แจ้งเตือน

แจ้งเตือน
เตือนภัยการเกษตร วันที่ 31 มกราคม 2561
พบโรคไหม้ข้าวในหลายพื้นที่ทางภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกข่าวในระยะกล้า เนื่องจากมีฝนตกทำให้มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง สภาพอากาศเหมาะต่อการระบาดของโรคไหม้ข้าว ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการอาการของโรคไหม้ ใบข้าวมีแผล จุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผลให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อดำเนินการควบคุม และหาทางป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง
อ่านต่อ
วันที่ 31 มกราคม 2561
แจ้งเตือน
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2561
อากาศเย็นในช่วงเช้าให้ระวังหนอนเจาะฝักมะขาม และสภาพอากาศฝนประปรายส่งผลให้เกิดโรคเหี่ยวหรือเหง้าเน่าของขมิ้นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียRalstonia solanacearum
อ่านต่อ
วันที่ 31 มกราคม 2561
แจ้งเตือน
การเพาะเลี้ยง
โรคสัตว์
ปลายฝนต้นหนาวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเตรียมตัวให้พร้อม
"ปลายฝน ต้นหนาว" ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องรับมืออย่างไร? สำหรับช่วงฤดูหนาวนี้ ควรหลีกเลี่ยงการปล่อยกุ้ง หรือหากปล่อยก็ไม่ควรหนาแน่นจนเกินไป หากสังเกตพบความผิดปกติ เช่น กุ้งว่ายมาเกยขอบบ่อ กินอาหารน้อย ตัวนิ่ม สีผิวผิดปกติ ให้สันนิษฐานว่ากุ้งอาจป่วยหรือติดเชื้อโรคได้ ซึ่งโรคที่พบได้แก่ โรคไวรัสตัวแดงดวงขาว โรคทอร่า และโรคหัวเหลือง 1. ควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อให้คงที่ 2. ให้อาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม 3. งดให้อาหารหรือลดปริมาณอาหาร กรณีพบกุ้งในบ่อดินตายด้วยโรคไวรัส 4. กรณีผู้เลี้ยงกุ้งในตู้หรือบ่อซีเมนต์เล็ก อาจใช้เครื่องให้ความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิน้ำให้เหมาะสม
อ่านต่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ข่าวสาร

ข่าวสาร
การเพาะเลี้ยง
แนะนำให้ฟาร์มจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายจระเข้หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดอุทกภัย
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โดย นางสาวจินตนา นิธรรมประมงอำเภอเมือง ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอปากท่อ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายลือชา วงศ์เปี่ยม ปลัดอำเภอปากท่อ สิบเอก ชิษณุ ทองวิชิต ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย อ.ปากท่อ และนายสุรศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง
อ่านต่อ
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
ข่าวสาร
กฎหมาย
การประมง/การเพาะเลี้ยง
ไทย ประกาศชัดมุ่งมั่นขจัดอาชญากรรมประมง พร้อมเชิญประชาคมโลกแสดงจุดยืนร่วมกัน ณ การประชุม FishCRIME2017
พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แสดงท่าทีของประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก จำเป็นต้องคำนึงถึงความมั่นคงทางอาหาร ความปลอดภัย และคุณภาพของอาหารที่ผลิตสำหรับผู้บริโภค ที่สำคัญห่วงโซ่การผลิตต้องไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการประมง ซึ่งมีเครือข่ายความเชื
อ่านต่อ
วันที่ 16 ตุลาคม 2560
ข่าวสาร
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
การเกษตรทั่วไป
เกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรประชารัฐ
กระทรวงเกษตร ฯ เผย “แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่” มุ่งเน้นพัฒนาสหกรณ์การเกษตรประชารัฐ และสินค้าเกษตรสร้างรายได้เร็ว หรือ Cash Crop พร้อมเชื่อมโยงการตลาดเพื่อรับซื้อสินค้าเกษตรของสมาชิก
อ่านต่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2560

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับชีวภัณฑ์กำจัดหนู
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา ได้ทำการวิจัยสมุนไพรไทยจำนวน 1,000 ชนิด และได้พบว่าพืชสมุนไพรไทยหลายชนิดมีผลทางการนำมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืช จากความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรไทยที่ได้จากการวิจัยมาเป็นระยะเวลา 20 ปี ภาควิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้วิจัยพบสูตรสมุนไพรและวิธีกลที่อาศัยหลักนิเวศวิทยาสัตว์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ทางการเกษตร ในบ้านเรือนและทางการแพทย์ จำนวน 34 สูตร ซึ่งแบ่งออกเป็นสมุนไพรและวิธีกลที่ใช้กำจัดศัตรูในบ้านเรือน ทางการเกษตร จำนวน 18 สูตร และสมุนไพรที่ใช้ในทางการบำรุงร่างกายและทางการแพทย์ จำนวน 9 สูตร เครื่องมือทางอิเล็คโทรนิคส์ในการไล่ศัตรูในบ้านเรือนและทางการเกษตร 7 สูตร มีบริการให้คำปรึกษาศัตรูพืชและศัตรูในบ้านเรือน กรุณาติดต่อที่ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ ที่ร้านพันธุ์ไม้ ม.ก. บริเวณ KU Avenue (ประตู 3 ถนนงามวงศ์วาน) หรือติดต่อโดยตรงที่ รศ.ดร.สุรพล วิเศษสรรค์ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 089-980-4983; 089-618-4723 สามารถดูรายละเอียดผลงานวิจัยผ่าน www.suraphon.com และ http://www3.rdi.ku.ac.th/exhibition/51/Clinic/Clinic_04/index.htm
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560
ถาม-ตอบ
การผลิตพืช
ชลประทาน
ปุ๋ย
การปลูกมะขามหวานแบบอินทรีย์ มีที่ 500 ไร่ จ.เพชรบูรณ์ อยากทราบการปลูก การดูแล ปุ๋ย แมลง เชื้อราการให้น้ำ อินทรย์ต่างกับเคมีอย่างไรบ้าง จุดวิกฤตที่สำคัญของการดูแลมีอะไรบ้าง มีตัวอย่างไร่ในเพชรบูรณ์หรือจังหวัดอื่นที่ประสบความสำเร็จมีไหม ขอรายละเอียดติดต่อ การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินอย่างเดียวเพียงพอกับมะขามไหม รายละเอียดในการทำสาวเป็นอย่างไร ต้นมะขามพันธุ์เบาสีชมพู ขันดี หมื่นจง พันธุ์หนัก อย่างสีทอง อายุ 30 ปี ไม่ทำสาวดูแลดีควรให้ผลต่อไร่เท่าไหร่ ทำสาวให้ผลต่อไร่เท่าไหร่ ปัจจุบันมีเครื่องเก็บฝักผลมะขามหวานหรือยังถ้ามีขอรายละเอียด โรงงานแปรูปพร้อมเครืองแกะเปลือกแยกเมล็ดราคาเป็นอย่างไรขอรายละเอียด
ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
ตอบเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560
การปลูก การดูแล ปุ๋ย แมลง เชื้อราการให้น้ำ อินทรย์ต่างกับเคมีอย่างไรบ้าง ปัจจุบันยังไม่มีใครทำเกษตรอินทรีย์จริงๆ บางท่านใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ก็เรียกอินทรีย์ ซึ่งไม่ใช่ ถ้าทำเกษตรอินทรีย์จริงพื้นที่ที่ปลูกต้องไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีมาก่อน สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชต้องไม่ใช้เลย ต้องมีการสร้างกำบังให้พืชป้องกันสารเคมีจาแปลงข้างๆ ในการทำอินทรีย์ต้องมีผู้มาตรวจว่าได้มาตรฐานหรือไม่ มะขามอินทรีย์น่าจะทำมะขามหวานปลอดภัยมากกว่าคือปลอดภัยกับผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม ผู้ทำปลอดภัย จุดวิกฤตที่สำคัญของมะขามหวานคือ น้ำ เมื่อออกฝักต้องได้น้ำสม่ำเสมอ ถ้าปล่อยให้ขาดน้ำ แล้วมีฝนตก จะทำให้ฝักแตก สามารถเสริมด้วยแคลเซียมทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้น รองลงมาคือปุ๋ย มะขามหวานจะให้ดอกพร้อมแตกใบ เมื่อตัดแต่งกิ่งให้ใส่ปุ๋ย 12-24-12 หรือ 8-24-24 เพื่อให้ออกดอกพร้อมแตกใบอ่อน เมื่อติดฝักให้ใส่ปุ๋ย 20-10-10 หรือ 30-10-10 เร่งใบให้สมบูรณ์เพื่อสร้างอาหารเลี้ยงฝักแล้วใส่ปุ๋ย 13-13-21 หรือปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงเพื่อสร้างความหวาน มะขามปลายปีมีอากาศหนาวกลางคืนร้อนกลางวัน โรคที่สำคัญคือโรคราแป้งขาว ใบจะมีแต้มสีขาวเหมือนโรยแป้ง และใบร่วง การป้องกันกำจัดเชื้อราจากธรรมชาติไม่มีในปัจจุบัน จึงยังต้องใช้สารเคมีอยู่ และที่สำคัญมากคือช่วงมะขามติดฝัก ถ้าไม่ฉีดสารป้องกันกำจัดเชื้อราจะมีเชื้อราติดไปกับฝัก และถ้าเก็บรักษาไม่ดีจะมีราสีขาวขึ้นในฝัก พบแมลงศัตรูหลายชนิด เช่น หนอนเจาะฝัก จุดวิกฤตที่สำคัญของมะขามหวานอีกเรื่องคือ กระบวนการก่อนการเก็บเกี่ยวที่ไม่ให้มีแมลงกับเชื้อราติดมากับฝัก การเก็บเกี่ยวต้องใช้แรงงานคนเก็บ และต้องเข้าห้องเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ต้องมีกระบวนการแปรรูปเป็นมะขามหวานรูปแบบต่างๆ มีตัวอย่างไร่ที่ประสบความสำเร็จ โดยอยู่ก่อนถึงจ.เพชรบูรณ์ซ้ายมือมีร้านขายผลิตภัณฑ์จากมะขามร้านใหญ่มาก หลังร้านเป็นห้องเย็น สามารถเข้าไปดูได้ การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินอย่างเดียวไม่เพียงพอกับมะขาม ตามจริงก็คือปุ๋ยหมักธรรมดา โดยเอาเศษซากพืชให้ไส้เดือนย่อยสลาย ซึ่งคือปุ๋ยหมัก ถ้าพืชอื่นพอเพียง ถ้ามะขามหวานปุ๋ยมูลไส้เดือนดินอย่างเดียวไม่เพียงพอ การทำสาวเป็นการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวผลลผิต เพื่อแตกกิ่งใหม่ ใบใหม่ หลักการตัดแต่งกิ่งโดยเอากิ่งที่เป็นโรคมีแมลงรบกวนตัดออก กิ่งตาย ทรงพุ่มทึบ ตัดแต่งให้โปร่ง ทำให้ไม่มีโรคและแมลงศัตรูพืชสะสม หลังตัดแต่งให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คู่กับปุ๋ยเคมี ซึ่งจะทำให้ดินร่วนซุยดี รากหาอาหารได้สะดวก เสริมด้วยธาตุอาหารรอง จะทำให้มะขามได้รับธาตุอาหารครบถ้วน ฉีดโบรอนเพื่อการผสมติดที่ดี ต้นมะขามพันธุ์เบาสีชมพู ขันดี หมื่นจง พันธุ์หนัก อย่างสีทอง อายุ 30 ปี ถ้าไม่ตัดแต่งกิ่ง จะสะสมโรคและแมลงมาก ถ้าทำสาวโดยตัดแต่งแต่ไม่ดูแล ไม่ใส่ปุ๋ย ก็ไม่ได้ผลผลิต ซึ่งไม่ได้อยู่ที่การทำสาวแต่อยู่ที่การดูแล แต่ถ้าทำสาวแล้วดูแลดี ผลผลิตจะมาก แต่มะขามอายุมากผลผลิตอาจลดลง ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องเก็บฝักผลมะขามหวาน ซึ่งยังต้องใช้คนเก็บและต้องระมัดระวัง ต้องทะนุถนอมมาก ไม่งั้นฝักแตก ฝักได้รับความเสียหาย และยังไม่มีโรงงานแปรรูปพร้อมเครื่องแกะเปลือกแยกเมล็ด เนื่องจากยังใช้คนแยกฝักและต้องเก็บในห้องเย็นอยู่
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560
ถาม-ตอบ
การขยายพันธุ์พืช
ปุ๋ย
การผลิตพืช
จะทำให้มะนาวออกผลดีทั้งที่ต้นแม่ออกผลดก พอตอนกิ่งไม่ดก
ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
ตอบเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560
มะนาวตอนกิ่งถ้าต้นแม่ดีต้นลูกก็ต้องดี แต่ที่ไม่ดีเพระการดูแลรักษาต่างกัน หรืออาจเป็นเพราะต้นแม่มีโรคทริเตซ่าทำลายกิ่ง ปกติใบเขียวเข้มถ้ามีบางใบหรือบางกิ่งเป็นจ้ำเขียวสลับเหลืองแสดงว่ากิ่งนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสทริเตซ่า ถ้าตอนกิ่งนั้นมาลูกจะไม่ดกและต้นไม่โต ถ้าไม่เป็นโรคให้ดูเรื่องการบำรุงรักษา เวลาตอนกิ่งมะนาวแล้วปลูกพื้นดินปกติ ให้เตรียมหลุมปลูก 50*50 ซม. ใส่ปุ๋ยคอกผสมคลุกเคล้ากับดิน เอากิ่งลง ปักหลักให้มั่นคงและอย่ารดน้ำมากจนน้ำขัง กิ่งที่ต้นยังเล็กให้ใส่ปุ๋ย 2 สูตรคือสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 หรือจะเป็นสูตร 20-10-10 หรือ 30-10-10 โดยให้มีตัวหน้าสูงหน่อย แล้วรดน้ำให้แตกใบ ถ้ามะนาวออกดอกติดผลให้เด็ดทิ้ง ให้รดน้ำจนต้นโตจนพอให้ไว้ลูกไว้ผลได้แล้ว ถ้าปลูกมะนาวในบ่อวงซีเมนต์ แสดงว่าปลูกเพื่อทำนอกฤดู เพราะต้องการคุมน้ำ ให้ใช้ฐานล่างเป็นฝารองกลวง อย่าซื้อรองตันแล้วมาเจาะรูจะทำให้น้ำขัง เตรียมดินโดยผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วให้ใส่ต่ำกว่าขอบวงบ่อลงมา 1 ข้อของนิ้ว เพื่อให้รากมีพื้นที่ดูดกินธาตุอาหารต่างๆ ได้ เมื่อดินเริ่มยุบต่ำจากขอบเติมใบไม้ให้ผุเปื่อย เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน และใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 ซึ่งดินต้องมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มความร่วนซุย และต้องมีเฟทิลอนฉีดพ่นทางใบจะทำให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วน เมื่อเริ่มออกดอกให้ใส่ปุ๋ยสูตรตัวกลางสูงโดยใส่ปุ๋ยทางใบ 15-30-15 ทางดิน 12-24-12 หลังจากนั้น 15-20 วันให้งดการให้น้ำ ดินจะแห้ง ใบจะเริ่มห่อ แต่อย่าให้ใบร่วง ค่อยให้น้ำเต็มที่ ต้นจะแตกใบอ่อนแล้วมีผลตามมา เมื่อมะนาวเริ่มติดลูกให้ดูว่าใบที่เลี้ยงลูกนั้นมีมะนาวติดกี่ลูก ถ้าดูแล้วเลี้ยงไม่ไหวให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมออีกรอบ ส่วนผิวลูกมะนาวต้องดูแลไม่ให้เพลี้ยไฟหรือไรศัตรูพืชทำลายผิว โดยรดน้ำชโลมใบไว้ หรือถ้ามีการระบาดควรใช้สารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟหรือไรศัตรูพืช - การตอนกิ่งมะนาวให้เลือกกิ่งกระโดงที่ตั้งตรงแล้วควั่นรอยบนกับล่าง โดยเอาเชือกหุ้มรอบกิ่งที่จะตอนแล้วคลี่ออกจะได้ระยะห่างระหว่างรอยควั่นบนกับล่าง ลอกเปลือกออกโดยกรีดจากบนลงล่างจรดรอยควั่น ขูดลอกเปลือกเพื่อตัดท่อลำเลียงน้ำอาหาร แล้วเอาตุ้มมาหุ้ม โดยเอาขุยมะพร้าวแช่น้ำแล้วใส่ถุงผูกปากห้อยลงแล้วแหวกถุงหุ้มรอยควั่น ผูกเชือกบนกับล่าง และทำให้ได้รับความชุ่มชื้นอยู่เสมอ จะทำให้มีรากออกรอบทิศทาง เมื่อรากแตกอย่ารีบตัด ให้รากสีขาวเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลให้แตกรากฝอยก่อนค่อยตัด และอย่าเพิ่งลงปลูกเลยให้ปลูกในกระถางหรือถุงใส่ดินผสม ตัดแต่งกิ่งใบเพื่อลดการคายน้ำ จนรากเริ่มจับดิน แตกใบใหม่ แสดงว่ารากพร้อมที่เดินและหาอาหารมาเลี้ยงต้นแล้ว ถ้าเป็นแป้นพิจิตรจะทนกับโรคแคงเกอร์ ถ้าแป้นทั่วๆ ไปต้องสู้กับโรคแคงเกอร์ต้องใช้คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ฉีดพ่นป้องกันไม่ให้เกิดโรคแคงเกอร์ ตัดแต่งกิ่งควบคู่กันไป ปัญหามะนาวคือโรคทริเตซ่า หนอนชอนใบ โรคแคงเกอร์ รากเน่าโคนเน่า ต้องระมัดระวังไว้
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560

คลังความรู้

แหล่งความรู้อื่นๆ
Anti IUU Fishing
โปรแกรมสำหรับสืบค้นข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงและกรมศุลกากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย IUU
โพสต์เมื่อ 22 ธันวาคม 2560
แหล่งความรู้อื่นๆ
โรคที่สำคัญในกวาง
ในบทความนี้ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นที่บอกถึงโรคที่สำคัญในกวาง สาเหตุของการเกิดโรค อาการ การรักษาและการควบคุมป้องกันโรค
โพสต์เมื่อ 22 ธันวาคม 2560
แหล่งความรู้อื่นๆ
คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
รวบรวมผลงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบัน ของกรมวิชาการเกษตร
โพสต์เมื่อ 22 ธันวาคม 2560
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู