ข่าวสารทุกหมวดหมู่

แสดง 1 - 20 จาก 44
หน้า
 • ข่าวสาร
  5 ช่วงฤดู ปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล
  แบ่งการปลูกผักตามฤดูกาลออกเป็น 5 ช่วงฤดู คือ ช่วงฤดูร้อน, ช่วงต้นฝน, ช่วงปลายฤดูฝน, ช่วงฤดูหนาว และผักที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี  พืชผักที่ปลูกในแต่ละช่วงฤดู ดังนี้ 1. ชนิดผักที่ควรปลูกในช่วงฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน มีดังนี้ ผักชี ต้นหอม ผักบุ้งจีน แตงกวา ผักกาดหัว ถั่วฝักยาว คะน้า กวางต
  อ่านต่อ
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
 • ข่าวสาร
  การปลูกฝรั่งกิมจู และเทคนิคการปลูกฝรั่งกิมจูให้ได้ผลใหญ่ น้ำหนักดี
  ฝรั่งกิมจู ลักษณะพันธุ์ผลไม่กลม มีสันนูน ไม่สมมาตร เมล็ดน้อย เนื้อหนา แน่น กรอบหวานเหมาะแก่การบริโภคผลสด เพราะสามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรบ้านหนองปุ่น จากอาชีพเสริมหลังฤดูทำนากลายมาเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่ คนส่วนใหญ่ เข้าใจผิดคิดว่าเป็นฝรั่งไร
  อ่านต่อ
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
 • ข่าวสาร
  การส่งเสริม
  การผลิตพืช
  หญ้าเลี้ยงวัว
  การทำแปลงหญ้า สามารถกระทำได้ใน 2 ลักษณะคือ 1) ทำเป็นแปลงหญ้าถาวรเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องกันไป ปลูกหญ้าครั้งเดียวดูแลให้ใช้งานไปได้หลายปี เมื่อแปลงหญ้าอายุ 4-5 ปี โดยดูแลพรวนดินให้โปร่งเท่านั้น 2) ทำเป็นแปลงหญ้าหมุนเวียนถ้าพื้นที่เป็นพื้นที่ดอน ดินเสื่อมคุณภาพแล้ว สามารถปลูกหญ้าเลี้ยงส
  อ่านต่อ
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 • ข่าวสาร
  กรมวิชาการเกษตรจัดใหญ่“เปิดบ้านงานวิจัย”61
  กรมวิชาการเกษตรจัดใหญ่“เปิดบ้านงานวิจัย”61 ภายใต้ธีม“ตลาดนำ วิชาการเกษตรทำได้”หวังยกระดับภาคเกษตรกรไทยสู่มาตรฐานสากล มุ่งความสำเร็จจากผลงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยีเกษตรกรอัจฉริยะสู่เกษตรกรตามนโยบายไทยแลนด์4.0 ของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561 นี้ ณ กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลางบางเขน
  อ่านต่อ
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 • ข่าวสาร
  วงการกาแฟคึกคัก ร่วมค้นหาสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย
  วงการอุตสาหกรรมกาแฟไทย-คึกคักร่วมค้นหาสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย หวังลุ้นงานประกวดกาแฟครั้งยิ่งใหญ่ของอาเซียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ” ACID 2018 Barista Royal Princess Cups” ช่วงงานประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561
  อ่านต่อ
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 • ข่าวสาร
  ลิ้นจี่ห่อช่อผล นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ที่พะเยา
  ลิ้นจี่ เป็นผลผลิตสินค้าเกษตรอย่างหนึ่งที่มักประสบปัญหาราคาไม่แน่นอน เกษตรกรมีความเสี่ยงในด้านการผลิต คือผลแตกและร่วง ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตน้อยและมีความเสี่ยงด้านการตลาด เกษตรกรมักขายได้ราคาต่ำ คุณนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เกษตรกรชาวสว
  อ่านต่อ
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 • ข่าวสาร
  ศูนย์บ่มเพาะ เกษตรกรรุ่นใหม่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
  นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้มาศึกษาหาความรู้ ฝึกปฏ
  อ่านต่อ
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 • ข่าวสาร
  การส่งเสริม
  องค์ประกอบอาหารสัตว์
  วิธีเลี้ยงไก่ให้ไข่ฟองใหญ่
  การเลี้ยงไก่ไข่ ถ้าไก่ให้ไข่ฟองเล็กก็จะทำให้ผู้เลี้ยงไม่ได้กำไร เพราะไข่ฟองเล็กราคาถูก ดังนั้นโดยทั่วๆไปผู้เลี้ยงจึงต้องการให้ไก่ของตนไข่ฟองโตๆ ยิ่งโตเท่าไรยิ่งดีสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไข่ฟองเล็กมีเยอะแยะมากมาย หากจะเขียน วันนี้จึงเสนอประเด็นสำคัญที่สุดที่เป็นสาเหตุรองจาก "วิธีการเลี้ยง" ไก่ที
  อ่านต่อ
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
 • ข่าวสาร
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
  การใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกรเป้าหมายที่จะต้องนำความร
  อ่านต่อ
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
 • ข่าวสาร
  ซีพีเอฟ ช่วยเกษตรกร ลดราคาลูกกุ้ง
  1 พฤษภาคม 2561 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำ ประกาศลดราคาลูกกุ้งขาวลงตัวละ 3 สตางค์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 30มิถุนายน ศกนี้ นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า
  อ่านต่อ
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
 • ข่าวสาร
  ปลูกผักกูด เก็บยอดได้ทั้งปี
  ปัจจุบันผักกูดกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นผักที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ ที่สำคัญเป็นผักที่ไม่ค่อยมีแมลงรบกวน แต่จะไวต่อสารเคมี หากมีการใช้สารเคมีจะแคระแกร็นไม่โตไม่แตกยอดหรือไม่ก็ตาย ในทางโภชนาการผักกูดจำนวน 100 กรัม จะให้พลังงาน 19 กิโลแคลอรี มีเส้นใย 1.4 กรัม แคลเซียม 5 มิลลิกรัม ฟอ
  อ่านต่อ
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
 • ข่าวสาร
  การส่งเสริม
  เศรษฐกิจการเกษตร
  การขยายพันธุ์พืช
  เพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ด้วยแมลงเศรษฐกิจ
  นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการนำเอาแมลงจำพวกผึ้ง อาทิ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง และชันโรง เข้ามาช่วยผสมเกสรพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้เป็นอย่างดี อย่างในกรณีที่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง
  อ่านต่อ
  วันที่ 25 เมษายน 2561
 • ข่าวสาร
  การส่งเสริม
  การบริโภค
  การผลิตสัตว์
  เลี้ยงหอยขมในบ่อปลา
  ยุคนี้เป็นยุคทำอยู่ทำกิน เมื่อแหล่งน้ำไม่ปลอดภัย สัตว์น้ำตามธรรมชาติเริ่มหายากและอาจไม่ปลอดภัย ทางออกอย่างหนึ่งคือการเลี้ยงในสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติและจัดการให้เหมาะสม หอยขม ชอบอาศัยในแหล่งน้ำจืด เช่นในคู คลอง หนอง บึง ที่น้ำไม่ไหลแรงและเป็นน้ำ นิ่ง มีระดับความลึกตั้งแต่ 10 เซนติเมตร ถึง 2 เมตร มัก
  อ่านต่อ
  วันที่ 25 เมษายน 2561
 • ข่าวสาร
  ไฟเกษตรคืออะไร และคำแนะนำวิธีการขอไฟฟ้าลงพื้นที่เกษตร
  " ไฟเกษตรคือ การนำไฟฟ้ามาใช้ภายในสวนของเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร เช่น ใช้กับเครื่องสูบน้ำ หลอดไฟ เป็นต้น " โดยมีหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ 9 ข้อ ดังนี้ 1.ได้รับการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ เพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่หวงห้ามใดๆ ของทางราชการ 2.ต้องมีเส้นทาง
  อ่านต่อ
  วันที่ 23 เมษายน 2561
 • ข่าวสาร
  การส่งเสริม
  ปลูกผักในที่ร่มให้งาม ทำได้
  สำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย หรือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวน ที่ปลูกต้นไม้ใหญ่แบบให้ผล แต่สนใจจะปลูกผักทั้งเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือจำหน่าย ก็สามารถทำได้ โดยการนำพื้นที่บริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เป็นแปลงปลูก   การปลูกผักตามโคนต้นไม้ ขั้นต้นต้องพรวนดินบริเวณดังกล่าว ด้วยการค่อยๆพรวนเพื่อไม่ให้กระทบกระเทื
  อ่านต่อ
  วันที่ 19 เมษายน 2561
 • ข่าวสาร
  ศัตรูพืช
  นักวิชาการเกษตรชี้ข้อเท็จจริง พาราควอต ยังคงเป็นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเกษตรกร
  ปัจจุบัน สารพาราควอต ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ใช้ในกว่า 80 ประเทศ รวมทั้งในอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโนนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งมาเลเซียนั้นเคยยกเลิกใช้ แต่รัฐบาลได้มีการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนกลับมาใช้ได้อีก สำหรับประเทศไทย มีการใช้พาราควอต ในพืชไร่ ไม้ผล พืชทั่วไป ใช้ฉีดลงไปตรงๆที่หญ้า ไม่ได้ฉีดลงบน
  อ่านต่อ
  วันที่ 18 เมษายน 2561
 • ข่าวสาร
  การส่งเสริม
  ต้นอ่อนผักบุ้ง ทางเลือกสุขภาพและรายได้
  ผักบุ้ง หรือเรียกว่า ผักทอดยอด เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่คุ้นเคยกันมานาน มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตา อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิด มีสายพันธุ์แบ่งออกเป็น 2 สายพันธุ์หลัก คือ ผักบุ้งไทย และผักบุ้งจีน ผักบุ้งไทยเป็นผักบุ้งสายพันธุ์ธรรมชาติที่ขึ้นเองตามแม่น้ำลำคลอง ซึ่งจะมียางมากกว่าผักบุ้งจีน
  อ่านต่อ
  วันที่ 17 เมษายน 2561
 • ข่าวสาร
  พด.หนุนไถกลบตอซังแทนเผา ป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นการเกษตรที่ภาคเหนือ
  นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ปี 2561 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกษตรกรได้เล็งเห็นความสําคัญและประโยชน์ในการไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาทิ้ง นอกจากเป็นการผลิตปุ๋
  อ่านต่อ
  วันที่ 3 เมษายน 2561
 • ข่าวสาร
  เกษตรทางเลือก สู่การปฏิวัติ
  การเกษตรทางเลือก เป็นการทำการเกษตรในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เกษตรเคมี แต่เป็นการทำการเกษตรที่เน้นการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และวัสดุปกคลุมดิน การผสมผสานด้วยการปลูกพืชและสัตว์เพื่อพึ่งพาอาศัยกัน งดเว้นหรือลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้น้อยลง จนถึงขั้นไม่ใช้เลย และไม่มีสารพิษ ได้แก่ 1
  อ่านต่อ
  วันที่ 3 เมษายน 2561
แสดง 1 - 20 จาก 44
หน้า
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู