ถาม-ตอบทุกหมวดหมู่

 • ถาม-ตอบ
  ปุ๋ย
  โรคพืช
  ศัตรูพืช
  มะพร้าวน้ำหอม ควรให้ปุ๋ยสูตรอะไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสม
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  มะพร้าวต้นเล็ก ยังไม่ติดลูก สามารถใส่ปุ๋ยสูตรเสมอได้ มะพร้าวที่ติดลูกแล้ว ควรใส่ปุ๋ยสูตร 13 13 21 เพราะมะพร้าวเป็นพืชที่มีเยื่อใยมากและต้นสูง จึงต้องการความแข็งแกร่ง ดังนั้นการให้โพแทสเซียมสูงก็จะยิ่งเพิ่มความแข็งแรงของต้นและเพิ่มรสชาตของน้ำมันพร้าวด้วย ส่วนอัตราการให้ปุ๋ย ปกติจะให้ตามการเกิดของจั่นใหม่ เฉลี่ย 1 ครั้ง/เดือน ส่วนปริมาณการให้นั้นจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นและดิน หลักการใส่ปุ๋ย คือ ควรใส่น้อยแต่บ่อยครั้ง จะให้ผลดีกว่า เพราะมะพร้าวจะนำปุ๋ยไปใช้ได้มีประสิทธิภาพมากกว่า ใส่ปริมาณเยอะเพราะปุ๋ยจะสูญเสียจากการชะหน้าดิน ส่วนการใส่ปุ๋ยขี้ไก่เสริมด้วย ถือว่าเป็นการดี เพราะปุ๋ยขี้ไก่ จัดเป็นปุ๋ยคอกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีเนื้อปุ๋ย คือมีปริมาณ N P K มากกว่าปุ๋ยคอกชนิดอื่นๆ รองจากมูลค้างคาว และควรใส่ต้นช่วงต้นฝน 2 ครั้ง/ปี ซึ่งความสำเร็จของการทำสวนมะพร้าว มี 2 เรื่องที่ต้องจัดการ คือ 1. การให้ปุ๋ยและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ควรสังเกตุลักษณะอาการที่เกิดจากการทำลายของแมลงศัตรู 1.1 หากใบมะพร้าวมีอาการใบแห้ง ใบพับ ใบม้วน แสดงว่าเริ่มมีหนอนหัวดำระบาด ให้รีบตัดต้นทำลาย เผาหรือทิ้งน้ำในท้องร่อง 1.2 ยอดมะพร้าวขาว แสดงว่า แมลงดำหนาม เข้าทำลาย ต้องใช้แตนเบียน 50-100 ตัว / ไร่ ปล่อย 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 เดือน ในการทำลาย หรือตัดใบ หรือใช้สารชีวภัณฑ์ BT อัตรา 80-100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 3-5 ลิตร/ครั้ง ฉีดต่อเนื่อง 3 ครั้ง แต่ละครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน *** แมลงศัตรูพืชมะพร้าวอื่นๆ เช่น หนอนปลอกมะพร้าวกินใบ หนอนหน้าแมว หนอนร่านหลังลายม่วง หนอนร่านสี่หัว หนอนหอยหลังจุดขาว หนอนหอยมะพร้าว หนอนหอยหลังเต่า ให้ทำลายโดยการตัดแต่งใบและเผาทำลาย 2. ความสะอาดของสวน ต้องไม่มีกองปุ๋ยหรือกองเศษต้นไม้ต่างๆ เพราะจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ตัวอ่อนของแมลงศัตรูมะพร้าว เช่นหนอนด้วงแรด เมื่อกลายเป็นตัวเต็มวัยจะกัดกินต้นมะพร้าว ทำให้มะพร้าวยืนต้นตาย
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  การขยายพันธุ์พืช
  การผลิตพืช
  ดอกหิรัญญิการ์ปลูกได้ยังไง
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  หิรัญญิการ์ มีสีหลากหลาย แต่ที่เห็นบ่อยจะเป็นสีขาว เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ดอกมีขนาดใหญ่ และมีลักษณะเป็นถ้วยหรือปากแตร ออกดอกเป็นช่อและจะออกตามปลายกิ่ง ออกดอกเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายน การปลูก เริ่มแรกจะต้องทำหลักหรือเสาให้ต้นสามารถพันหรือเลื้อยขึ้นไปได้ หรือ อาจจะปลูกติดกำแพงหรือต้นไม้ใหญ่ก็ได้ และควรจะต้องมีการตัดตกแต่งกิ่งเพื่อไม่ให้รกและดูสวยงาม ข้อสำคัญก่ารปลูก ต้องปลูกในที่แดดจัด ตลอดทั้งวัน ต้องการน้ำปานกลาง การขยายพันธุ์ การตอนกิ่ง การเพาะเมล็ด วิธีการขยายพันธุ์ ของพืชโดยทั่วๆไป 1. การเพาะเมล็ด สาเหตุการเพาะเมล็ดแล้วไม่งอก 1. เมล็ดตาย เมล็ดไม่มีชีวิต เพราะเมล็ดพันธุ์บางอย่างมีอายุสั้น ยกตัวอย่างเช่น ลำไย ซึ่งถ้าเกิน 7 วัน เมื่อนำไปเพาะก็จะไม่งอกแล้ว 2. เมล็ดมีเปลือกหนา แข็ง ซึ่งบางครั้งจะต้องนำไปแช่ในน้ำกรดแล้วล้างน้ำออก หรือ อาจจะแช่ในน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส เพื่อให้เปลือกนิ่มลง หรืออาจจะใช้การขลิบเปลือก 3. มีสัตว์หรือศัตรูพืชมากินเมล็ดที่เพาะไว้ เช่น หนู มด ข้อด้อยของการเพาะเมล็ด การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดของพืช โดยเฉพาะพืชประเภทไม้ผล ส่วนใหญ่จะเกิดการกลายพันธุ์ ทำให้รสชาตเปลี่ยนไปไม่เหมือนต้นพันธุ์ แต่ก็มีบางชนิดที่ไม่กลายพันธุ์ เช่น ฝรั่ง น้อยหน่า แต่จะเจริญเติบโตช้า ข้อดีของการเพาะเมล็ด ทน และ แข็งแรง กว่าต้นที่ขยายพันธุ์โดยวิธีอื่น 2. การปักชำ ส่วนใหญ่จะใช้กับไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีอายุไม่ยืนยาวมากนัก ทั้งนี้ก็ขึ้นกับชนิดพืชด้วย เช่น โกสน กุหลาบ ใบเงินใบทอง ใบนาค สามกษัตริย์ ยี่โถ วิธีการ ตัดกิ่งให้มีความยาวประมาณ 1 คืบ ตัดปลายส่วนล่างให้เป็นปากฉลาม แล้วนำไปปักชำในวัสดุทรายผสมแกลบเผา หรือ แกลบเผาล้วน โดยอาจจะใช้ตะเกียบปักให้เป็นรูก่อนแล้วจึงค่อยปักกิ่งพันธุ์ลงไป แล้วกดให้แน่น เพื่อที่เวลารดน้ำกิ่งจะได้ไม่หลวมหรือโยกไปมา ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดหรือชำไม่ติด และควรเด็ดใบล่างให้หมด และเหลือใบบริเวณที่ยอดไว้ประมาณ 2-3 ใบ ข้อสำคัญ ทำตู้พลาสติก โดยทำโครงเหมือนโครงบ้าน นำพลาสติกมากรุให้เป็นโรงเรือน และเอากิ่งปักชำแล้วมาไว้ในกระโจมหรือโรงเรือนนี้ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นไว้อยู่เสมอ แต่หากไม่ทำโรงเรือนก็จะต้องฉีดพ่นน้ำให้เป็นฝอยหรือละอองน้ำตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ทิ้งใบ และจะได้เกิดราก ซึ่งบางครั้งก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเร่งรากช่วย ซึ่งก็มีหลายชนิด ตามประเภทของพืช เช่น ไม้เนื้อแข็ง หรือ ไม้เนื้ออ่อน ไม้ที่ปักชำได้ง่าย เช่น หม่อน ชบา การขยายพันธู์ มะม่วง มักนิยมใช้ การทาบกิ่ง โดยเอาพันธุ์ดี มาทาบกิ่งกับต้นแม่
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  การผลิตพืช
  การเจริญเติบโตของพืช
  1. มะนาวล้มเอน ชิดกัน กิ่งทับซ้อนกัน ต้องทำยังไง (มีมะนาว 2 ต้น มีต้นหนึ่งที่ล้มเอน ไปหาอีกต้นหนึ่ง โดยไม่ได้ทำอะไร ปล่อยให้มันโตไปตามธรรมชาติ ก็มีกิ่งที่โตและกิ่งที่ตายอยู่ในทรงพุ่มที่เบียดกัน จะต้องทำอย่างไร โดยตั้งใจว่าจะเอาดินมากลบโคนต้นที่เอน ) 2. การปลูกมะนาว ถ้าไม่ปลูกในวงซีเมนต์จะได้มั้ย 3. การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์จะต้องใส่ดินลงไปเท่าไหร่ 4. การบังคับแล้ง ทำไมดินยังชื้นตลอด ไม่แห้งหรือแล้งเสียที (เอาพลาสติกคลุมดินตลอดเวลา)
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  การจัดการต้นไม้ที่เอน ห้ามนำดินมากลบต้นไม้ที่เอน เนื่องจากจะให้ชื้นและเกิดการเน่าและตายได้ แต่จะต้องทำโคนให้โปร่ง และ ให้ดัดแต่งกิ่งที่ทับซ้อน เป็นโรค กิ่งแห้ง กิ่งที่ไม่ได้รับแสง ให้ตัดออกไป แล้วค่อยๆตัดแต่งกิ่งที่แตกจากต้นที่เอนไปทีละเล็กทีละน้อย จนกระทั่งได้กิ่งตั้งตรง การปลูกมะนาวไม่จำเป็นต้องปลูกในวงซีเมนต์ก็ได้ แต่ที่ปลูกในในวงซีเมนต์ ก็เพราะ 1. ต้องการทำมะนาวนอกฤดู ในช่วงหน้าแล้ง โดยต้องทำให้ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม จึงต้องควบคุมน้ำได้ โดยการเอาพลาสติกมาคลุมดินไม่ให้ดินชื้น ในเวลาที่ฝนตก 2. พื้นบ้านเป็นพื้นปูนอยู่แล้ว จึงใช้วงซีเมนต์ไปวางบนพื้นซีเมนต์ แต่หากไม่มีวงซีเมนต์อาจจะใช้ถังน้ำมันหรืออะไรก็ได้ที่กักดินได้ การใส่ปุ๋ยให้มะนาวที่ปลูกในวงซีเมนต์ จะใส่เฉพาะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไม่ได้ เพราะไม่เพียงพอ จะต้องใช้ปุ็ย NPK หรืออาจจะเพิ่มธาตุอาหารเสริม ธาตุอาหารรองฉีดพ่นทางใบด้วย การใส่ดินในวงซีเมนต์ จะต้องใส่ดินและปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ให้ดินเต็มรองหรือระดับหน้าดินต่ำกว่าวงซีเมนต์เพียง 1 ข้อนิ้ว เพราะนานๆไปดินจะยุบตัวลง และไม่ควรใช้วงซีเมนต์ที่เจาะรู เพราะจะระบายน้ำไม่ดี ควรใช้วงซีเมนต์ (หัวกลวงท้ายกลวง) วางบนพื้นซีเมนต์หรือปูนเลย การออกดอกของมะนาวและคุณภาพของดอก มะนาวจะออกดอกพร้อมยอดอ่อนที่ผลิขึ้นมาใหม่ โดย 1. ดอกที่เกิดพร้อมปลายยอดอ่อนที่ผลิใหม่ จะเป็นดอกที่มีคุณภาพสูงที่สุด เพราะใบจะมีความสามารถในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์แสงสูง ซึ่งจะมาช่วยในการเจริญเติบโตของดอกซึ่งจะมีการติดผลต่อไป 2. ดอกที่เจริญจากตาข้างของใบที่แก่ หรือใบที่มีอายุมากกว่า 1 ฤดูกาล มีคุณภาพรองลงมา เนื่องจากตอนที่ผลิใบอ่อนนั้น สภาพต้นไม่สมบูรณ์หรือจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น มีฝนตกมาก ใบถูกโรคแคงเกอร์ หนอนชอนใบทำลาย จึงยังไม่ออกดอกในระยะแรก เมื่อกระทบแล้งอีกครั้งหรือถูกกระตุ้น จึงทำให้เกิดดอกจากตาข้างหรือกิ่งเหล่านั้น แต่ดอกเหล่านั้นจะไม่มีการติดผล หรือติดผลแล้วผลอ่อนมักจะหลุดร่วงไป 3. ดอกที่เกิดจากกิ่งที่ไม่มีใบ จัดว่าเป็นดอกที่มีคุณภาพเลวที่สุด เนื่องจากไม่มีใบช่วยสร้างอาหารและมักจะเป็นดอกตัวผู้ ซึ่งไม่ติดผล หรือโอกาสติดผลต่ำมาก หรือติดแต่จะขนาดเล็ก ไม่สมบูรณ์ มักจะพบว่ายอดเกสรตัวเมียโผล่พ้นกลีบดอกตั้งแต่ระยะก่อนบาน มะนาวจะออกดอกได้ดีเมื่อผ่านช่วงของการแล้ง หรืองดน้ำระยะหนึ่ง ประมาณ 20-30 วัน หรือ 15-20 วัน ทั้งนี้แล้วแต่ดินที่ปลูกจะหมดความชื้นไปเมื่อไหร่ และความสมบูรณ์ของต้น ดินทรายจะทำให้แล้งได้ดีกว่าดินเหนียว และใช้ระยะเวลางดน้ำน้อยกว่าดินเหนียว การตัดแต่งกิ่งก็มีผล ข้อสำคัญ มะนาวจะไม่มีการออกดอกในกิ่งที่มีการผลติดอยู่ ดังนั้นถ้าต้องการให้กิ่งออกดอกตามช่วงที่กำหนดไว้ ก็จะต้องกำจัดดอกหรือผลอ่อนให้หมดก่อน การคลุมพลาติกในการบังคับการออกดอกนอกฤดู จะคลุมเฉพาะช่วงเวลาที่ฝนตกเท่านั้น เพื่อไม่ให้ดินชื้น ดังนั้นเวลาปกติจะไม่คลุมพลาสติก เพื่อต้องการให้ดินแห้งหรือแล้งเร็วที่สุด
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  ศัตรูพืช
  หัวมันเทศเป็นสีเขียวและดำ เมื่อนำมาต้มจะมีกลิ่นเหม็น มีรสขม เกิดจากอะไร
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  ด้วงงวงหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า แมงกินหัวมันเทศ ทำให้หัวมันเทศเป็นสีเขียวและดำ มีกลิ่นเหม็น มีรสขม เมื่อนำหัวมันเทศมาต้มจะมีกลิ่นเหม็น มีสาเหตุเกิดจากด้วงงวงมันเทศ ซึ่งด้วงงวงมันเทศจะมีระยะดังนี้ 1.วางไข่ 2.หนอน 3.ดักแด้ 4.ตัวเต็มวัย โดยช่วงที่ด้วงเข้าทำลายมันเทศคือ ระยะหนอนและตัวเต็มวัย ป้องกันและแก้ปัญหาโดยการจุ่มหรือชุบเถามันเทศในเอสเซ้น 5 นาที ก่อนการนำไปปลูก จะเป็นการทำลายไข่ของด้วงที่ติดมากับเถา และราดโคนต้น 2 ครั้งเมื่อมันเทศอายุ 1 เดือนครึ่งและ 3 เดือน จากนั้นก็สังเกตสม่ำเสมอว่ามีร่องรองของการถูกทำลายหรือไม่
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  ศัตรูพืช
  เก็บเมล็ดถั่วเขียวไว้แล้วเมล็ดถั่วเขียวเป็นรู เกิดจากอะไร
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  สาเหตุเกิดจากด้วงถั่วเขียว ช่วงที่ด้วงถั่วเขียวเข้าทำลายเมล็ดถั่วเขียวคือ ระยะหนอนและตัวเต็มวัย โดยจะเข้าทำลายผลและเมล็ด ด้วงถั่วเขียวจะทำลายเมล็ดถั่วทุกชนิด เมื่อเข้าทำลายจะมีไข่สีขาวติดอยู่ที่ผิวเมล็ดหรือมีรูกลมๆ วิธีจัดการกับด้วงถั่วเขียวคือ ต้องจัดการโรงเก็บจึงจะได้ผลดีที่สุด โดยทำความสะอาดโรงเก็บเมล็ดถั่ว อย่าให้มีเมล็ดเก่าค้างอยู่ และลดความชื้นเมล็ดถั่วให้อยู่ที่ 10%
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  การผลิตพืช
  ที่ดิน
  ขนุน ส้มโอ และมะพร้าวน้ำหอม สามารถปลูกรวมกันได้หรือไม่
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  1. ให้ลองถามตัวเองก่อนว่า - พื้นที่ 2 ไร่ตั้งใจจะทำอะไร - ปลูกแล้วจะมีคนดูแล รดน้ำไหม - ต้องการให้ได้ผลตอบแทนกับชีวิตในพื้นที่ 2 ไร่ไหม 2. พื้นที่ 2 ไร่ คือ 8 งาน แนะนำให้แบ่งดังนี้ - 1 งาน แบ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย ปลูกรั้วให้กินได้ (มะขาม ชะอม ผักหวานบ้าน กระถิน) และแปลงผักเล็กๆน้อยๆ - 1 งาน ทำแปลงผัก 30 แปลง โดยปลูกวันละ 1 แปลง ปลูกผักล้มลุก (คะน้า กวางตุ้ง) ผักกึ่งล้มลุก และผักยืนต้น (ขี้เหล็ก ชะอม) - 1 งาน ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ มีโรงเรือนต้นไม้ ปลูกไม้ยาวนาน (ธรรมรักษา พุธรักษา) ต้นไม้ที่ใส่กระถางก็ขายได้ - 1 งาน ปลูกขนุน - 1 งาน ปลูกส้มโอ - 1 งาน ปลูกกล้วย - 1 งาน ปลูกฝรั่งและมะละกอ - 1 งาน ขุดบ่อน้ำ และมะพร้าวน้ำหอมปลูกขอบรอบๆพื้นที่ใหญ่ 2 ไร่ 3. การดูแล 3.1 ขนุน - ควรปลูกในที่ระบายน้ำได้ดี ไม่ควรปลูกในที่ลุ่มน้ำขัง (ขนุน มะละกอ จำปาดะ) - ปลูกขนุน ควรขุดหลุม 50x50 ซม. ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักก่อนลงต้นปลูก - เมื่อต้นสูงประมาณ 2 เมตร ให้เด็ดยอดเพื่อให้กิ่งแผ่ เพราะผลขนุนจะติดตามกิ่งตามต้น มีกิ่งเยอะยิ่งติดลูกดี - หากมีลูกขนาดหัวแม่โป้งเกิดเป็นสีดำแสดงว่าเป็นเชื้อรา ให้เด็ดลูกที่ติดเชื้อราแล้วทิ้งให้ไกล - เอากระดาษมาห่อลูกที่ยังปกติเพื่อป้องกันการติดเชื้อรา - ลูกใหญ่อาจจะโดนหนอนเจาะหรือเกิดเชื้อราได้ ป้องกันโดยเอากระสอบปุ๋ยมาห่อหุ้ม 3.2 ส้มโอ - ส้มโอเสี่ยงเกิดโรครากเน่าโคนเน่า (เชื้อไฟทอปเทอร่า) หากเห็นใบเหลืองทั้งต้นแสดงว่าเกิดเชื้อรา ต้องใช้เชื้อไตรโคเดอม่ามาคลุกเคล้าในดินหรือใช้สารป้องกัน กำจัดเชื้อไฟทอปเทอร่ามาราด/รด ต้นที่พบอาการ - โรคแคงเกอร์ เป็นตุ่มสีน้ำตาลที่ใบ ใช้สารป้องกันคอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ รักษาโดยตัดแต่งกิ่งที่เป็นไปเผาทำลายปละใช้ยาปฏิชีวนะ (อะกรีมัยซิน) - แมงหนอนแก้วส้ม กินใบแหว่ง - หนอนชอนใบ - ถ้าติดลูก ต้องระวัง ผีเสื้อมวนหวาน (ตัวใหญ่ ชอบเจาะดูด ต้องจัดการโดยใช้สวิงจับตอนกลางคืน หรือใช้เหยื่อล่อ คือ สับปะรดหั่นเป็นชิ้นขนาด 1 นิ้ว จุ่ม/ชุป/แช่สารคาบาริว 85 % มันจะมาดูดกินและตาย 3.3 มะพร้าวน้ำหอม - ควรเป็นแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือได้ - ระยะห่างในการปลูก 6X6 เมตร - ศัตรูของมะพร้าวน้ำหอมคือ กระรอก หนู ด้วงงวง ด้วงแรด ควรระมัดระวัง - โรคของมะพร้าวน้ำหอม หากยอดแห้ง มีสาเหตุจากแมลงดำหนาม - หากใบล่างๆแห้ง ใบพับ เกิดจากหนอนหัวดำ ต้องใช้สารกำจัดแมลง BT ฉีดพ่นกำจัดด้วงและตัดแต่งใบ เผาทำลาย
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  ปุ๋ย
  ปลูกต้นน้อยหน่ากำลังโต ต้องระวังโรคและให้ปุ๋ยตอนไหน
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  น้อยหน่าจะให้ลูกตอนอายุประมาณ 2-3 ปี ถ้าเพาะเมล็ดจะนานหน่อย ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 และใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-10 เร่งผล หรือสูตรเสมอ แล้วเสริมปุ๋ยแอมโมเนียมที่มีไนโตรเจน 21 หรือปุ๋ยยูเรีย 46 % โรคในระยะเติบโตน้อย การใส่ปุ๋ยถ้ายังไม่ไว้ผลให้ใส่ 3 เดือนครั้ง ปีละ 4 ครั้ง ถ้าไว้ผลแล้ว ตอนที่เริ่มติดผล ใส่สูตรเสมอ 15-15-15/16-16-16 จากนั้นใส่ 13-13-21/หรือ 0-0-60/0-0-40 เมื่อใกล้เก็บเกี่ยว เพื่อปรับปรุงรสชาติ หลังเก็บผลแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอบำรุงต้นบำรุงใบ จนตอนทำดอกใหม่ใส่ปุ๋ย 12-24-12 หลัง 20 วัน ให้ตัดแต่งกิ่ง และรูดใบทิ้งให้หมด เพราะน้อยหน่าแตกใบใหม่พร้อมดอกด้วยเสมอ
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  ลิ้นฟ้าปลูกได้ 8เดือน พอติดดอกจะติดผลเล็กๆ ขั้วดอกก็ร่วง เป็นเพราะอะไร
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  ลิ้นฟ้าหรือเพกา ปกติเป็นไม้กินยอด/กินฝักอ่อน อาการไม่ติดผล/ฝัก เป็นเพราะดอกผสมไม่ได้หรือไม่ได้ผสม จะทำให้ดอกร่วง ดังนั้นระยะที่พืชออกดอกและติดผลหรือฝักต้องระวังเรื่องการให้น้ำ คือต้องให้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องมาก แต่ถ้าขาดน้ำดอกจะร่วง หรืออาจเป็นเพราะต้นไม่สมบูรณ์ ผสมเกสรไม่ดี ดอกผสมไม่ติดได้ หรืออากาศร้อนเกินไป อุณหภูมิไม่พอเหมาะ ทำให้ไม่ติดผลได้
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  การผลิตพืช
  ปุ๋ย
  อยู่คอนโดชั้น 40 ในกรุงเทพฯ อยากปลูกผักสวนครัวทานผล แนะนำพืชชนิดไหนดี
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  ผักที่ทานผลได้แก่ พริก มะเขือ แตง ถั่ว ซึ่งพืชผักต้องการแสง ถ้าไม่มีแสงต้องติดหลอดไฟให้แสงทั้งวันทั้งคืน ที่สำคัญต้องให้ปุ๋ย สำหรับวัสดุปลูกอาจใช้แกลบ ขุยมะพร้าว ขี้เลื่อย ใส่กระถางก็ได้หรือไม่ใช้ดินก็ได้ แต่ต้องมีปุ๋ย ให้น้ำ ให้แสง การใส่ปุ๋ยช่วงแรก ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ ประเภทละลายช้า ระยะออกดอกใส่ 12-24-12 ติดผลแล้วใส่สูตรเสมออีกรอบ การปลูกในคอนโดถ้าต้องการบังแดดทางทิศตะวันตก ให้ทำแผงไม้ปลูกแตงกวา ฟักเขียวและให้แสงทั้งวัน หรือปลูกพืชแบบคอนโดที่วางกระถางเป็นชั้น ให้วางพืชกระถางและติดหลอดไฟ ให้น้ำจากข้างบนหยดลงข้างล่าง หรือทำเป็นรูปตัวเอ ให้น้ำจากข้างบนไหลลงข้างล่างก็ได้
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  ศัตรูพืช
  หนอนกินต้นข้าวฟ่าง ตัวเท่าหลอดดูดน้ำ ตัวสีเขียวน้ำตาล กำจัดอย่างไร
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  ถ้าพบเห็นการระบาดของหนน/แมลงระดับหนึ่งควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดไว้กอ่อนโดยใช้คาร์บาริล 85% หรืออีกวิธีคือควรปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรแมลงศัตรู
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  ศัตรูพืช
  ปุ๋ย
  การใช้ยาแลนเนทกับมะละกอมะเฟืองที่กำลังออกผลอยู่ แต่ผลไม่โตเป็นเพราะยาหรือไม่
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  ไม่เกี่ยวกัน แลนเนทเป็นชื่อการค้า ชื่อสามัญคือเมทโทนิล เป็นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนได้อย่างรวดเร็ว แต่อันตรายสูง การที่ต้นไม้ไม่โตเป็นเพราะการบำรุงรักษาที่ไม่ดี มะละกอและมะเฟืองที่กำลังออกผลอยู่ แต่ผลไม่โต ควรใส่ปุ๋ยสูตรเสมอฉีดพ่นทางใบเมื่อเริ่มติดผล หรือใช้ปุ๋ยสูตรเสมอทางดิน ผลมะละกอระยะติดผลควรป้องกันเพลี้ยหอยดูดกินน้ำเลี้ยง ถ้าผิวผลเป็นคราบสีน้ำตาลเกิดจากเพลี้ยไฟ ไรศัตรูพืช ก็ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด มะเฟืองติดผล ควรระวังแมลงวันทอง ให้ปลิดผลมะเฟืองออกบ้างเพื่อให้ลูกสมบูรณ์ หรือห่อผลตอนที่ผลขนาดเล็กด้วยถุงระบายอากาศ ก็จะป้องกันแมลงวันทองได้
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  โครงสร้างของพืช
  ข่าตาแดงเป็นอย่างไร
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  ปกติข่าที่พบเห็นจะเป็นข่าที่มีแง่งสีขาว ข่าตาแดงเป็นข่าขนิดหนึ่งที่แง่งสีแดง แง่งมีขนาดกลาง เป็นข่าที่ความฉุน เผ็ด ร้อนกว่าข่าแง่งขาว
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  โรคพืช
  ปลูกเมล่อนในกระถาง พอมีลูกใบจะแห้งกรอบจากยอดมาโคนต้น แก้อย่างไร
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  เมล่อน เป็นพืชตระกูลแตง สิ่งที่ต้องระวังคือ โรคเถาเหี่ยว จากเชื้อฟูซาเรียม อาการคือต้นเหลืองใบเหลืองพร้อมกันหมด ก่อนปลูกควรใส่เชื้อไตรโคเดอม่า หรือถอนต้นที่มีอาการทิ้ง โรคของเมล่อนถ้าพบอาการเหี่ยว เขียวลู่ จะเป็นพวกแบคทีเรีย การแก้ไขเช่นเดียวกันและควรป้องกันแมลงปากกัดไม่ให้กัดต้นอื่น ถ้าเป็นโรคเหี่ยวที่เกิดจากใส่ปุ๋ยมากเกินไปจะทำให้ใบแห้งจากขอบใบปลายใบ ซึ่งต้องรีบรดน้ำชะล้างให้เอาปุ๋ยออก หรือถ้าเป็นโรคราน้ำค้าง จะเห็นจุดเหลืองที่ใบ มีเชื้อราใต้ใบ เป็นมากใบแห้งกรอบ ซึ่งต้องวินิจฉัยดูว่าเป็นอะไรและแก้ไขให้ตรงกับที่เป็น
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  ปุ๋ย
  มันสำปะหลังอายุ 3-4 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตรอะไร ใช้ยูเรียผสมกับ 0-0-60 ได้ไหม ใส่กี่รอบ สูตรไหนบ้าง
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  ปกติมักใส่ปุ๋ย 13-13-21 แต่ถ้าให้ตรงกับปุ๋ยที่มันสำปะหลังต้องการคือไนโตรเจน 2 ส่วน ฟอสฟอรัส 1 ส่วน และโพแทสเซียม 2 ส่วน หรือ 3 ส่วน เช่น 15-7-18 ถ้าใส่ยูเรีย (46-0-0) ผสมกับ 0-0-60 แสดงว่ากำลังใส่ปุ๋ย 46-0-60 ก็ใช้ได้เช่นกัน การใส่ปุ๋ยสูตรอะไร ควรตรวจสอบวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนว่ามีธาตุอาหารเท่าไหร่ แล้วต้องเติมอะไรเท่าไหร่ ปกติการใส่ปุ๋ยในปัจจุบันตอนแรกใช้สูตรเสมอ เสริมไนโตรเจน พอเริ่มลงหัว 3-4 เดือนหันมาใช้ 13-13-21
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  การผลิตพืช
  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  จุลชีพในดิน
  พื้นที่นาดินเค็มแก้อย่างไร
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  การเพิ่มผลผลิตในพื้นที่นาดินเค็ม ตามทฤษฎีคือ คือ 1. ให้ปรับรูปแปลงนาให้อยู่ในรูปอนุรักษ์ดินและน้ำ ทำทางระบายน้ำเพื่อการชะล้างเกลือออกจากแปลง ปรับระดับดินให้สม่ำเสมอกัน ฝนตกขังน้ำในนา ให้น้ำชะล้างเกลือที่ผิวหน้าดินซึมลงดินชั้นล่างและระบายน้ำเค็มออกจากนา 2. ปลูกโสนอัฟริกันและไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดิน 3. ใช้อินทรีย์วัตถุพวกปุ๋ยคอก แกลบ ผางข้าว และ 4.ปลูกข้าวทนเค็ม เช่น หอมมะลิ 105 กข 6 กข 15 ข้าวเหนียวสันป่าตอง ขาวตาแห้ง หรือปักดำต้นกล้าข้าวอายุ 30-35 วัน ปักดำ 6-8 ต้นต่อจับ ระยะปลูก 20*20 ซม. ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 30 กก.ต่อไร่ ปักดำ 7- 10 วัน แตกกอสูงสุด ระยะข้าวตั้งท้อง ไม่ควรใส่ปุ๋ยรองพื้น เพราะจะเพิ่มค่าการนำไฟฟ้าในดิน หลังเก็บเกี่ยวข้าวให้คลุมดินด้วยฟางไม่ปล่อยให้ดินว่าง เพราะจะทำให้น้ำระเหยและนำเกลือกลับมาหน้าดิน การปรับรูปแปลงนาให้ทำโดย 1. ปรับหน้าดินให้สม่ำเสมอ ทำคันนาสูงครึ่งเมตร กว้างเมตรครึ่ง ปลูกพืชทนเค็มเช่น สะเดา ยูคาลิปตัส ที่คันนา ฝนตกน้ำขังล้างเกลือลงนาข้าว หรือปรับหน้าดินให้สม่ำเสมอ ขุดคูรับน้ำเค็มที่ถูกชะล้างจากชั้นหน้าดิน รักษาระดับน้ำใต้ดินไม่ให้พาเกลือขึ้นมาผิวดิน ปลูกพืชทนเค็มเช่น สะเดา ยูคาลิปตัส ที่คันนา สำหรับการปลูกโสนแอฟริกัน เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วที่ทนเค็มขึ้นได้ทั้งสภาพที่มีน้ำขังไม่ขัง มีปมที่รากและลำต้นตรึงไนโตรเจนจากดินและอากาศ เมื่อไถกลบจะให้ไนโตรเจนในปริมาณสูง สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้ 30-35 % และลดความเค็มทางดินทางอ้อม โดยปรับดินให้ร่วนซุยโปร่งขึ้น ชะล้างเกลือหน้าดินลงข้างล่างให้ง่ายขึ้น ควรปลูกช่วงเม.ย.-พ.ค. โดยเตรียมดิน ไถดิน หว่านเมล็ด 5 กก.ต่อไร่ เปลือกหนาแข็ง %ความงอกต่ำ ควรแช่เมล็ดโสนในน้ำเดือด 1 นาที ตามแช่ในน้ำเย็น แล้วค่อยหว่าน ไถกลบเมื่ออายุ 60 วัน
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช
  ข้าวที่มีมอด ทานแล้วเป็นอันตรายไหม
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  ไม่เป็นอันตราย ทานได้ เป็นเพราะการเก็บรักษาไม่ดี ในกระบวนการที่เก็บรักษาจะมีการใช้สารป้องกันกำจัดมอด กว่าจะถึงมือผู้บริโภคจะมีค่าความปลอดภัย สามารถทานได้
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  โรคพืช
  โรคตายพรายแก้อย่างไร
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  ตายพรายคือโรคเหี่ยวของกล้วยที่เกิดจากเชื้อรา อาการคือใบเหลืองจากใบล่าง ลามขึ้นไป ตัดขวางลำต้นจะพบกาบใบเป็นรอยช้ำสีน้ำตาล วิธีแก้อย่าเอาหน่อจากต้นที่เป็นโรคมาปลูก ควรแยกหน่อจากต้นที่ไม่เป็นโรคแล้วนำหน่อมาจุ่ม/ชุบสารป้องกันกำจัดเชื้อราเบนดาซิน/แมนโคเซบ 15-30 นาที จากนั้นให้หว่านปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินให้เป็นกลาง ใส่เชื้อราไตรโคเดอม่าราดรดที่หลุมปลูกก็จะช่วยป้องกันได้ ส่วนต้นที่เป็นแล้วให้กำจัดต้นนั้นทิ้ง
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  การผลิตพืช
  ศัตรูพืช
  โรคพืช
  จะปลูกข้าวโพด แต่ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับปลูกข้าวโพดมาก่อนจะทำอย่างไร เวลานี้มีตลาดผู้รับซื้อ อยากทราบอุปสรรคปัญหาการปลูกข้าวโพด
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  ข้าวโพดเป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่ภาครัฐสนับสนุน ให้ปลูกทดแทนข้าว ถ้าพื้นที่ไม่เหมาะปลูกข้าวหรือสถานการณ์ราคาข้าวก็ไม่ค่อยดีนัก การปลูกข้าวโพดให้ทำดังนี้ การปลูกข้าวโพด ถ้าเป็นชาวนามาก่อน ให้ปรับพื้นที่ใหม่ ให้ยกร่องเพื่อให้ระบายน้ำได้ กรณีถ้าเป็นพื้นที่ไร่ น้ำน้อย ไม่ใช่ที่น้ำขัง ไม่ต้องยกร่อง ใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสม (ราคาสูง) เพราะจะให้ผลผลิตสูงและใช้เมล็ดพันธุ์ที่คลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างไว้แล้ว ระยะปลูก ให้ปลูกระหว่างต้น*ระหว่างแถว เท่ากับ 25*75 ซม. ถ้าปลูกเยอะจะใช้รถปลูก แต่ถ้าอาศัยแรงคนอาจใช้เครื่องหยอดที่เรียกว่าแจ๊บ โดยหยอด 2-3 เมล็ด/หลุม เมื่อข้าวโพดเริ่มเจริญเติบโตให้ถอดแยกเหลือหลุมละต้น โรคที่สำคัญของข้าวโพดคือโรคราน้ำค้าง ให้ถอนทิ้งทันที เพราะจะทำให้ไม่ติดฝัก รองลงมาคือโรคใบจุด ใบไหม้แผลเล็กแผลใหญ่ ซึ่งมักจะเกิดกับใบแก่ ใบเป็นจุดแผลสีน้ำตาล แผลกลมขอบเรียบเป็นวงรีตามใบยาวของข้าวโพด หรือแผลใหญ่ขอบแผลไม่เรียบตามเส้นใบ พวกนี้เกิดจากเชื้อรา ถ้าพบเห็นให้ฉีดพ่นยา หรือโรคเน่า ต้นจะหักล้ม การควบคุมวัชพืช ถ้าปลูกในพื้นที่แบบชักร่องปล่อยน้ำไหลตามร่อง เป็นการคุมวัชพืชในตัว หรือควบคุมขั้นตอนการเตรียมดินปลูกโดยกำจัดวัชพืชหรือไถกลบเศษวัชพืชที่แห้งก็ได้ และอย่าปล่อยให้วัชพืชโตและติดเมล็ดจะควบคุมยาก หรือถ้าจะฉีดยาก็อย่าฉีดยาใกล้โคนข้าวโพด การให้ปุ๋ย ถ้าพื้นที่เป็นดินเหนียวให้ใส่ ปุ๋ย16-20-0 หรือสูตรเสมอ รองก้นหลุม หรือเสริมด้วยแอมโมเนียม ข้าวโพดเป็นรากค้ำยัน ถ้ามีการพรวนหรือกลบโคนจะช่วยให้ข้าวโพดดูดปุ๋ยได้ดี แมลงศัตรูหลักๆ คือ 1.หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด ถ้ายอดตายข้าวโพดตายทั้งต้น 2.หนอนเจาะฝักข้าวโพด ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเทียน เจาะปลายฝัก เสียหายมาก ฝักไม่สวย แต่ถ้าพบเจอแมลงหางหนีบ ตัวยาว หางเหมือนครีมตัด ให้ปล่อยไว้ จะช่วยควบคุมแมลงศัตรูได้ ตอนเก็บเกี่ยว อย่าเก็บข้าวโพดตอนสภาพเปียกชื้นให้เก็บตอนฝักแห้งสนิท และอย่าเอาฝักกองไว้ที่พื้น จะทำให้เกิดเชื้อรา และสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง เมื่อเก็บเกี่ยวให้ลดความชื้น เก็บในยุ้งที่ยกพื้น ฝักข้าวโพด เปลือก/ซัง ต้น ควรย่อยสลายกลับไปให้เป็นอินทรียวัตถุหรือปุ๋ยหมักในแปลง ถ้าพบข้าวโพดใบเป็นสีม่วง แดงๆ ต้นแคระแกรน ไม่ได้ฝัก แสดงว่าขาดธาตุธาตุฟอสฟอรัส ใส่สูตรเสมอแล้วก็ยังขาด แสดงว่าดินเป็นกรด ถ้าดินเป็นกรดจะจับยึดธาตุฟอสฟอรัสไว้ ถ้าจะปลูกข้าวโพดครั้งใหม่ให้ใส่ปูนขาว ไร่ละตัน (พิจารณาดูว่าดินกรดมากกรดน้อยต้องตรวจวัด) ถ้าเจอใบยอดปกติ ใบล่างเหลือง เหลืองจากปลายใบเข้าถึงกลางใบ ขาดธาตุไนโตรเจน ถ้าใบล่างไหม้จากขอบเข้ามาขาดธาตุโพแทสเซียม ถ้าใบลาย ที่ไม่ใช่ลายเหลืองเขียวเหมือนโรคราน้ำค้างแสดงว่าขาดแมกนีเซียม
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  ศัตรูพืช
  ด้วงกุหลาบมีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไร และสามารถป้องกันกำจัดด้วยวิธีใด
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  ด้วงกุหลาบเป็นแมลงปีกแข็งตัว ขนาดตัวไม่ใหญ่ประมาณปลายนิ้วก้อย ออกหากินเวลากลางคืน ส่วนกลางวันอาศัยอยู่ในดิน เข้าทำลายกุหลาบ แต่ก็เป็นแมลงศัตรูที่เข้าทำลายพืชอื่นๆ ด้วยเช่น ข้าวโพด บานชื่น พุทธรักษา หูปลาช่อน หูกวาง อินทนิน พืชตระกูลถั่ว ข้าวฟ่าง ฝ้าย ละหุ่ง มันสำปะหลัง มะพร้าว ลำไยและปาล์มน้ำมัน การเข้าทำลาย ลักษณะแทะบริเวณกลางใบจะเห็นเป็นลักษณะแหว่งเป็นรูๆ โดยการกำจัดให้ทำลายด้วงตัวแก่ หรือฉีดพ่นสารคาร์บาริล 85% ด้วงมะขาม เรียกอีกชื่อว่าด้วงขาโต หรือด้วงถั่วลิสง เป็นศัตรูสำคัญทั้งมะขามหวานมะขามเปรี้ยว โดยด้วงมะขามจะเข้าไปกัดกินเมล็ดมะขาม ทำให้ฝักเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากมีมูลและดักแด้ของด้วงมะขามออกมาปนเปื้อนอยู่ในฝักนั้น วิธีแก้ ต้องทำความสะอาดโรงเก็บอย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้างอยู่ ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือประมาณ 10% เพื่อลดจำนวนแมลงและควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ความร้อนจัดหรือความเย็นจัดเพื่อให้แมลงหยุดการเจริญเติบโต การเก็บรักษาเมล็ดให้อยู่สภาพสุญญากาศ ถ้าพบแมลงระบาดทั่วๆ ไปให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
 • ถาม-ตอบ
  ศัตรูพืช
  เมล็ดพันธุ์
  ด้วงถั่วเหลืองและด้วงถั่วเขียวใช่ตัวเดียวกันหรือไม่ (เนื่องจากเข้าทำลายถั่วเหมือนกัน)
  ผ.ศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
  ตอบเมื่อ 2 เดือน
  ด้วงถั่วเหลืองและด้วงถั่วเขียวเป็นแมลงคนละตัวกัน ชื่อวิทยาศาสตร์ต่างกันแต่ลักษณะการเข้าทำลายจะเข้าทำลายถั่วทุกชนิดเหมือนกัน วิธีการป้องกันกำจัดแมลงทั้ง 2 ชนิดนี้โดยการทำความสะอาดโรงเก็บเมล็ดอย่าให้มีเมล็ดเก่าตกค้างอยู่เป็นที่สะสมของแมลง ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 10% เพื่อลดจำนวนแมลงและควบคุมอุณหภูมิในโรงเก็บเมล็ด
  อ่านต่อ
  ถามเมื่อ 2 เดือน
© 2017 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู