แจ้งเตือน

แจ้งเตือน
โรคพืช
เตือนระวังโรคแอนแทรคโนสในมะปราง มะยงชิด

สภาพอากาศในช่วงนี้มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น แดดแรง ลมแรง และอากาศแห้งในตอนกลางวัน อากาศเย็นอุณหภูมิลดต่ำลงในตอนกลางคืน เตือนผู้ปลูกมะปราง มะยงชิด ในระยะติดผลจนกระทั่งเก็บเกี่ยวรับมือโรคแอนแทรคโนส (เชื้อรา Colletotrichum sp.) เข้าทำลายพืชได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต อาการบนใบ พบแผลรูปร่างไม่แน่นอน ขอบแผลชัดเจนเป็นสีน้ำตาลเข้ม กลางแผลมีสีน้ำตาลอ่อนและมีลักษณะบางใสกว่าเนื้อใบรอบ ๆ เมื่อความชื้นสูงแผลที่เกิดบนใบอ่อนจะขยายใหญ่อย่างรวดเร็ว หากมีแผลจำนวนมากจะขยายติดกันทั้งผืนใบ ทำให้ใบบิดเบี้ยว หรือไหม้แห้ง ถ้าอาการของโรครุนแรงจนถึงระยะออกดอก เชื้อสาเหตุโรคจะเข้าทำลายช่อดอกเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลดำ กระจายบนก้านดอก ทำให้ดอกเหี่ยวและหลุดร่วง ไม่ติดผล หากเข้าทำลายรุนแรงในระยะผลอ่อน ผลที่เป็นโรคจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำและร่วงหล่น เชื้อสาเหตุโรคนี้สามารถแฝงอยู่ที่ผลอ่อน โดยไม่แสดงอาการของโรค แต่จะแสดงอาการเมื่อผลแก่ โดยพบจุดแผลสีดำเล็ก ๆ ต่อมาแผลขยายลุกลาม บริเวณแผลอาจพบรอยแตก ทำให้เน่า

แนวทางป้องกันแก้ไข
1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบพืชเริ่มมีอาการของโรค ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรค นำไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค
2. กำจัดวัชพืชรอบโคนต้น เพื่อลดความชื้นในทรงพุ่ม
3. ควบคุมปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสม ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนมากเกินไป
4. แหล่งปลูกที่พบการระบาดของโรคเป็นประจำ ในช่วงแตกใบอ่อน เริ่มแทงช่อดอก และหลังติดผลอ่อน ควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
โพรคลอราซ 45% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน
5. หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง โดยเฉพาะกิ่งที่เป็นโรค และเก็บส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคในฤดูกาลผลิตต่อไป *ควรหลีกเลี่ยงการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชในช่วงดอกบาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการผสมเกสรของพืช


อ่านต่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2564
แจ้งเตือน
ศัตรูพืช
ระวังเพลี้ยจักจั่นในมะม่วง

สภาพอากาศในช่วงนี้มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น แดดแรง ลมแรงและอากาศแห้งในตอนกลางวัน อากาศเย็นอุณหภูมิลดต่ำลงในตอนกลางคืน เตือนผู้ปลูกมะม่วง ในระยะแทงช่อดอกถึงระยะพัฒนาผล รับมือเพลี้ยจักจั่นมะม่วง 

การเข้าทำลาย
ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยทำลายใบอ่อน ช่อดอก ก้านดอก และยอดอ่อน ระยะที่ทำความเสียหายให้มากที่สุด คือ ระยะที่มะม่วงกำลังออกดอกโดยดูดน้ำเลี้ยงจากช่อดอก ทำให้แห้งและดอกร่วง ติดผลน้อย หรือ ไม่ติดเลย ระหว่างที่เพลี้ยจักจั่นมะม่วงดูดกินน้ำเลี้ยงจะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นน้ำหวานเหนียวๆ ติดตามใบ ช่อดอก ผล และรอบๆ ทรงพุ่ม ทำให้ใบมะม่วงเปียก ต่อมาจะเกิดราดำปกคลุม ถ้าเกิดมีราดำปกคลุมมาก มีผลต่อการสังเคราะห์แสง ใบอ่อนที่ถูกดูดน้ำเลี้ยง (โดยเฉพาะระยะใบเพสลาด) จะบิดงอโค้งลงด้านใต้ใบจะมีอาการปลายใบแห้งให้สังเกตได้

แนวทางป้องกันแก้ไข
1. การตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บผลผลิต ช่วยลดที่หลบซ่อนของเพลี้ยจักจั่นมะม่วงลง ทำให้การพ่นสารฆ่าแมลงมีประสิทธิภาพดีขึ้น
2. ถ้าไม่มีการป้องกันกำจัดมะม่วงจะไม่ติดผลเลย จึงควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดแมลงแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร หรืออิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ก่อนมะม่วงออกดอก 1 ครั้ง *เมื่อช่อดอกบานแล้วไม่ควรพ่นสารฆ่าแมลง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสร และหมั่นตรวจดูตามช่อดอกอยู่เรื่อย ๆ
3. การพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงให้มีประสิทธิภาพ ควรพ่นให้ทั่วถึงลำต้น มิเช่นนั้นตัวเต็มวัยจะเคลื่อนย้ายหลบซ่อนไปยังบริเวณที่พ่นสารไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการปรับหัวพ่นให้เป็นละอองฝอย และระยะเวลาการพ่น
4. ใช้น้ำพ่นล้างช่อดอกและใบ เพื่อช่วยแก้ปัญหาช่อดอกและใบดำจากโรคราได้บ้าง ถ้าแรงอัดฉีดของน้ำแรงพอ ก็ช่วยให้เพลี้ยจักจั่นมะม่วงในระยะตัวอ่อนกระเด็นออกจากช่อดอกได้ ต้องระมัดระวังอย่าให้กระแทกดอกมะม่วงแรงเกินไป เพราะอาจทำให้ดอกหรือผลที่เริ่มติดร่วงได้
5. ใช้กับดักแสงไฟ ดักตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นไฟ


อ่านต่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2564
แจ้งเตือน
ศัตรูพืช
เตือนระวังหนอนกออ้อย

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศแห้งแล้ง เตือนผู้ปลูกอ้อยในระยะแตกกอรับมือหนอนกออ้อย

หนอนกออ้อยที่สำคัญที่พบเข้าทำลายอ้อย มี 3 ชนิด คือ หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู
- หนอนกอลายจุดเล็ก จะเจาะเข้าไปตรงส่วนโคนระดับผิวดิน เข้าไปกัดกินส่วนที่กำลังเจริญเติบโตภายในหน่ออ้อย ทำให้ยอดแห้งตาย การเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็กจะทำให้ผลผลิตอ้อยลดลง 5-40 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้หนอนยังเข้าทำลายอ้อยในระยะอ้อยย่างปล้อง โดยหนอนเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในลำต้นอ้อย ซึ่งทำให้อ้อยแตกแขนงใหม่ และแตกยอดพุ่ม
- หนอนกอสีขาว หนอนเจาะไชจากส่วนยอดเข้าไป กัดกินยอดที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้ยอดแห้งตายโดยเฉพาะใบที่ยังม้วนอยู่ ส่วนใบยอดอื่น ๆ ที่หนอนเข้าทำลายจะมีลักษณะหงิกงอ และมีรูพรุน เมื่ออ้อยมีลำแล้วหนอนจะเข้าทำลายส่วนที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้ไม่สามารถสร้างปล้องให้สูงขึ้นไปได้อีก ตาอ้อยที่อยู่ต่ำกว่าส่วนที่ถูกทำลายจะแตกหน่อขึ้นมาทางด้านข้าง เกิดอาการแตกยอดพุ่ม
- หนอนกอสีชมพู หนอนเจาะเข้าไปกัดกินตรงส่วนโคนของหน่ออ้อยระดับผิวดิน เข้าไปกัดกินส่วนที่กำลังเจริญเติบโตภายในหน่ออ้อย ทำให้ยอดแห้งตาย ถึงแม้ว่าหน่ออ้อยที่ถูกทำลายจะสามารถแตกหน่อใหม่เพื่อชดเชยหน่ออ้อยที่เสียไป แต่หน่ออ้อยที่แตกใหม่จะมีอายุสั้นลง ทำให้ผลผลิตและคุณภาพของอ้อยลดลง

แนวทางป้องกันกำจัด
1. ในแหล่งชลประทาน ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย
2. ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมา อัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ใช้ช่วงที่พบกลุ่มไข่ของหนอนกออ้อย
3. เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือน หรือเมื่ออ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยว 10% ควรพ่นสารฆ่าแมลง เดลทาเมทริน 3% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน
4. เมื่อพบการระบาดของหนอนกออ้อยและทำให้อ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ควรพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงอินดอกซาคาร์บ 15% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นโดยใช้น้ำ 50 ลิตรต่อไร่


อ่านต่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2564

ข่าวสาร

ข่าวสาร
ชีวเคมีของพืช
นิเวศวิทยาพืช
เรื่องน่ารู้: นมพิจิตร
ไม้เลื้อย มียางขาว ใบหนา อวบ รูปไข่ รูปรี หรือรูปใบหอก กว้าง 5-11 ซม. ยาว 7.5-15 ซม. มีเส้นใบหลัก 3-5 เส้น ช่อดอกแบบซี่ร่ม ออกตามซอกใบ ช่อดอกยาวประมาณ 7.5 ซม. ดอกรูปดาว สีขาวอมชมพู เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 1.2 ซม. มงกุฎยาวกว่าหลอดกลีบดอก ออกดอกเดือน มิ.ย.-ก.ค
อ่านต่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2564
ข่าวสาร
เศรษฐกิจการเกษตร
อุทุมพรพิสัยเปิดตลาดนัดโคกระบือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหน้าแล้ง
เข้าสู่ฤดูแล้ง ชาวนาศรีสะเกษ นำโค กระบือขายตลาดนัด เพราะขาดหญ้าหน้าแล้ง ขณะที่คนตกงานมาอยู่บ้านจากเชื้อโควิดขวิด แห่มาซื้อวัวไปเลี้ยง ทำให้ราคาพุ่งเท่าตัวตลาดคึกคักที่ตลาดนัดโคกระบือ บ้านส้มป่อย ต. สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ อสม. มีการตรวจคัดกรองตรวจไข้ วัดอุณหภูมิลงบันทึกประวัติชื
อ่านต่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2564
ข่าวสาร
การศึกษา
เปิดทุนเรียนฟรี...ทายาทสหกรณ์ สานต่ออาชีพพระราชทาน เลี้ยงโคนม - การเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนคนรุ่นใหม่เลี้ยงโคนม สานต่ออาชีพพระราชทาน มอบทุนการศึกษาลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม สนใจสมัครด่วนวันนี้ ถึง 7 มี.ค. 64 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรเลี้ยงโคนมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย มีอายุเฉลี่ย 55-65 ปี และมีความต้องการอยา
อ่านต่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2564

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ
กฎหมาย
สถานที่ที่ปลูกกัญชาสามารถดำเนินการในสถานที่ของเอกชน ได้หรือไม่
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 4 มีนาคม 2564
สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ต้องสามารถแสดงหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองของสถานที่ปลูกโดยชอบด้วย กฎหมาย เช่น หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่า หรือผู้ให้ใช้ ที่ดิน ในกรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการเพาะปลูก **อ้างอิงข้อมูลจาก คู่มือการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพติด
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 4 มีนาคม 2564
ถาม-ตอบ
กฎหมาย
การสุ่มตรวจวิเคราะห์กัญาที่ปลูกได้ ต้องดำเนินการอย่างไร
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 4 มีนาคม 2564
ผู้รับอนุญาตปลูกกัญชาต้องจัดให้มีการวิเคราะห์กัญชาที่ปลูกขึ้นเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อหาสารปนเปื้อน เช่น ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก หรือสารอื่น ๆ ในกัญชำที่ปลูก โดยต้องมีการตรวจวิเคราะห์ทุกครั้งที่ได้ผลผลิตจากการปลูก และมีหลักฐานแสดงรายละเอียด ผลการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งเกษตรกรต้องเก็บรักษาไว้ สามารถส่งตรวจวิเคราะห์ได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025 หรือห้องปฏิบัติการอื่นที่มีความสามารถในการทดสอบเทียบเท่ากัน **อ้างอิงข้อมูลจาก คู่มือการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพติด
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 4 มีนาคม 2564
ถาม-ตอบ
กฎหมาย
สถานที่ปลูกกัญชาจำเป็นต้องติดระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ปลูก หรือไม่ ถ้าจำเป็นต้องใช้จำนวนกล้องวงจรปิดจำนวนเท่าใด
นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
ตอบเมื่อ 4 มีนาคม 2564
ไม่กำหนดจำนวนกล้องวงจรปิดที่ต้องติดตั้งว่าต้องมีจำนวนกี่ตัว เพียงแต่กำหนดว่าต้องติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูก ซึ่งจะมีจำนวนเท่าไหร่ ก็ขึ้นกับขนาดและพื้นที่ปลูกแต่ละแห่ง **อ้างอิงข้อมูลจาก คู่มือการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพติด
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 4 มีนาคม 2564

คลังความรู้

แหล่งความรู้อื่นๆ
ระบบการปลูกพืช
ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Organic Farming Maejo University : OM
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย รายชื่อเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่ม พิกัดแปลง มาตรฐาน งานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง วิดีโอเกษตรอินทรีย์ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
โพสต์เมื่อ 3 มีนาคม 2564
แหล่งความรู้อื่นๆ
ประวัติศาสตร์
การผลิตพืช
ชีวเคมีของพืช
ฐานข้อมูลสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Hemp Maejo University : Hemp
ฐานข้อมูลสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Hemp Maejo University : Hemp ให้ข้อมูล ความเป็นมา รายละเอียดสมุนไพร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สรรพคุณทางยา ส่วนที่ใช้เป็นยา สารสำคัญ พันธุ์ที่ปลูก การขยายพันธุ์ ฤดูปลูก การปลูก อายุเก็บเกี่ยว ฤดูเก็บเกี่ยว ผลผลิต ภาพลำต้น ใบ ดอก ผล รวมทั้งยังมีข้อมูลเฮมพ์กับโครงการหลวง งานวิจัยสมุนไพรกัญชง เว็บสมุนไพรกัญชงที่เกี่ยวข้อง vdo สมุนไพรกัญชง
โพสต์เมื่อ 3 มีนาคม 2564
แหล่งความรู้อื่นๆ
ชีวเคมีของพืช
การแปรรูปผลิตผลเกษตร
ฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านล้านนา Maejo Lanna Medicine : MLM
ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านล้านนา ชื่อสมุนไพร ชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ สรรพคุณ ลักษณะประวัติตำรับยาล้านนา สมุนไพนในตำรับยา หมอเมืองล้านนา ตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร ประสบการณ์ผู้ใช้ยาสมุนไพร งานวิจัย วิดีโอสมุนไพรตำรับยา
โพสต์เมื่อ 3 มีนาคม 2564
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู