ข่าวสารทุกหมวดหมู่

 • ข่าวสาร
  กฎหมาย
  การประมง/การเพาะเลี้ยง
  ไทย ประกาศชัดมุ่งมั่นขจัดอาชญากรรมประมง พร้อมเชิญประชาคมโลกแสดงจุดยืนร่วมกัน ณ การประชุม FishCRIME2017
  พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แสดงท่าทีของประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก จำเป็นต้องคำนึงถึงความมั่นคงทางอาหาร ความปลอดภัย และคุณภาพของอาหารที่ผลิตสำหรับผู้บริโภค ที่สำคัญห่วงโซ่การผลิตต้องไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการประมง ซึ่งมีเครือข่ายความเชื่อมโยงข้ามชาติ ในส่วนของประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการประมงเพื่อความยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งชาติ มีกรอบกฎหมายใหม่ที่เป็นสากลมากขึ้น เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมง IUU เรือประมงและเรือสนับสนุนทุกประเภทจะถูกควบคุมตามมาตรฐานสูงสุด สินค้าประมงที่นำเข้าไทยจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งหากมีสินค้าที่ทำผิดกฎหมายเข้ามาก็จะดำเนินมาตรการทั้งทางอาญาและทางการปกครองอย่างรุนแรง เพื่อป้องกันสินค้าประมง IUU เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและระบบการตรวจสอบย้อนกลับ พร้อมทั้งได้ผลักดันมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันอาชญากรรมประมง นอกจากนี้พยายามแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคการประมงมีการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังทั้งการทำประมง IUU และแรงงานผิดกฎหมายหรือการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งความผิดในสิ่งเหล่านี้มีโทษรุนแรงเพื่อให้เกิดการยับยั้งมิให้กระทำผิดต่อไป
  อ่านต่อ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • ข่าวสาร
  การเพาะเลี้ยง
  องค์ประกอบอาหารสัตว์
  ประมงยโสธรชวนเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเกษตรอินทรีย์ เผยมหัศจรรย์ "ไข่น้ำ" แหล่งขุมทรัพย์ข้างถนน อาหารเกรดดี ราคาถูก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์นับว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยประชาชนทั่วไปอาจเข้าใจเพียงว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
  นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า แผนการขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์มีเป้าหมายขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี พร้อมนำร่องให้จังหวัดยโสธรเป็นต้นแบบเมืองเกษตรอินทรีย์ หรือยโสธรโมเดล (Model) ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศ กรมประมงได้ปรับแนวทางการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ทั้งสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานอินทรีย์ได้ในอนาคต ทางเลือกอีกทางหนึ่งในการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้อาหารแบบอินทรีย์คือ ไข่น้ำ หรือที่ภาคอีสานเรียกว่า ผำ จัดเป็นพืชน้ำที่มีลักษณะเป็นสีเขียวขนาดเล็กคล้ายไข่ปลา กระจายคลุมเหนือผิวน้ำเป็นแพขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำที่เป็นน้ำนิ่ง ผำเป็นพืชผักพื้นบ้านที่ชาวบ้านนิยมนำไปประกอบอาหารกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น แกงหรือผัด บางที่ก็ใส่เป็นส่วนประกอบของอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติให้มีความหอม มัน อร่อย มากยิ่งขึ้น การใช้ไข่น้ำหรือผำมาให้เป็นอาหารปลากินพืชจึงเป็นทางเลือกในการเดินเข้าสู่แนวทางเบื้องต้นของการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์น้ำ "อาหาร" นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ยิ่งหากจะต้องเลี้ยงแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยแล้วยิ่งต้องเพิ่มความใส่ใจให้มากยิ่งขึ้น ไข่น้ำจัดเป็นอาหารสัตว์น้ำที่เหมาะสำหรับปลากินพืชจำพวกปลาตะเพียน ปลานิล แต่หากจะนำไปเลี้ยงกับปลากินเนื้อก็ขอให้นำไปเป็นส่วนผสมของอาหารใช้เลี้ยงแบบเป็นอาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลัก เนื่องจากไข่น้ำจะเหมาะสมกับปลากินพืชมากกว่า
  อ่านต่อ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • ข่าวสาร
  การเพาะเลี้ยง
  แนะนำให้ฟาร์มจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายจระเข้หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดอุทกภัย
  วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2017 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โดย นางสาวจินตนา นิธรรมประมงอำเภอเมือง ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอปากท่อ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายลือชา วงศ์เปี่ยม ปลัดอำเภอปากท่อ สิบเอกชิษณุ ทองวิชิต ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย อ.ปากท่อ และนายสุรศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.หนองกระทุ่ม ออกสำรวจฟาร์มจระเข้ ทวีชัยฟาร์ม ของน.ส.มินตรา เพ็ญชาติ ที่ขอเคลื่อนย้ายจระเข้ จำนวน 100 ตัว ปรากฎว่ามีจระเข้ครบจำนวนที่จะเคลื่อนย้าย และได้แนะนำให้ฟาร์มจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายจระเข้หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดอุทกภัย
  อ่านต่อ
  โพสต์เมื่อ 18 วัน
 • ข่าวสาร
  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  การเกษตรทั่วไป
  เกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรประชารัฐ
  กระทรวงเกษตร ฯ เผย “แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่” มุ่งเน้นพัฒนาสหกรณ์การเกษตรประชารัฐ และสินค้าเกษตรสร้างรายได้เร็ว หรือ Cash Crop พร้อมเชื่อมโยงการตลาดเพื่อรับซื้อสินค้าเกษตรของสมาชิก
  อ่านต่อ
  โพสต์เมื่อ 20 วัน
 • ข่าวสาร
  กฎหมาย
  สัตวแพทยศาสตร์
  โรคสัตว์
  กรมปศุสัตว์กับการควบคุมการใช้ยาในสัตว์ และเชื้อดื้อยา
  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ ในการควบคุมให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสมและการจัดการเชื้อดื้อยาทั้งในคนและสัตว์ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2017 – 2564 และนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2017 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ มีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติในการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายลดการใช้ยา และควบคุม ป้องกัน เชื้อดื้อยาทั้งในคนและในสัตว์
  อ่านต่อ
  โพสต์เมื่อ 8 วัน
 • ข่าวสาร
  การค้า/การตลาด
  การบริหาร/ธุรกิจเกษตร
  การปนเปื้อนอาหาร
  กรมปศุสัตว์ หนุนปศุสัตว์เขต 4 ขับเคลื่อน ปศุสัตว์ OK ผนึกกำลังเถ้าแก่เล็กฯ CP pork shop
  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์เขต 4 มอบป้ายปศุสัตว์ OK ในโครงการ “11 จังหวัด 119 เถ้าแก่เล็ก ก้าวใหม่ จุดจำหน่ายเนื้อสุกร มาตรฐานปศุสัตว์ OK ” แก่ผู้ประกอบการเถ้าแก่เล็กเนื้อหมูตู้เย็นชุมชน (CP Pork shop) ที่จับมือกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ พัฒนาจุดจำหน่ายเนื้อหมูปลอดภัยจากกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานส่งตรงถึงผู้บริโภคในชุมชน
  อ่านต่อ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • ข่าวสาร
  การปนเปื้อนอาหาร
  การค้าระหว่างประเทศ
  เอฟทีเอว็อทช์ ห่วงนำเข้าเนื้อหมูสหรัฐ อาจพ่วงสารเร่งเนื้อแดง ยิ่งเครื่องในสัตว์ยิ่งเยอะ
  วันที่ 10 ตุลาคม 2017 น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน หรือเอฟทีเอ ว็อทช์ (FTA WATCH) กล่าวถึงกรณีรัฐบาลไทยมีการหารือร่วมกับสหรัฐอเมริกาในการนำเข้าเนื้อหมู ว่า กรณีดังกล่าวสุ่มเสี่ยงมากที่จะนำเข้าเนื้อหมู และเครื่องในสัตว์ที่ปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงได้ เนื่องจากจริงๆ ในประเทศไทยมีกฎหมายของกรมปศุสัตว์ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เป็นผู้ดูแลห้ามไม่ให้มีสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์
  อ่านต่อ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • ข่าวสาร
  การบริหาร/ธุรกิจเกษตร
  การผลิตสัตว์
  ปศุสัตว์ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก (GFM) เข้มข้น
  นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรมภายใต้ระบบฟาร์ม มีการกำหนดมาตรฐานฟาร์มอย่างชัดเจน แต่มีบางส่วนที่เลี้ยงสัตว์ปีก แบบรายย่อย ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงหากินเองตามธรรมชาติ โดยเลี้ยงในบริเวณบ้าน สวนผลไม้ บางราย ไม่มีโรงเรือนสัตว์ปีกอาศัยอยู่ตามต้นไม้หรือใต้ถุนบ้าน ไม่มีการกำหนดมาตรฐานฟาร์มที่ชัดเจน ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีกได้ง่าย มีอัตราการป่วยและตายสูง ดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงมีจัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง (Good Farming Management, GFM) โครงการดังกล่าวเป็น ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยไปสู่มาตรฐานได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่อง การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ตลอดจนยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น
  อ่านต่อ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • ข่าวสาร
  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  กำลังมาแรง ไส้เดือนลายเสือ ทางเลือกใหม่วงการเกษตรอินทรีย์ ขายกิโลละ 3 พัน
  เกษตรกรรุ่นใหม่ เจ้าของฉายาลุงรีย์ กว่าต่อว่า ปัจจุบันดำเนินธุรกิจฟาร์มไส้เดือนฯ มาได้กว่า 4 ปีแล้ว ล่าสุดเปิดจำหน่าย “ไส้เดือนลายเสือ” หรือ Tiger worms มีทั้งไข่ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และ ชุดเลี้ยง ซึ่งจุดเริ่ม ช่วงแรกนั้นเพียงแค่เลี้ยงไว้เพื่อศึกษา จนทราบว่าไส้เดือนลายเสือนี้ ทาง รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง จากภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้นำเข้ามาในประเทศไทย โดยมีการแปลงสายพันธุ์ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยไส้เดือนลายเสือนี้ เป็นไส้เดือนเขตหนาว สามารถทนต่ออุณหภูมิความเย็นและร้อนได้ ส่วนใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาดในภาคเหนือและอีสาน อีกทั้งไม่ค่อยมีความเสี่ยงทางธุรกิจ ทำให้เกษตรกรเริ่มกันมาสนใจเพิ่มมากขึ้น สำหรับข้อดีของไส้เดือนลายเสือ มีหลายข้อด้วยกัน คือ สามารถทนสภาพอากาศหนาวจัดได้ดี ไม่ค่อยหนี เป็นทางเลือกแก่นักเลี้ยงไส้เดือนจังหวัดที่มีอากาศหนาว , สามารถอยู่ในพื้นที่แฉะและชื้นได้ดีกว่าพันธุ์เอเอฟ ย่อยผักผลไม้ดี เป็นสายกำจัดขยะชั้นดี เพราะทนสภาวะเป็นกรดของผักได้มากกว่า , สีของไข่สังเกตง่าย และตกไข่มาก ,ขนาดพอดีคำตัว เล็กแต่โปรตีนสูง จึงเป็นที่ชื่นชอบของวงการเลี้ยงสัตว์น้ำ และ มีหางลายเสือ สังเกตได้ง่าย มีลักษณะโดดเด่น ง่ายต่อการคัดแยก หรือการเลี้ยงปนกันได้
  อ่านต่อ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • ข่าวสาร
  การบริหาร/ธุรกิจเกษตร
  การผลิตสัตว์
  หอยทาก จากศัตรูตัวร้าย กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจแสนรัก
  นครนายกเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสภาพภูมิอากาศ ทำให้มีหอยทากยักษ์แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว และกัดกินพืชผลทางการเกษตร สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ดังนั้น เพื่อควบคุมจำนวนหอยทากและนำเมือกหอยทากซึ่งมีคุณสมบัติบำรุงผิวพรรณ ชะลอวัย มาใช้ประโยชน์ นับเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่ง ด้วยการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงหอยทาก “อาช่า” สนับสนุนและส่งเสริมโครงการโดยนักธุรกิจอาหารสุขภาพและออแกนิครีสอร์ทแห่งแรกของเอเซีย เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนหอยทาก อาช่า (Acha) จังหวัดนครนายก ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในโครงการ “เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว” โดยมี จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก และนายนฤพล สังเกตุ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก พร้อมนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ผู้ช่วยฯ และ ดร.สว่าง ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว นำคณะสมาคมสื่อมวลชนจากส่วนกลางและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม FAM Trip สื่อท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ “ดีต่อกาย ดีต่อใจ ไม่ไกลกรุงเทพฯ” พร้อมด้วยบริษัท เอเดนอินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ผลิต ส่งออกอาหารอินทรีย์ไปทั่วโลก และ เป็นผู้ประกอบการ ออแกนิค รีสอร์ทแห่งแรกในเอเชีย ภายใต้ชื่อ วิลล่า เอเดน จังหวัดนครนายก นายกฤตพง ภัทรธุวานัน กรรมการผู้จัดการฯ ได้นำผู้ร่วมกิจกรรม FAM Trip สื่อท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ “ดีต่อกาย ดีต่อใจ ไม่ไกลกรุงเทพฯ” เยี่ยมชม ออแกนิค รีสอร์ท แห่งแรกในเอเชีย, พิพิธภัณฑ์วิถีไทย และรับประทานอาหาร ออแกนิคหลากหลายเมนู และนำชมฟาร์มเลี้ยงหอยทาก 3 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ของชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เป็นเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขภาพ โดยมีลักษณะการเลี้ยงหอยทากทั้ง 3 แห่งจะมีการเลี้ยงที่แตกต่างกัน คือ เลี้ยงแบบปลอกท่อซีเมนต์, เลี้ยงแบบกรงยกพื้น และปล่อยในโรงเรือน จัดสถานที่ให้อยู่อย่างธรรมชาติ จากการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการนำไปปรับใช้วิธีการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมกับตนเอง ส่วนการให้อาหารความสำคัญอยู่ที่การควบคุมความสะอาดของอาหารที่เน้นปลอดสารพิษ ต้องมีการล้างทำความสะอาดอย่างถูกต้อง
  อ่านต่อ
  โพสต์เมื่อ 25 วัน
 • ข่าวสาร
  กรมปศุสัตว์รุกขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์ไทยปี 60 ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์-รุกขยายตลาดส่งออก
  กรมปศุสัตว์รุกเคลื่อนภาคปศุสัตว์ไทยปี 60ก้าวสู่ไทยแลนด์4.0 วางเป้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสู่ความยั่งยืน มุ่งพัฒนาฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ทุกขนาด พร้อมขยายผลปศุสัตว์แปลงใหญ่ คุมเข้มการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย ตั้งเป้าภายปี 60 ไทยปลอดโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ด้านส่งออกเนื้อไก่สด ไก่แช่เย็น/แช่แข็งชี้ตลาดเกาหลีใต้-สิงคโปร์ลู่ทางสดใส คาดปีนี้ดันยอดส่งออกเพิ่มกว่า 4,000 ล้านบาท นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงผลดำเนินงานกรมปศุสัตว์ปี 59และทิศทางขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์ไทยในปี 60 ว่าปีนี้กรมปศุสัตว์ได้ปรับแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ให้สอดรับกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาลรวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดเขตเสรีทางการค้า อาทิ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (AEC) และการเปิดตลาดเสรีระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆ ขณะเดียวกันประเทศผู้นำเข้าส่วนใหญ่ยังได้ออกกฎระเบียบและเงื่อนไขควบคุมการนำเข้าเข้มงวดมากขึ้น ทั้งยังหยิบยกมาตรการที่มิใช่ภาษีขึ้นมาเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าด้วย เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และด้านแรงงาน เป็นต้น จึงจำเป็นต้องปรับทิศทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าปศุสัตว์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เบื้องต้นได้มุ่งพัฒนายกระดับสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงขึ้น เป็นไปตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯที่กำหนดให้ “ปี 2017 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความอย่างยั่งยืน” โดยกรมปศุสัตว์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์เข้าสู่มาตรฐานจีเอพี (GAP) เพิ่มขึ้น ทั้งฟาร์มโคนม โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ และสุกร พร้อมส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์สู่มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ในเรื่องการตรวจสอบและให้การรับรอง GMP/HACCP 80 แห่ง การตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต (ฆจส. 2) 2,235 แห่ง และฝึกอบรมผู้ประกอบการ 300 คน และพนักงานตรวจโรคสัตว์ 500 คน นอกจากนี้ ยังปรับปรุง พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (ฉบับใหม่) โดยใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์จะมีอายุ 5 ปี หากโรงฆ่าสัตว์ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ปรับปรุงจะไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต การดำเนินโครงการ “ปศุสัตว์ OK” เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์ โดยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ “ปศุสัตว์ OK” ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเนื้อสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีมาตรฐาน และผลิตจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมารับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK)ได้ถึง 2,616 แห่งจากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 2,000 แห่ง โดยปี 2017 จะเพิ่มอีก 2,000 แห่งรวม 4,616 แห่ง
  อ่านต่อ
  โพสต์เมื่อ 25 วัน
 • ข่าวสาร
  กฎหมาย
  การผลิตสัตว์
  การค้า/การตลาด
  เกษตรกรร้อง…พ.ร.บ.ควบคุมฆ่าสัตว์ฯ เป็นอุปสรรคเลี้ยงสัตว์ปีก
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รับมอบหนังสือร้องเรียน (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ จากตัวแทนเกษตรกรเลี้ยงไก่รายย่อย และ 9 สมาคมสัตว์ปีก รับปากเร่งเจรจารัฐบาลให้พิจารณาอย่างรอบคอบ ผู้แทน 9 สมาคมฯ ย้ำ พ.ร.บ.ดังกล่าวจะทำลายภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีกทั้งห่วงโซ่การผลิต จะกระทบการจ้างงานแรงงานทั้งระบบกว่า 2 ล้านคน ฉุดความสามารถการแข่งขันของไก่เนื้อ กระทบส่งออก สูญรายได้เข้าประเทศร่วมแสนล้านบาท ด้านเกษตรกรเลี้ยงไก่รายย่อยกังวลต้องแบกภาระต้นทุนเพิ่ม และเสี่ยงต่อการขาดทุนสะสมจนต้องเลิกเลี้ยงไก่ในที่สุด ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการรับมอบหนังสือ ร้องเรียนเรื่อง (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ จากตัวแทนผู้เลี้ยงไก่รายย่อยจังหวัดชัยภูมิ และ 9 สมาคมด้านปศุสัตว์สัตว์ปีก ว่า สภาหอการค้าฯ ได้พิจารณาแล้วเรื่องร้องเรียนของตัวแทนผู้เลี้ยงไก่รายย่อย และ 9 สมาคมด้านปศุสัตว์มีเหตุผล และเล็งเห็นความเดือดร้อนของเกษตรกรเลี้ยงไก่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไก่เนื้อทั้งระบบ แม้ว่า ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์มีเจตนารมณ์ที่ดี ต้องการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้ มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยที่ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ไม่ได้กำหนดไว้ จึงสร้างความกังวลใจให้กับผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์สัตว์ปีกและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รายย่อยอย่างมาก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาข้อร้องเรียนจากเกษตรกรรายย่อย และ 9 สมาคมด้านปศุสัตว์แล้ว คงสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพราะมีประโยชน์ ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมปศุสัตว์สัตว์ปีกไทยให้ได้มาตรฐานสากลและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ดี เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ 9 สมาคมด้านปศุสัตว์ ขอเสนอให้พิจารณายกเลิกในการเก็บค่าอากรการฆ่า และค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อไก่ เป็ด ห่าน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ฉบับใหม่” ดร.พจน์กล่าว
  อ่านต่อ
  โพสต์เมื่อ 18 วัน
 • ข่าวสาร
  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  การเกษตรทั่วไป
  นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
  นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” เน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริหาร เพื่อการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยการพัฒนาคนการเข้าร่วมโครงการ STEM โครงการ Start-up โครงการสร้างนวัตกรรม โครงการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุนต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Food Innopolis ที่จะมาตั้งที่คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยยังได้นำร่องเพิ่มศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อให้นิสิตและนักศึกษานำศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาขับเคลื่อนสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป
  อ่านต่อ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • ข่าวสาร
  Government Smart Box Application "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร"
  รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร เป็น Application ที่จัดขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชให้แก่เกษตรกร ภายในศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 882 แห่ง โดยผ่านกล่อง Smart Box ตามนโยบาลของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  อ่านต่อ
  โพสต์เมื่อ 14 วัน
 • ข่าวสาร
  รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ลุยแจง โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว หวังแก้ปัญหาข้าวอย่างยั่งยืน
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าวครบวงจรว่า กระทรวงได้ให้ความสำคัญกับการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ทั้งข้าวอินทรีย์และข้าว GAP โดยได้ทำความเข้าใจกับหน่วยงานพื้นที่ 8 จังหวัดภาคอิสานที่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี โดยโครงการดังกล่าวนี้จะปรับกระบวนทัศน์ในวงจรผลิตข้าวให้เกิดความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรอย่างแท้จริง และมีความตั้งใจสร้างห่วงโซ่การค้าข้าวคุณธรรมที่ยั่งยืน โดยมีกุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ชาวนาและผู้ประกอบการผลิตที่มีคุณภาพคือ ผู้บริโภค โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2017-2564) และมีปริมาณข้าวที่คาดว่าจะผลิตทั้งสิ้น 10 ล้านตันข้าวเปลือก
  อ่านต่อ
  โพสต์เมื่อ 1 เดือน
 • ข่าวสาร
  สรุปหลักการเบื้องต้นกำหนดราคา อ้อยขั้นต้นพร้อมบังคับใช้ก่อนการเปิดหีบอ้อยในฤดูกาลปี 2017/2561
  รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวถึงกรณีที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้ประกอบการ โรงงานน้ำตาล มีความกังวลในหลักการปฏิบัติและการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นว่าอาจจะไม่ทันก่อนการเปิดหีบอ้อย ฤดูกาลผลิต ปี 2017/61 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบนั้น ได้มีการหารือกับผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานน้ำตาล จนสามารถหาข้อยุติในหลักการเบื้องต้นได้แล้ว โดยมีแนวทางบริหารราคาน้ำตาลทรายตามกลไกของตลาด และการยกเลิกโควตาน้ำตาลทรายเพื่อให้สอดคล้องต่อหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) และจะดำเนินการหารือเพื่อจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการ ภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนตุลาคม หรือไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายน 2017 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ และพร้อมนำไปดำเนินการก่อนการเปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 2017/2561 ต่อไป รวมทั้งการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิต ปี 2017/61 ก่อนการเปิดหีบอ้อยได้อย่างแน่นอน
  อ่านต่อ
  โพสต์เมื่อ 2 วัน
© 2017 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู