แจ้งเตือนทุกหมวดหมู่

แสดง 1 - 20 จาก 42
หน้า
 • แจ้งเตือน
  เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2561

  อากาศแห้งแล้ง อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน ส้มเขียวหวานระวังเพลี้ยไฟ มังคุดระยะเริ่มออกดอกและมีแตกใบอ่อน ระวังเพลี้ยไฟ ลองกองระยะพร้อมออกดอก ระวังหนอนกินใต้ผิวเปลือก ทุเรียนช่วงดอกระยะหางแย้และดอกรุ่นที่ ๒ อยู่ในระยะหัวกำไล ระวังเพลี้ยไฟ ไรแดงแอฟริกัน พริกไทยช่วงติดผลอ่อน ผลแก่ เก็บเกี่ยว ระวังเพลี้ยแป้ง มะม่วงระวังโรคแอนแทรคโนส มีแดดในตอนเช้าและเมฆครึ้มในตอนกลางวัน มะพร้าวระวังหนอนหัวดำมะพร้าว และแมลงดำหนาม


  อ่านต่อ
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • แจ้งเตือน
  เตือนภัยการเกษตร วันที่ 31 มกราคม 2561
  พบโรคไหม้ข้าวในหลายพื้นที่ทางภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกข่าวในระยะกล้า เนื่องจากมีฝนตกทำให้มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง สภาพอากาศเหมาะต่อการระบาดของโรคไหม้ข้าว ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการอาการของโรคไหม้ ใบข้าวมีแผล จุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผลให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อดำเนินการควบคุม และหาทางป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง
  อ่านต่อ
  วันที่ 31 มกราคม 2561
 • แจ้งเตือน
  เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2561
  อากาศเย็นในช่วงเช้าให้ระวังหนอนเจาะฝักมะขาม และสภาพอากาศฝนประปรายส่งผลให้เกิดโรคเหี่ยวหรือเหง้าเน่าของขมิ้นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียRalstonia solanacearum
  อ่านต่อ
  วันที่ 31 มกราคม 2561
 • แจ้งเตือน
  การเพาะเลี้ยง
  โรคสัตว์
  ปลายฝนต้นหนาวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเตรียมตัวให้พร้อม
  "ปลายฝน ต้นหนาว" ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องรับมืออย่างไร? สำหรับช่วงฤดูหนาวนี้ ควรหลีกเลี่ยงการปล่อยกุ้ง หรือหากปล่อยก็ไม่ควรหนาแน่นจนเกินไป หากสังเกตพบความผิดปกติ เช่น กุ้งว่ายมาเกยขอบบ่อ กินอาหารน้อย ตัวนิ่ม สีผิวผิดปกติ ให้สันนิษฐานว่ากุ้งอาจป่วยหรือติดเชื้อโรคได้ ซึ่งโรคที่พบได้แก่ โรคไวรัสตัวแดงดวงขาว โรคทอร่า และโรคหัวเหลือง 1. ควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อให้คงที่ 2. ให้อาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม 3. งดให้อาหารหรือลดปริมาณอาหาร กรณีพบกุ้งในบ่อดินตายด้วยโรคไวรัส 4. กรณีผู้เลี้ยงกุ้งในตู้หรือบ่อซีเมนต์เล็ก อาจใช้เครื่องให้ความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิน้ำให้เหมาะสม
  อ่านต่อ
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
 • แจ้งเตือน
  การประมง/การเพาะเลี้ยง
  กฎหมาย
  กรมประมงเข้มมาตรการควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่น หลังพบการระบาดหลายชนิด หวั่นกระทบระบบนิเวศธรรมชาติ
  จากกรณีที่พบการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น (Alien species) ในประเทศไทยหลายสายพันธุ์ อาทิ ปลาซัคเกอร์ หอยเชอรี่ เต่าญี่ปุ่น รวมถึงปลาหมอสีคางดำ และปลาพีคอกแบส ที่ขณะนี้สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่สนใจของกระแสสังคม ซึ่งการหลุดรอดของสัตว์น้ำต่างถิ่นกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำในธรรมชาติและเสี่ยงต่อการรุกรานสัตว์น้ำท้องถิ่นของไทย ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากการระบาดดังกล่าว นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่าปัญหาการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีส์ เป็นหนึ่งในนโยบายที่กรมประมงได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยล่าสุดได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดวงจรการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นไม่ให้ไปทำลายสัตว์น้ำพื้นถิ่นของประเทศ และได้เตรียมร่างกฎหมายลำดับรองโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการประมง ปี 2558 ซึ่งกรมประมงจะมีอำนาจอย่างชัดเจนในการควบคุมดูแลสัตว์น้ำต่างถิ่น และสำหรับปลาหมอสีคางดำจะถูกเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ห้ามนำเข้าอย่างเด็ดขาด โดยกรมประมงได้มีนโยบายเร่งกำจัดปลาชนิดนี้และไม่ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงเนื่องจากเป็นพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกรานและมีรายงานพบการรุกรานในต่างประเทศ
  อ่านต่อ
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 • แจ้งเตือน
  การเพาะเลี้ยง
  โรคสัตว์
  การเตรียมรับมือในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงปลายฝนต้นหนาว
  "ปลายฝน ต้นหนาว" ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องรับมืออย่างไร? 1. หมั่นสังเกตการกินอาหารของสัตว์น้ำ 2. ไม่ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำในปริมาณมาก 3. งดการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำโดยไม่จำเป็น 4. หากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงพบว่าน้ำเริ่มเน่าเสีย ให้ใช้เกลือสาดประมาณ 200-300 กก./บ่อขนาด 1 ไร่ เพื่อป้องกันโรคระบาดในปลาน้ำจืด 5. กรณีพบปลาป่วยในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้ปิดทางน้ำที่จะเข้ามาในฟาร์ม และงดการนำน้ำจากภายนอกเข้ามาในบ่อโดยเด็ดขาด 6. หากพบปลาป่วยหรือตายด้วยโรคอียูเอส ให้ทำลายโดยการฝังกลบหรือเผาทันที เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรค และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมประมงในพื้นที่ทันที
  อ่านต่อ
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 • แจ้งเตือน
  นิเวศวิทยาทางน้ำ
  การประมง/การเพาะเลี้ยง
  พบฝูงฉลามหูดำหากินใกล้ชายฝั่งกระบี่
  นายจำเป็น ผอมภัคดี หน.หน่วยพิทักษ์อุทยานเกาะห้อง เขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เมื่อช่วงเช้าวันนี้มีฝูงปลาทูจำนวนมาก เข้ามาหากินชายฝั่งบริเวณหมู่เกาะห้อง ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ ได้มีฝูงฉลามหูดำกว่า 10 ตัว ว่ายน้ำติดตามไล่จับปลาทูเป็นอาหาร โดยฉลามฝูงดังกล่าวแต่ละตัวมีความยาวประมาณ 1-1.50 เมตร จากภาพที่บันทึกไว้ได้ ระบุว่า ฉลามหูดำใช้เวลาขึ้นมาหาอาหาร 30 นาที จึงว่ายน้ำกลับลงไปยังบริเวณน้ำลึก นายจำเป็น เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาฝูงฉลามหูดำขึ้นมาว่ายน้ำหาอาหารริมชายหาดไม่บ่อยนัก แต่หลังจากเกิดมรสุมฝนตกหนัก ช่วงเช้าจะพบเห็นฝูงฉลามจะมาหากินตามชายหาดเกาะห้องบ่อยขึ้น ซึ่งปีนี้พบเกือบทุกวัน ส่วนใหญ่อาศัยบริเวณน้ำลึกและออกหาอาหารในช่วงกลางคืนรอบๆ หมู่เกาะห้องที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่คุมเข้มห้ามทำประมงบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้ และแจ้งเตือนประชาชน นักท่องเที่ยว ห้ามทำร้ายปลาฉลามหูดำเนื่องจากไม่ดุร้ายทำร้ายมนุษย์
  อ่านต่อ
  วันที่ 25 ตุลาคม 2560
 • แจ้งเตือน
  โรคพืช
  แจ้งเตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 25-31 ตุลาคม 2560
  ดาวเรืองในระยะติดดอก ระวังหนอนกระทู้ผัก ส่วนในพืชผักและผักอินทรีย์ทุกระยะการปลูกผัก ระวังหอยทากบก ได้แก่ หอยเจดีย์เล็ก หอยเจดีย์ หอยดักดานและหอยสาริกา
  อ่านต่อ
  วันที่ 25 ตุลาคม 2560
 • แจ้งเตือน
  อุตุนิยมวิทยา
  ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21-26 ต.ค. 2560) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
  ในช่วงวันที่ 21-26 ต.ค. 60 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยในช่วง 1-3 วันแรกจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-5 องศาเซลเซียส โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวน และติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้
  อ่านต่อ
  วันที่ 19 ตุลาคม 2560
 • แจ้งเตือน
  โรคพืช
  แจ้งเตือนภัยเกษตรกร ช่วงวันที่ 18-24 ตุลาคม 2560
  หอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่ ในระยะเจริญเติบโตทางลำต้น ระวังโรคหัวและรากเน่า (เชื้อรา Sclerotium rolfsii) ส่วนกระเทียมในระยะเจริญเติบโตทางลำต้น ให้ระวังโรคหัวและรากเน่า และไรกระเทียม ส่วนถั่วเหลืองในระยะติดฝักอ่อน ให้ระวัง หนอนม้วนใบ มวนถั่วเหลือง หนอนเจาะฝักถั่ว และเพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง
  อ่านต่อ
  วันที่ 18 ตุลาคม 2560
 • แจ้งเตือน
  โรคพืช
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2560
  พืชผักที่ปลูกทางภาคเหนือ ระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคเน่าดำ โรคใบจุด และโรคราน้ำค้าง ควรลดความชื้นบริเวณแปลงเพาะปลูก ไม้ผลที่ปลูกทางภาคตะวันออก เช่น ทุเรียน เงาะและมังคุด ซึ่งอยู่ในระยะพักตัวเพื่อเตรียมออกดอก และที่ปลูกทางภาคใต้ซึ่งอยู่ในระยะใบอ่อน ให้ระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า และโรคราสีชมพู
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 ตุลาคม 2560
 • แจ้งเตือน
  โรคพืช
  ผลกระทบทางการเกษตร จากพยากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม 2560
  ยางพารา ที่ปลูกทางภาคตะวันออก และภาคใต้ให้ระวังการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคใบยางร่วงและลูกยางเน่า โรคหน้ากรีดยาง และโรคราสีชมพู
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 ตุลาคม 2560
 • แจ้งเตือน
  โรคพืช
  ศัตรูพืช
  แจ้งเตือนภัยเกษตรกร ช่วงวันที่ 11-17 ตุลาคม 2560
  ทุเรียนในระยะพักตัวเตรียมออกดอกในพื้นที่ภาคตะวันออก และทุเรียนในระยะแตกใบอ่อนและระยะเจริญเติบโตทางใบในพื้นที่ภาคใต้ ระวังโรครากเน่าและโคนเน่า (เชื้อรา Phytophthora palmivora) ส่วนถั่วเหลืองในระยะออกดอก ระวังหนอนม้วนใบ และมวนถั่วเหลือง
  อ่านต่อ
  วันที่ 11 ตุลาคม 2560
 • แจ้งเตือน
  โรคสัตว์
  เตือนภัยโรคระบาดชั่วคราว ชนิดพิษสุนัขบ้า
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในพื้นที่ หมู่ที่ 13 บ้านหนองพิมาน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560
  อ่านต่อ
  วันที่ 10 ตุลาคม 2560
 • แจ้งเตือน
  โรคสัตว์
  เตือนภัยโรคระบาดชั่วคราว ชนิดปากและเท้าเปื่อย
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดปากและเท้าเปื่อย ในท้องที่บ้านห้วยวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560
  อ่านต่อ
  วันที่ 9 ตุลาคม 2560
 • แจ้งเตือน
  ศัตรูพืช
  เตือนภัยเพื่อป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
  เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่หลายจังหวัด เนื่องจากมีสภาพอากาศมีความเหมาะสมในการขยายประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้อย่างรวดเร็ว สำหรับพื้นที่การระบาดส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ที่ไม่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยการระบาดพบในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี นครปฐม นครนายก ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ ศรีสะเกษ พิจิตร และแพร่ ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายพื้นที่การระบาดในวงกว้าง และเพื่อให้การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ผล เกษตรกรต้องหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ
  อ่านต่อ
  วันที่ 4 ตุลาคม 2560
 • แจ้งเตือน
  โรคพืช
  แจ้งเตือนภัยเกษตรกร ช่วงวันที่ 4-10 ตุลาคม 2560
  ดาวเรืองในระยะติดดอกให้ระวังโรคดอกเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp. พืชตระกูลส้ม ได้แก่ ส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะนาว และมะกรูด ในทุกระยะการเจริญเติบโตให้ระวัง โรคแคงเกอร์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citri
  อ่านต่อ
  วันที่ 4 ตุลาคม 2560
 • แจ้งเตือน
  แรงงาน
  ภาครัฐเข้ม! จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 1–31 ต.ค นี้ กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวภาคประมง
  กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีที่ประสงค์ทำงานในเรือประมง สามารถขอขึ้นทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38/1) และยื่นคำขอหนังสือคนประจำเรือภายใน 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1–31 ตุลาคม 2560 ณ สถานที่กรมประมงกำหนดใน 22 จังหวัดชายทะเล นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง โดยอำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าวที่ประสงค์ทำงานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานในเรือประมงที่จะออกไปทำการประมงในทะเลโดยประกาศดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมง สำหรับแรงงานต่างด้าว 1. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีที่ประสงค์ทำงานในเรือประมงแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวสามารถมาลงทะเบียนได้กับทางกรมประมง ณ สถานที่กรมประมงกำหนดใน 22 จังหวัดชายทะเลในระหว่างวันที่ 1–31 ตุลาคม 2560 โดยกระทรวงมหาดไทยได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรด้วย 2. กรณีคนต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว และเอกสารถูกต้องครบถ้วน และประสงค์จะทำงานในเรือประมงสามารถขอรับหนังสือคนประจำเรือได้ตลอดเวลา แม้สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้วเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สำหรับนายจ้างหรือผู้ประกอบการ 1. สำหรับนายจ้างที่มีความประสงค์จ้างแรงงานประมงต่างด้าวทำงานในเรือประมงสามารถยื่นทะเบียนนายจ้างเพื่อแจ้งความประสงค์จ้างแรงงานได้ทางกรมประมงในระหว่างวันที่ 30 กันยายน–10 ตุลาคม 2560 เพื่อทางกรมประมงจะดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อนายจ้างเพื่อให้คนงานต่างด้าวเลือกสมัครเข้าทำงาน 2. กรณีที่มีการตกลงจ้างแรงงานให้นายจ้างดำเนินการให้มีการทำสัญญาจ้างระหว่างนายจ้าง–ลูกจ้าง ดำเนินการตรวจโรคพร้อมจัดทำหนังสือคนประจำเรือ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ ในระหว่างที่มีการเจรจาจ้างแรงงาน อาจมีผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนหรือผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์กับทางภาครัฐด้วย สำหรับกรณีเจ้าของเรือที่มีขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอสซึ่งมีคนประจำเรือซึ่งเป็นคนต่างด้าวทำงานอยู่ในเรือประมงอยู่จะต้องขอหนังสือคนประจำเรือภายใน 120 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ท้ายนี้อยากฝากถึงแรงงานต่างด้าวขอให้รีบมาขึ้นทะเบียนประวัติเพื่อทำงานในเรือประมงภายในราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้านผู้ประกอบการหากมีแรงงานต่างด้าวทำงานในเรือประมงให้แจ้งแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวและขอรับหนังสือคนประจำเรือภายในระยะเวลาหากพ้นกำหนดนายจ้างที่รับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน สอบถามรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล หรือกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ โทร.0 2940 6267
  อ่านต่อ
  วันที่ 3 ตุลาคม 2560
 • แจ้งเตือน
  อุตุนิยมวิทยา
  โรคสัตว์
  สัตวแพทยศาสตร์
  เตือนแล้ว ต้องระวัง! โรคสัตว์ปีก ปลายฝนต้นหนาว
  กรมปศุสัตว์ เตือนช่วงปลายฝนสภาพอากาศเปลี่ยนกระทบสุขภาพสัตว์ปีกโดยตรง เสี่ยงอ่อนแอติดเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคหลอดลมอักเสบ และโรคอหิวาต์ สั่งการทุกจังหวัดคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังหวัดนกจากประเทศเพื่อนบ้าน แนะเกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์ใกล้ชิด เตรียมโรงเรือน-จัดสภาพภายในให้เหมาะสมช่วยป้องกันโรคระบาดสัตว์ได้ ทั้งนี้เกษตรกรสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคสัตว์จากกรมปศุสัตว์และหน่วยงานสาธารณสุขเป็นหลักรวมทั้งสามารถขอคำแนะนำและสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2653- 4444 ต่อ 4161 โปรดแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร 0-9630- 11946 ตลอด 24 ชั่วโมง
  อ่านต่อ
  วันที่ 29 กันยายน 2560
 • แจ้งเตือน
  ศัตรูพืช
  แจ้งเตือนภัยเกษตรกร ช่วงวันที่ 27 กันยายน-3 ตุลาคม 2560
  กระเทียมในระยะต้นกล้า-ปลูกลงดิน และระยะหลังการเก็บเกี่ยว ให้ระวังไรกระเทียม
  อ่านต่อ
  วันที่ 27 กันยายน 2560
แสดง 1 - 20 จาก 42
หน้า
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู