ข่าวสารทุกหมวดหมู่

แสดง 1 - 20 จาก 703
หน้า
 • ข่าวสาร
  ปุ๋ย
  การบริหารรัฐกิจ
  หั่นราคาปุ๋ยสูงสุด 800 บาท
  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า 4 สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย และสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเกษตรกรและลดต้นทุนปัจจัยการผลิต
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  ทรัพยากรน้ำ
  ภัยแล้งลามใต้ ทะเลสาบเค็ม
  ภาวะฝนที่ทิ้งช่วงยาวนาน และปริมาณฝนน้อยกว่าปกติในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลามีค่าความเค็มสูงกว่ามาตรฐานปกตินานกว่า 1 เดือน จนไม่สามารถนำมาใช้ในภาคการเกษตร พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรง เพราะถือเป็นแหล่งน้ำจืดหลักหล่อเลี้ยงนาข้าวในทุ่งระโนด จนเสี่ยงที่จะเกิดความเส
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  การผลิตพืช
  แนะวิธีดูแล มะยงชิด-มะปรางหวาน ช่วงออกผล
  หากเอ่ยถึงผลไม้ที่จัดอยู่ในประเภทคนซื้อไม่ค่อยได้กิน และคนกินส่วนใหญ่มักไม่ค่อยได้ซื้อ เป็นของฝากมอบแด่ผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือ นั่นก็คือ "มะยงชิด" พื้นที่การปลูกมะปรางหรือมะยงชิดที่เหมาะสมนั้น ควรเป็นแหล่งที่มีฤดูฝนสลับฤดูแล้ง (หนาว และร้อน) ที่เด่นชัด เพราะช่วงแล้งจะมีความสำคัญต่อการอ
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  การบริหารรัฐกิจ
  กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าใช้ยางภาครัฐต่ออีก 3 ปี
  กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าใช้ยางภาครัฐต่ออีก 3 ปี หวังให้ทุกภาคส่วนร่วมมือ เชื่อมั่นราคายางจะขยับขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษต
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  การบริหารรัฐกิจ
  การเงิน/สินเชื่อ
  “พาณิชย์” เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ งวดที่ 2 ชดเชยกิโลละ 48 สตางค์
  “พาณิชย์”เคาะส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ งวดที่ 2 จ่ายชดเชยกิโลกรัมละ 0.48 บาท ให้กับเกษตรกรที่แจ้งรอบเก็บเกี่ยว 20 ธ.ค.62-19 ม.ค.63 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  การเพาะเลี้ยง
  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  เกษตรกรนครปฐมเพาะพันธุ์ 'ปลาแรด' ลูกปลาดีมีคุณภาพเป็นอาชีพทำเงินมากว่า 10 ปี
  คุณภานุวัฒน์ ห้วยเรไร อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในการเลี้ยงปลา จึงได้สนใจที่อยากจะเพาะพันธุ์ปลาแรดเป็นอาชีพ พัฒนาฟาร์ม โดยขุดเป็นบ่อและสร้างฟาร์มให้ได้มาตรฐานตามลำดับ ทำให้เวลานี้การเพาะพันธุ์ปลาแรดเป็นอาชีพที่แท้จริงของเราไปเลย” คุณภ
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  การผลิตสัตว์
  สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้เน้นคุณภาพ ลูกค้าซื้อส่งร้านอาหารเกาหลี
  ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) หัวหน้าชุดโครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อโดยนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพของผลผลิต" สนับสนุนโดย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สกสว.) เผยว่า ผู้เลี้ยงโคเนื้อใน จ.พะเยา ประสบปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ ข
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  ภัยจากการเกษตร
  มลพิษ
  วอนเกษตรกรร่วมมืออย่าเผาตอซังข้าว-ไร่อ้อย
  หลังจากปัญหาหมอกและควันก่อให้เกิดฝุ่นละออง ซึ่งส่งผลให้เป็นมลพิษกระทบต่อสุขภาพหลายพื้นที่ โดยในส่วนของ จ.นครราชสีมา ซึ่งช่วงนี้มักจะมีเกษตรกรเผาตอซังข้าว และต้นอ้อย ทำให้เกิดหมอกควันและค่าฝุ่นละอองในอากาศในปริมาณสูงขึ้น นายจาตุรงค์ ถนอมกลาง ปลัดฝ่ายป้องกันอำเภอพิมาย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา นายวิเชียร จ
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  อาหารสัตว์
  สูตรอาหารสัตว์จากสับปะรด
  สับปะรดตกเกรด แคระแกร็น เปลือกและแกนเดิมทีต้องทิ้ง หรือไม่ก็นำมาทำปุ๋ย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เล็งเห็นถึงช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร จึงพัฒนาสูตรอาหารจากสับปะรดเหลือทิ้งขึ้นมา 2 สูตร อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง และอาหารสัตว์ปีกและหมู ที่มีโปรตีนมากกว่าสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องทั่ว
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  วิจัยเกษตร
  จัดเก็บลอตแรก กัญชา 12,000ตัน
  “อนุทิน” ปลื้ม ควงผู้บริหารองค์กรทางการแพทย์ เก็บดอกกัญชาสายพันธุ์ไทยระดับอุตสาหกรรมลอตแรก 12,000 ต้น ที่ทดลองปลูกในร่มที่ ม.แม่โจ้ ส่งต่อให้ อภ.สกัดเป็นยาขวดละ 5 ซีซีได้ถึง 180,000 ขวด ส่งให้กรมการแพทย์นำไปศึกษาวิจัยกับผู้ป่วยกลุ่มโรคต่าง ๆ ในคลินิกกัญชา สถานพยาบาลของรัฐ ลุยทดลองปลูกกัญชาแบบกลางแจ้
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  กฎหมาย
  สมศักดิ์ คาดกฎหมายปลด กระท่อม พ้นบัญชียาเสพติดผ่านสภา มิ.ย.นี้
  สมศักดิ์ คาดกฎหมายปลดกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติดผ่านสภามิ.ย.นี้ เตรียมประสานกระทรวงทรัพยากรฯ เพาะต้นกล้ากระท่อม 'พันธุ์นาสาร' แจกชาวบ้านปลูก สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายมีความพร้อมประมาณ 95 % หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 22 ม.ค.จะนำร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โท
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  การผลิตสัตว์
  วอนปลดล็อกนกนางแอ่นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
  สมาคมการค้าผู้ผลิตและค้ารังนกนางแอ่นไทย หมู่ 3 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายสมชาย ทองสร้าง นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตและค้ารังนกนางแอ่นไทย จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย น.ส.ปานปาริตรา ทองสร้าง เลขานุการ พร้อมคณะกรรมการสมาคมร่วมกันตรวจรับรังนกนางแอ่นไทยที่ผู้ประกอบการเลี้ยงนกนางแอ่นบ้านจากทั่วประ
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  ปรับปรุงพันธุ์พืช
  ระยอง 15 มันฯ ปลดหนี้ 8 เดือนขุดขายได้
  มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย สร้างมูลค่าปีละมากกว่า 90,000 ล้านบาท แต่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้น สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป โรคแมลงระบาดรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร จึงได้ตั้งเป้าหมาย ในการปรับป
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  การศึกษา
  เชิญชมสุดยอดผลงานสีเขียวแห่งปี TGDA2020 ในงานเกษตรแฟร์ 63
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้จัดการประกวดThailand Green Design Awards 2020 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2020 (TGDA2020) ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายใต้งานเกษตรแฟร์ 63 โดยนิทรร
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  การส่งเสริม
  เชิญเที่ยวงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ แม่กลอง
  นายชรัส บุญณสะ ผวจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า สมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิต ส้มโอคุณภาพดี โดยเฉพาะส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ เป็นพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัด ปลูกกันมานานเกือบ 200 ปี และส้มโอยังเป็นผลไม้มงคลชนิดหนึ่งที่คนไทยเชื้อสายจีนนิยมนำไปไหว้บรรพบุรุษอีกด้วย ดังนั้น วันที่ 17-19 ม.ค. 63 เป็นช่วงก่อนตรุษจีน และ เป็นช่
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  การบริหารรัฐกิจ
  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  กรมวิชาการเกษตร จับมือ 4 ผู้ประกอบการ หนุนงานวิจัยปรับใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เน้นถ่ายทอดขยายผลยกระดับภาคเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0
  กรมวิชาการเกษตร ผสานความร่วมมือ 4 ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับข้าวโพดและข้าวฟ่าง” “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับข้าว” และ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับอ้อยและมันสำปะหลัง” เน้นถ่ายทอดข้
  อ่านต่อ
  วันที่ 16 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  การศึกษา
  วว.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร พร้อมพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการยุวชนอาสา/อาสาประชารัฐ หวังเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท-เอก ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเ
  อ่านต่อ
  วันที่ 15 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  เศรษฐศาสตร์การผลิต
  เคาะราคาอ้อยขั้นต้น ปี 62/63 ตันละ750บ.
  น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 62/63 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยกำหนดในอัตราตันละ 750 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับ 97.91% ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศที่ตันละ 66.01 บาท และกำหนดอัตราข
  อ่านต่อ
  วันที่ 15 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  การส่งเสริม
  ตรัง ชง FAO ชู “เกาะสุกร” ขึ้นแท่นมรดกเกษตรโลก 
  ตรังเล็งชงเลี้ยง "ควายทะเลเกาะสุกร" เสนอเป็น "มรดกโลกทางด้านการเกษตร" เหตุเข้า 5 หลักเกณฑ์พื้นที่ GIAHS ของ FAO "พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กระจายรายได้สู่ชุมชน เป็นอัตลักษณ์พื้นที่พิเศษเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ช่วยรักษาระบบนิเวศ"          นางราตรี จิตรหลัง นายกอง
  อ่านต่อ
  วันที่ 15 มกราคม 2563
 • ข่าวสาร
  ทรัพยากรน้ำ
  แนะแผนตั้งรับ "น้ำเค็มรุก" เข้าสวนในปีนี้ เร็วกว่าช่วงปกติ 
  กรมส่งเสริมการเกษตร เผยสถานการณ์น้ำเค็มปีนี้ น้ำจืดต้นน้ำเหนือเขื่อนมีปริมาณน้อย ทำน้ำทะเลหนุนสูงดันน้ำเค็มไหลเข้าแม่น้ำหลายแห่งในพื้นที่การเกษตรเร็วกว่าช่วงเวลาปกติ พร้อมแนะวิธีรับมือน้ำเค็มรุกเข้าสวนนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่าจากสถานการณ์น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตรที่เกิด
  อ่านต่อ
  วันที่ 15 มกราคม 2563
แสดง 1 - 20 จาก 703
หน้า
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู