจนหมด แล้วเคลื่อนย้ายไปทำลายใบอื่นต่อไป

- มวนถั่วเหลือง  ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงจากใบ ลำต้น ดอก และฝักของถั่วเหลือง ฝักอ่อนที่ถูกทำลายจะลีบและร่วงหล่นทำให้ผลผลิตลดลง

- เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง  ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงจากใบ ลำต้น ยอด และฝักของถั่วเหลือง ฝักอ่อนที่ถูกทำลายจะบิดเบี้ยวทำให้ผลผลิตลดลง

- หนอนเจาะฝักถั่ว  หนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดที่อยู่ในฝัก หลังจากฟักออกมาจากไข่หนอนที่มีขนาดใหญ่สามารถย้ายไปกัดกินฝักอื่นๆได้ โดยชักใยดึงฝักมาติดกันแล้วเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดที่อยู่ภายในฝักใหม่ การเข้าทำลายของหนอนเจาะฝักถั่วทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองลดลงมากกว่า50 เปอร์เซ็นต์

 


อ่านต่อ
วันที่ 18 กันยายน 2561
แจ้งเตือน
สทนช. เตรียมพร้อมรับฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางพื้นที่ใน 40 จังหวัด ขณะที่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา-บางปะกง-ปราจีนบุรีกำลังเร่งระบายน้ำรับฝนใหม่
สทนช. เตรียมพร้อมรับฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางพื้นที่ใน 40 จังหวัดขณะที่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา-บางปะกง-ปราจีนบุรี กำลังเร่งระบายน้ำรับฝนใหม่
นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าเวลา 04.00 น. พายุไต้ฝุ่น “มังคุด” (MANGKHUT) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำ ประเทศจีน เข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ ในช่วงวันที่ 16-18 กันยายน และอ่อนกำลังลง ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้บริเวณพื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่
สำหรับช่วงวันที่ 17-19 กันยายนนี้ บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม ต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากใน 40 จังหวัด
ซึ่ง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วมบริเวณลำน้ำสงคราม ลำน้ำอูน แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และแม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก
รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-บางปะกง-ปราจีนบุรี ว่า ให้เร่งระบายน้ำในระบบชลประทานในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายก หลังคาดการณ์ปริมาณฝนที่จะตกต่อเนื่องในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกต้องปรับแผนการระบายน้ำเพื่อแบ่งรับน้ำจากภาคตตะวันออก โดยให้กระทบต่อพื้นที่น้อยที่สุด

อ่านต่อ
วันที่ 17 กันยายน 2561

ข่าวสาร

ข่าวสาร
โรคเน่าคอดิน กับต้นกล้าผัก
ปัญหาโรคเน่าคอดิน เป็นปัญหาหนักของต้นกล้าผัก ปัญหานี้สร้างความเสียหายอย่างมากแก่ผลผลิตของเกษตรกร โรคนี้เกิดได้หลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักเกิดเนื่องมาจากความชื้นสูง โรคเน่าคอดิน หรือเรียกว่า โรคกล้าไหม้แห้ง โรคนี้ เป็นโรคที่เกิดในพืชระยะต้นกล้าของพืชผักต่างๆ ทุกชนิด รวมทั้งพืชไร่ด้วย ลักษณะอาการมี 2 ระย
อ่านต่อ
วันที่ 18 กันยายน 2561
ข่าวสาร
ต้นอ้อดิบ(ต้นคูน) ปลูกง่าย ขายคล่อง
ต้นคูนพื้นที่อีสานบางแห่งเรียกว่า ทูน ส่วนภาคเหนือเรียกว่า ตูน ส่วนทางภาคใต้ จะเรียกว่า ต้นอ้อดิบ เป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายกับต้นบอน ก้านใบและแผ่นใบจะสีเขียวอ่อน มีนวล ผู้คนบางพื้นที่นิยมนำมาบริโภคเป็นผักแกล้มกับน้ำพริก ส้มตำ ลาบ และยำ ก้านใบปอกเปลือก รับประทานเป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริก แกงกะทิ ใบอ่อนและ
อ่านต่อ
วันที่ 18 กันยายน 2561
ข่าวสาร
อันตรายจากสารอะฟลาทอกซินในผลิตผลเกษตร
อะฟลาทอกซิน เป็นสารพิษที่ผลิตจากเชื้อราและมักพบปนเปื้อนอยู่ในผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ ถั่วเมล็ดแห้ง และเมล็ดพืชน้ำมันชนิดต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าว ข้าวสาลี ถั่วลิสง มะพร้าว สมุนไพร เครื่องเทศ และในผลิตภัณฑ์แปรรูปแทบทุกชนิด ที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตผลทางการเกษตรที่มีเชื้อราชนิดนี้ปนเปื้อนอยู่ก่อน
อ่านต่อ
วันที่ 6 กันยายน 2561

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ
สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถาม มีอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยทาก อาช่า ไหมคะ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 18 กันยายน 2561
ยังไม่มีการจัดอบรมการเลี้ยงหอยทาก แต่หากสนใจชมการเลี้ยงหอยทาก สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้เลี้ยงหอยทากอาช่า : วิลลาเอเดน ออแกนิครีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ 177/1 ม.1 ซ.นางรอง-สาลิกา 42 ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทร.0-3738-5262 และ 08-1375-0342 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : acha_thai Instagram : acha_thai LINE: https://line.me/ti/p/~@achathai หรือเข้าไปดูการเลี้ยงหอยทากเพื่องานวิจัยม.จุฬา ได้ที่ Siam Snail Eco Farm หนองจอก
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 18 กันยายน 2561
ถาม-ตอบ
ระยะปลูก ต้นขนูน เท่าไรดีคะ
ผู้ดูแลระบบถาม-ตอบกูรูเกษตรศาสตร์
ตอบเมื่อ 18 กันยายน 2561
ปลูกทั้งแบบยกร่องและแบบปลูกในที่ดอน ควรปลูกเป็นแถวเป็น แนว เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา และการปฎิบัติงานสวน ระยะห่างระหว่างต้นหรือ ระหว่างหลุมคือ 8 x 10 เมตร หรือ 10 x l2 เมตร เป็นระยะที่เหมาะสำหรับการปลูก แบบไร่ หรือถี่กว่านี้ขี้นอยู่กับพันธุ์และความเหมาะสมต่าง ๆ ส่วนการปลูก แบบร่อง ต้นขนุนมักมีขนาดเล็กกว่าการปลูกแบบไร่ ระยะห่างระหว่างต้นอาจ ถี่กว่านี้ก็ได้ ขนาดของหลุมปลูก ให้ขุดหลุมขนาด กว้าง ยาว ลึก 50-100 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ถ้าดินดีร่วนซุยมีพวกอินทรีย์วัตถุมาก ขุดหลุมขนาด 50 เซนติเมตร ก็พอ ส่วนที่ดินไม่ค่อยดีให้ขุดหลุมขนาดใหญ่ เพื่อจะ ได้ปรับปรุงดินในหลุมปลูกให้ดีขึ้น ทำให้รากเจริญเติบโตได้ดี ดินที่ขุดขึ้นมาจาก หลุมนั้นให้แยกเป็นสองกอง คือดินชั้นบนกองหนึ่งและดินชั้นล่างอีกกองหนึ่ง ตากดินที่ขุดขึ้นมาประมาณ l5-20 วัน แล้วผสมดินทั้งสองกองนั้นด้วยปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักอัตรา 1-2 ถังก่อสร้าง หรือผสมปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 1-2 กก.ต่อ หลุม แล้วกลบดินลงในหลุมตามเดิมโดยให้ดินชั้นบนลงไว้ก้นหลุม และดิน ชั้นล่างกลบไว้ด้านบน ดินที่กลบลงไปจะสูงเกินปากหลุม ปล่อยทิ้งไว้ให้ดินยุบตัวดี เสียก่อนจึงจะลงมือปลูก
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 18 กันยายน 2561
ถาม-ตอบ
อยากทราบ สรรพคุณและโทษ ของสมุนไพร หนานเฉาเหว่ย(ป่าช้าเหงา) รบกวนด้วยนะครับ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 12 กันยายน 2561
สมุนไพรจีนหนานเฉาเหว่ย หรือ หนานเฝยเฉ่า มีชื่อไทยว่า ป่าช้าเหงา เป็นสมุนไพรที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลนั้น ยังไม่พบฐานข้อมูลที่ระบุสรรพคุณที่แท้จริง รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรชนิดนี้ มีเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานข้อมูลสมุนไพร มหิดล ระบุว่า สารสกัดน้ำของใบหนานเฉาเหว่ย มีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ยับยั้งเซลล์มะเร็ง ลดน้ำตาลในเลือด ยับยั้งเชื้อมาลาเรีย และต้านอนุมูลอิสระ หรือแอนติออกซิเเดนท์ได้ แต่งานวิจัยทั้งหมดนี้ยังอยู่ในห้องแล็ปเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองเท่านั้น สำหรับการศึกษาเรื่องความความเป็นพิษของหนานเฉาเหว่ยในสัตว์ทดลอง พบว่า เมื่อป้อนสารสกัดน้ำ สารสกัดเมทานอล และผงใบ ให้หนูแรท ขนาด 100-1,000 มก./วัน เป็นเวลา 28-65 วัน ให้แก่สัตว์ทดลอง ไม่พบความผิดปกติของตับและไต และผลต่อค่าชีวเคมีอื่นในเลือด เเต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบรูปแบบการศึกษาถึงขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมในมนุษย์ รวมไปถึงการศึกษาความเป็นพิษหากกินแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 12 กันยายน 2561

คลังความรู้

แหล่งความรู้อื่นๆ
การส่งเสริม
ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด
โพสต์เมื่อ 2 พฤษภาคม 2561
แหล่งความรู้อื่นๆ
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
ฐานข้อมูลสมุนไพร ฐานข้อมูล PHARM (PHARM Database) จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายงานการวิจัยด้านต่างๆ และสรรพคุณตามตำรายาไทยของพืชสมุนไพรจำนวน 1,167 ชนิด และพืชชนิดอื่นๆ ในสกุลเดียวกัน การสืบค้นทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อสกุล (genus) หรือชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
โพสต์เมื่อ 2 พฤษภาคม 2561
แหล่งความรู้อื่นๆ
การเกษตรทั่วไป
การส่งเสริม
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จะดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองให้ได้ โดยพึ่งพาอาศัยกัน มีความสามัคคีกันและดำรงอยู่อย่างพอเพียงภายใต้พระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
โพสต์เมื่อ 26 เมษายน 2561
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู