ข่าวสารทุกหมวดหมู่

แสดง 1 - 20 จาก 69
หน้า
 • ข่าวสาร
  โรคเน่าคอดิน กับต้นกล้าผัก
  ปัญหาโรคเน่าคอดิน เป็นปัญหาหนักของต้นกล้าผัก ปัญหานี้สร้างความเสียหายอย่างมากแก่ผลผลิตของเกษตรกร โรคนี้เกิดได้หลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักเกิดเนื่องมาจากความชื้นสูง โรคเน่าคอดิน หรือเรียกว่า โรคกล้าไหม้แห้ง โรคนี้ เป็นโรคที่เกิดในพืชระยะต้นกล้าของพืชผักต่างๆ ทุกชนิด รวมทั้งพืชไร่ด้วย ลักษณะอาการมี 2 ระย
  อ่านต่อ
  วันที่ 18 กันยายน 2561
 • ข่าวสาร
  ต้นอ้อดิบ(ต้นคูน) ปลูกง่าย ขายคล่อง
  ต้นคูนพื้นที่อีสานบางแห่งเรียกว่า ทูน ส่วนภาคเหนือเรียกว่า ตูน ส่วนทางภาคใต้ จะเรียกว่า ต้นอ้อดิบ เป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายกับต้นบอน ก้านใบและแผ่นใบจะสีเขียวอ่อน มีนวล ผู้คนบางพื้นที่นิยมนำมาบริโภคเป็นผักแกล้มกับน้ำพริก ส้มตำ ลาบ และยำ ก้านใบปอกเปลือก รับประทานเป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริก แกงกะทิ ใบอ่อนและ
  อ่านต่อ
  วันที่ 18 กันยายน 2561
 • ข่าวสาร
  อันตรายจากสารอะฟลาทอกซินในผลิตผลเกษตร
  อะฟลาทอกซิน เป็นสารพิษที่ผลิตจากเชื้อราและมักพบปนเปื้อนอยู่ในผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ ถั่วเมล็ดแห้ง และเมล็ดพืชน้ำมันชนิดต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าว ข้าวสาลี ถั่วลิสง มะพร้าว สมุนไพร เครื่องเทศ และในผลิตภัณฑ์แปรรูปแทบทุกชนิด ที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตผลทางการเกษตรที่มีเชื้อราชนิดนี้ปนเปื้อนอยู่ก่อน
  อ่านต่อ
  วันที่ 6 กันยายน 2561
 • ข่าวสาร
  วิธีสังเกตลักษณะการขาดธาตุอาหารของพืช
  การขาดธาตุอาหารของพืช สาเหตุมาจากการปลูกพืชโดยไม่เติมอินทรียวัตถุลงไปในดินเลย เมื่อพืชดูดอินทรียวัตถุออกไปใช้หมด ก็ทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโตลง และเกิดโรคในที่สุด วิธีสังเกตง่ายๆ คือ ในแต่ละปี ผลผลิตที่ได้จะค่อยๆ ลดต่ำลงลงไปเรื่อยๆ อาการขาดธาตุอาหารของพืช จากเอกสารวิชาการเกษตร ในเบื้องต้น พอจะสรุปลั
  อ่านต่อ
  วันที่ 6 กันยายน 2561
 • ข่าวสาร
  ถั่วพู พืชบำรุงและอนุรักษ์ดิน
  ถั่วพู เป็นพืชบำรุงดิน เป็นพืชที่สามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศ สามารถสร้างปมที่รากซึ่งเป็นการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องเพาะเชื้อไรโซเบียม เมื่อแบคทีเรียตาย ไนโตรเจนจะถูกปลดปล่อยออกมาเป็นการเพิ่มธาตุให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ถั่วพู ทั้งยังเป็นพืชอนุรักษ์ดินไม่ให้เสื่อมโทรมในพื้นท
  อ่านต่อ
  วันที่ 28 สิงหาคม 2561
 • ข่าวสาร
  “ThaiWater” แอปติดตามสถานการณ์น้ำ
  สำหรับแอป “ThaiWater” เป็นแอปที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ที่ดำเนินการโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นแอปติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัวที่จะป้องกันผลกระทบจากปัญหา
  อ่านต่อ
  วันที่ 22 สิงหาคม 2561
 • ข่าวสาร
  วิธีขยายพันธุ์พืช
  การขยายพันธุ์พืช เป็นการเพิ่มปริมาณจำนวนต้นพืชให้มากขึ้น และยังคงรักษาคุณลักษณะเดิมไว้ ไม่ให้เปลี่ยนแปลง โดยใช้วิธีการต่างๆ โดยปกติแล้ว พืชจะสร้างเมล็ด หน่อ หางไหล หัว เหง้า หรือตา ออกมาเอง เป็นการสืบพันธุ์ของพืชตามธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืชต่างๆ มี 4 ลักษณะ คือ 1.การขยายพันธุ์โดยเมล็ดหรือการเพาะเมล็
  อ่านต่อ
  วันที่ 7 สิงหาคม 2561
 • ข่าวสาร
  รวมกลุ่มปลูกพริก ป้อนโรงงานสร้างรายได้งาม
  คุณเล็ก เกตุนาค ประธาน “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร”  เลขที่ 70/3 หมู่ 3 บ้านหนองโสน ต.เขาศีริส อ.พราน กระต่าย จ.กำแพงเพชร  เล่าย้อนกลับไปว่า ตนเองและเพื่อนๆ เกษตรกรได้รวมกลุ่มเริ่มปลูกพริกเพื่อป้อนเข้าโรงงานน้ำพริก มาได้ 4 ปีแล้ว ซึ่งก่อนการหน้านี้ก็มีอาชีพทำนาและไร่อ้อย ซึ่งหลาย
  อ่านต่อ
  วันที่ 3 สิงหาคม 2561
 • ข่าวสาร
  ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมโรงเพาะเห็ด ขยายผลจากการสัมมนาผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่
  ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมโรงเพาะเห็ด ประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทำการเกษตร หวังนำเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดมหาสารคาม เข้าสู่ยุคการทำเกษตร 4.0 ชูจุดเด่นช่ว
  อ่านต่อ
  วันที่ 3 สิงหาคม 2561
 • ข่าวสาร
  "กฤษฏา” สั่งเฝ้าระวังอุทกภัยระดับเข้มข้น
  "กฤษฏา” สั่งเฝ้าระวังอุทกภัยระดับเข้มข้น จ. น่าน สกลนคร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี นครพนม หนองคาย มุกดาหาร เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แนวแม่น้ำโขง พร้อมเรียกประชุมอพก.จังหวัดทำแผนช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ วานนี้ (2 ส.ค.61) นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่
  อ่านต่อ
  วันที่ 3 สิงหาคม 2561
 • ข่าวสาร
  ลดภาระเกษตรกร
  วันอังคารที่ผ่านมามีข่าวดีให้กับเกษตรกร ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย 2 โครงการใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรราย
  อ่านต่อ
  วันที่ 2 สิงหาคม 2561
 • ข่าวสาร
  การเตรียมดินเพื่อปลูกพืช
  การเตรียมดินสำหรับปลูกพืชผัก ไม่ว่าจะปลูกในกระถางหรือปลูกลงดินก็ดี หลักการที่สำคัญนั้นก็คือ ดินที่นำมาปลูกต้องมีความร่วนซุย น้ำผ่านได้ดี น้ำไม่ขัง ต้องไม่เหนียว และดินมีความอุดมสมบูรณ์ พืชผักจึงจะเจริญเติบโตได้ดี วิธีการเตรียมดินสำหรับการปลูกพืชผัก 1.การเตรียมการก่อนปลูกพืชผัก 1) ก่อนอื่น ต้องพิจารณ
  อ่านต่อ
  วันที่ 2 สิงหาคม 2561
 • ข่าวสาร
  ไม้ดอกไม้ประดับ
  พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด ที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากความสวยงามของดอก และที่ปลูกไว้เพื่อประดับบ้านเรือนอาคารสถานที่ โดยให้ดอกบานติดอยู่กับต้น เพื่อเพิ่มบรรยากาศให้สถานที่นั้น ให้น่าอยู่น่าอาศัยน่าทำงาน ผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเหล่านี้ จะต้องมีความรู้เรื่องต้นไม้ที่ปลูกไว้ด้วยว่ามีคุณลักษณะอย่างไร แล
  อ่านต่อ
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
 • ข่าวสาร
  แอป ช่วยปลูก หนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดยั่งยืน
  ทรู คอร์ปอเรชั่น จับมือ ซีพี พัฒนา แอพพลิเคชั่น "ช่วยปลูก" เป็นผู้ช่วยเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยุคดิจิทัล นำร่องใช้กับเกษตรกรในตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เป็นที่แรก ยกระดับขีดความสามารถเกษตรกร พัฒนาคุณภาพสินค้า ลดต้นทุน สร้างรายได้มั่นคง ตอบโจทย์เกษตรกรยุค 4.0 พร้อมใช้จริงปลายป
  อ่านต่อ
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
 • ข่าวสาร
  กรมการข้าวรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ เพิ่มศักยภาพข้าวขึ้นน้ำ ส่งออกข้าวในอาเซียน
  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าวมีมติรับรองพันธุ์ข้าวใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้ชาวนา และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าข้าว จำนวน 2 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข77 ซึ่งเป็นข้าวเจ้านุ่ม รองรับการส่งออกในตลาดอาเซียน และข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเ
  อ่านต่อ
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
 • ข่าวสาร
  เตรียมเปิดให้ขึ้นทะเบียนสัตว์น้ำคุ้มครอง12 ชนิด
  กรมประมงเตรียมเปิดให้ขึ้นทะเบียนสัตว์น้ำคุ้มครอง12ชนิด1 ก.ย.- 29 พ.ย.นี้ จากสถานการณ์สัตว์ป่าในประเทศไทยหลายชนิดมีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติถูกทำลายและบางชนิดถูกล่าจากความต้องการของมนุษย์ จึงมีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่ารวมถึงสัตว์น้ำบางชนิด เพื่อป้องกันไม่ให้สูญ
  อ่านต่อ
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
 • ข่าวสาร
  สศก. เผยราคามันสำปะหลัง ยังติดลมบนสดใส ย้ำเกษตรกรอย่าขุดมันสำปะหลังอ่อน เผยผลผลิตออกตลาดรอบสุดท้าย (ส.ค.-ก.ย.)
  นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึง สถานการณ์การผลิตมันสำปะหลัง ปี 2560/2561 (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 ข้อมูล ณ มีนาคม 2561) คาดว่ามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 7.87 ล้านไร่ ผลผลิต 27.24 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 3,
  อ่านต่อ
  วันที่ 27 มิถุนายน 2561
 • ข่าวสาร
  รายงานพิเศษ: เฝ้าระวังศัตรูพืชอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ
  ศัตรูพืชเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรผู้ปลูกพืชมาโดยตลอดซึ่งไม่เพียงเป็นศัตรูพืชที่พบเป็นประจำหรือมีการระบาดซ้ำอยู่บ่อยครั้งแล้วยังต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับศัตรูพืชอุบัติใหม่หรือชนิดใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนด้วยนางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตรก
  อ่านต่อ
  วันที่ 20 มิถุนายน 2561
 • ข่าวสาร
  ลำไยยักษ์พันธุ์ "จัมโบ้" ผลใหญ่ เมล็ดลีบ ติดผลดี
  ลำไยยักษ์พันธุ์ “จัมโบ้” ลำไยสายพันธุ์ใหม่ ที่กรมวิชาการเกษตรได้มีหนังสือรับรองพันธุ์ขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตรลำไยอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ได้จากการกลายพันธุ์มาจากการเพาะเมล็ด เป็นพันธุ์ที่เหมาะต่อการบริโภคสด ผลมีขนาดใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ขนาดผลใหญ่กว่าลำไยเกรด A ที่ส่งขายต่างประเทศถึง
  อ่านต่อ
  วันที่ 18 มิถุนายน 2561
 • ข่าวสาร
  มารู้จักศัตรูพืช
  ศัตรูพืช เป็นศัตรูของต้นไม้โดยตรง ทั้งยังขัดขวางความเจริญเติบโตของต้นไม้ทุกชนิดอีกด้วย ศัตรูพืชแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ 1. แมลง ได้แก่ พวกแมลงที่ใช้ปากดูด และปากกัด แมลงจำพวกปากดูด แมลงพวกนี้จะทำอันตรายต่อพืช โดยใช้ปากเจาะเข้าไปในใบ ลำต้น ผล หัว แล้วดูดเอาอาหารออกมาจากแผลที่มันเจาะ เช่น เพลี้ยต่างๆ เพล
  อ่านต่อ
  วันที่ 14 มิถุนายน 2561
แสดง 1 - 20 จาก 69
หน้า
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู