แจ้งเตือน

แจ้งเตือน
อารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ข้าวโพด ระวังโรคราน้ำค้าง ถั่วเหลืองระวังหนอนกระทู้ผัก หนอนม้วนใบและมวนถั่วเหลือง

ช่วงวันที่ 23-29 กันยายน 2563 มีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือน ข้าวโพดในระยะเริ่มปลูกถึงอายุประมาณ 30 วัน ระวังโรคราน้ำค้าง (เชื้อรา Peronosclerospora sorghi) ฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่ ถั่วเหลืองในระยะออกดอก ระวังหนอนกระทู้ผัก หนอนม้วนใบและมวนถั่วเหลือง ข้อสังเกตลักษณะอาการที่อาจพบ และแนวทางป้องกันแก้ไข อ่านเพิ่มเติมจาก http://at.doa.go.th/ew/pdf/257_sep63_4.pdf


อ่านต่อ
วันที่ 25 กันยายน 2563
แจ้งเตือน
โรคพืช
ผักสลัดให้ระวังโรคใบจุดตากบ

ในระยะที่มีฝนตกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกผักสลัด (โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด) ให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคใบจุดตากบ สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช เริ่มแรกจะพบแผลเป็นจุดฉ่ำน้ำสีน้ำตาลอ่อนกระจายอยู่ทั่วใบ เมื่อแผลขยายใหญ่ขึ้นจะมีลักษณะกลมหรือค่อนข้างกลม เรียงซ้อนกันเป็นชั้น กลางแผลมีสีเทาหรือสีขาว และพบเส้นใยของเชื้อราเจริญขึ้นเหนือเนื้อเยื่อของพืช ขอบแผลเป็นสีน้ำตาลลักษณะคล้ายตากบ แผลมีหลายขนาดตั้งแต่จุดเล็กถึงจุดใหญ่ขนาด 1-10 มิลลิเมตร ถ้าอาการรุนแรง แผลจะต่อกันทำให้เกิดอาการใบไหม้ กรณีที่เกิดกับใบอ่อนอาจทำให้เกิดอาการใบหงิกงอได้

สำหรับการปลูกผักสลัดในแปลงปลูก เกษตรกรควรจะทำแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี และควรเตรียมดิน โดยไถพรวนดินให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 เซนติเมตรขึ้นไป และตากดินไว้ให้นานอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้เศษซากพืชและวัชพืชย่อยสลาย อีกทั้งควรใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค หรือให้ฆ่าเชื้อที่อาจติดมากับเมล็ดด้วยการแช่ในน้ำอุ่น 49-50 องศาเซลเซียส นาน 20-25 นาที

กรณีปลูกผักสลัดในระบบไฮโดรโปรนิกส์ เกษตรกรควรเตรียมพื้นโรงเรือนให้ดีด้วยการโรยหินกรวด เพื่อป้องกันน้ำขังและมีอากาศถ่ายเทสะดวก ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกรควรทำความสะอาดโต๊ะปลูก หากเริ่มพบโรคใบจุดตากบ ให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ถ้าพบโรคระบาดรุนแรง ให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นสลับหมุนเวียนอย่างน้อย 3 ปี


อ่านต่อ
วันที่ 2 กันยายน 2563
แจ้งเตือน
ศัตรูพืช
แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลปาล์ม ระวังแมลงดำหนามมะพร้าวระบาด

แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลปาล์มระวังแมลงดำหนามมะพร้าวระบาดในช่วงนี้ พืชตระกูลปาล์ม เช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ปาล์มประดับประเภทหมากต่าง ๆ เป็นต้น ให้ระวังแมลงดำหนามมะพร้าวในช่วงนี้ ซึ่งมีข้อสังเกตลักษณะอาการที่อาจพบทำลายส่วนใบของมะพร้าว โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย อาศัยอยู่ในใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ของมะพร้าวและแทะกินผิวใบ ใบมะพร้าวที่ถูกทำลายเมื่อใบคลี่กางออกจะมีสีน้ำตาลอ่อน หากใบมะพร้าวถูกทำลายติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ยอดของมะพร้าวมีสีน้ำตาล เมื่อมองไกลๆ จะเห็นเป็นสีขาวโพลน ชาวบ้านเรียก “มะพร้าวหัวหงอก”
แนวทางป้องกันและแก้ไข ดังนี้
- วิธีเขตกรรมและวิธีกล ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์มะพร้าวหรือพืชตระกูลปาล์มมาจากแหล่งที่มีการระบาด
- การใช้ชีววิธี โดยการใช้แตนเบียนที่เฉพาะเจาะจงกับแมลงดำหนาม เช่น แตนเบียนอะซีโคเดส ฮิสไพนารัม (Asecodes hispinarum) มาเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณและปล่อยทำลายหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว
- การใช้สารเคมี
- กรณีมะพร้าวสูงกว่า 12 เมตร ให้ฉีดสารเข้าต้น ด้วยสารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อต้น โดยห้ามใช้กับมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวกะทิ
- กรณีมะพร้าวต้นเล็ก ใช้สารอิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 1 กรัม หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 1 กรัม หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 1 กรัม ละลายน้ำ 1 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณยอดและรอบคอมะพร้าวหรือการใช้สารคาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4% จีอาร์ ใส่ถุงผ้าที่ดัดแปลงคล้ายถุงชา อัตรา 30 กรัมต่อต้น มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าวได้นานประมาณ 1 เดือน


อ่านต่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2563

ข่าวสาร

ข่าวสาร
อนุกรมวิธานพืช
การศึกษา
เชิญเข้าชม RAMK...พิพิธภัณฑ์ไลเคน แห่งแรกของประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์ไลเคน แห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นพิพิธภัณฑ์ไลเคนแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสถานที่รวบรวมตัวอย่างไลเคนในประเทศไทย และตัวอย่างจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับบริจาคมาจาก Prof. Dr. Philip Rundel จดทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์ไลเคนอย่างเป็นสากล ใช้ชื่อย่อพิพิธภัณฑ์ว่า RAMK (Ramkhamhaeng University) ฐานข้อมูลพิ
อ่านต่อ
วันที่ 22 กันยายน 2563
ข่าวสาร
การเงิน/สินเชื่อ
กฟก. รับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงธันวาคม 2563
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดโอกาสให้กษตรกรที่เป็นหนี้ตามกฎหมายกองทุนพื้นฟูฯ ได้รับสิทธิ์ในการจัดการหนี้ โดยเกษตรกรที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนหนี้ฯ สามารถยื่นคำขอผ่านองค์กรเกษตรกรที่เกษตรกรเป็นสมาชิก ได้ที่ สำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดทั่วประเทศโดยยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
อ่านต่อ
วันที่ 21 กันยายน 2563
ข่าวสาร
กรมปศุสัตว์จับมือเครือข่าย จัดกิจกรรมวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม นพ.อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นายทวีเสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ
อ่านต่อ
วันที่ 21 กันยายน 2563

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ
อนุกรมวิธานพืช
อยากทราบว่าเป็นต้นอะไรคะ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 17 กันยายน 2563
ตอบ คุณสุภาพร พริกฝรั่ง ค่ะ ชื่อวิทยาศาสตร์ Rivina humilis L. ชื่อสามัญ Blood berry, Coral berry, Rouge plant วงศ์ Phytolaccaceae ไม้ล้มลุก สูง 30-100 ซม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน เส้นแขนงใบด้านล่าง ก้านใบ และช่อดอก ไม่มีหูใบ ใบเรียงเวียน รูปไข่แกมรูปใบหอก ยาว 4-10 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเรียวสอบ มน หรือกลม ขอบเรียบหรือจักฟันเลื่อยเล็กน้อย ก้านใบยาว 1-3 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาว 4-10 ซม. ใบประดับขนาดเล็ก ก้านดอกยาว 2-4 มม. ดอกสีขาวหรืออมชมพู กลีบรวม 4 กลีบ แฉกลึกเกือบจรดโคน ติดทน รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 2-3 มม. พับงอ เปลี่ยนเป็นสีเขียวและขยายในผลเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดบนจานฐานดอก ก้านชูอับเรณูสั้นกว่ากลีบรวม รังไข่มีช่องเดียว ผลสดมีเมล็ดเดียว กลม ๆ ยาว 3-4 มม. สุกสีแดง เมล็ดรูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดประมาณ 2 มม. มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน เป็นไม้ประดับ หรือกลายเป็นวัชพืช ใบมีสรรพคุณยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย แก้ไอ แก้หวัด แก้ท้องเสีย หนองใน ดีซ่าน รากและผลมีพิษ ผลมีเม็ดสี rivianin ใช้ย้อมผ้า สกุล Rivina L. มี 2 ชนิด พบในอเมริกาเขตร้อน อีกชนิด คือ R. brasiliensis Nocca ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน Augustus Quirinus Rivinus (1652-1723) ข้อมูลจาก สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 17 กันยายน 2563
ถาม-ตอบ
การเกษตรทั่วไป
สมุดเล่มเขียวอยู่ที่บ้าน ต้องการทราบเลขทะเบียนในสมุดเล่มเขียวต้องทำยังไงคะ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 16 กันยายน 2563
สามารถติตต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ท่านได้ลงทะเบียนเกษตรกรไว้ได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงที่โทร. 0 2955 1642 หรือสอบถามไปทาง Inbox Page Facebook : Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลขทะเบียนเกษตรกรให้ค่ะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 15 กันยายน 2563
ถาม-ตอบ
ระบบการปลูกพืช
โรคพืช
สวัสดีครับ ผมสนใจจะปลูกต้นขึ้นฉ่าย อยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลและได้ค้นหาข้อมูลใน http://thaifarmer.lib.ku.ac.th แล้วบางส่วน ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นการปลูกในน้ำ อยากจะขอสอบถามว่า 1.การปลูกในน้ำและในดินมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรบ้าง 2.มีบทความออนไลน์ หนังสือ เกี่ยวกับการปลูกพืชชนิดนี้แนะนำไหมครับ 3.วิธีการปลูกผักขึ้นฉ่าย 4. ถ้าใช้ไตรโคเดอมาเป็นประจำจะช่วยเรื่องเชื้อราได้ไหมครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 15 กันยายน 2563
ตอบ คุณ Tar 1. ขึ้นฉ่ายเป็นผักที่สามารถปลูกได้เพียงครั้งเดียวในรอบ 3-5 ปี ไม่สามารถปลูกซ้ำพื้นที่เดิมได้ เนื่องจากจะประสบปัญหาเรื่องของโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา หากปลูกซ้ำในพื้นที่เดิมมักจะเกิดปัญหาโรคระบาด ปัจจุบันจึงนิยมปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์เสียเป็นส่วนใหญ่ค่ะ 2-3. อ่านและศึกษาเพิ่มเติมได้จากข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง 4. ช่วยได้ในระดับนึงค่ะ แต่การปลูกซ้ำ พท.เดิม จะเป็นแหล่งสะสมโรค อาจต้องปลูกพืชหมุนเวียน หรือปรับมาปลูกใส่กระบะยกสูง แล้วเปลี่ยนวัสดุปลูกทุกรอบก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะคะ
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 15 กันยายน 2563

คลังความรู้

แหล่งความรู้อื่นๆ
วิจัยเกษตร
อนุกรมวิธานพืช
หน่วยวิจัยไลเคน (Lichen research unit)
บริการข้อมูลเกี่ยวกับไลเคน ได้แก่ งานวิจัย ผลงานวิจัย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ พิพิธภัณฑ์ไลเคน ห้องสมุดไลเคน สารคดีเกี่ยวกับไลเคน ฐานข้อมูลไลเคน คู่มือจัดจำแนกไลเคน Biodiversity database และข่าวสารเกี่ยวกับไลเคน เป็นต้น จัดทำโดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โพสต์เมื่อ 22 กันยายน 2563
แหล่งความรู้อื่นๆ
เศรษฐศาสตร์การผลิต
การผลิตสัตว์
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Checklist) ด้านปศุสัตว์
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Checklist) ด้านปศุสัตว์: แหล่งรวบรวม หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏบัติทางการเกษตรที่ดี (Checklist) ในโคนม ควายเนื้อ ห่าน ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่พันธุ์ เป็ดเนื้อ เป็ดพันธุ์ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย สุกร โคเนื้อ จิ้งหรีด กวาง ผึ้ง ไก่ไข่ เป็ดไข่ นกกระทา แพะเนื้อ แกะเนื้อ นกเขาชวาเสียง แพะนม
โพสต์เมื่อ 18 กันยายน 2563
แหล่งความรู้อื่นๆ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน
สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน
เว็บไซต์สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน ทำหน้าที่วิจัย อนุรักษ์พรรณพฤกษศาสตร์ พัฒนาและสาธิตการใช้ประโยชน์พืชอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยดำเนินการวิจัยพืชด้านอนุกรมวิธานพืชในพื้นที่ภาคตะวันออก สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พืช บริการต่างๆ และเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน และรวบรวมพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พฤกษาน่าสน
โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2563
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู