ถาม-ตอบ
ความผิดปกติของพืช
ถามเมื่อ 2 สิงหาคม 2565
ต้นปีบอายุราว 25 ปี เป็นไม้ล้อม ไม่ค่อยงาม ปลูกในที่ดินที่ปล่อยทิ้งไว้ ราวหกเดือนที่ผ่านมาได้ทำการก่อสร้างเพื่อปลูกบ้าน ตอนแรกดูปรกติ ได้ใส่ปุ๋ยคอกก็งามอย่างเห็นได้ชัด ต่อมาเริ่มมีใบเหลือง ใบไม่ค่อยแตก ดังในภาพครับ ต้นสุวรรณพฤกษ์ อายุ 50 ปี ปลูกอยู่ใกล้ ๆ กัน ใส่ปุ๋ยคอกพร้อมกัน ตอนแรกก็ดีขึ้น ต่อมาก็โทรมลงเหมือนต้นปีบ รบกวนสอบถามทางแก้ครับ ขอบคุณมาก

ได้ลองสอบถามไปทาง KU รุกขกร ได้ให้คำแนะนำมาดังนี้ ที่โคนต้นได้ทำอะไรหรือเปล่า อย่างเช่น ถมดิน เทปูนหรือเอาปูนที่เหลือมาทิ้งไว้ที่โคนต้น เท่าที่สังเกตจากภาพที่ส่งมา จะเห็นว่ามีการปลูกบ้านพักคนงานใกล้กับโคนต้น การขุดดินใกล้โคนต้นก็อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง เพราะบริเวณผิวดินใต้เรือนยอดมีรากขนาดเล็กจำนวนมากทำหน้าที่หาอาหาร ถ้ารากส่วนนี้ถูกกระทบกระเทือน หรือได้รับความเสียหาย ก็จะกระทบต่อการดูดน้ำและแร่ธาตุอาหารพืชได้ อย่างไรให้ลองถ่ายรูปรอบ ๆ มาดูนะครับ อีกอย่างหนึ่งผงปูนทำให้ดินเป็นเบส พืชจะดูดธาตุอาหารไปใช้ไม่ได้ แล้วก็อาจจะอุดตันตามท่ออาหารได้ แนะนำให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมทุกอย่างที่โคนต้น อาจจะกำหนดพื้นที่ป้องกันต้นไม้ ที่นิยมใช้ทางยุโรปกรณีมีต้นไม้เดิมในพื้นที่ก่อสร้าง ปกติจะกำหนดเป็นพื้นที่ใต้เรือนยอดครับ และช่วงนี้อาจจะใส่แค่ปุ๋ยคอกไปก่อน แต่อย่าเพิ่งใส่เยอะ เพราะจะทำให้ดินร้อน ถ้าใส่เยอะเกินอาจทำให้ธาตุอาหารเป็นพิษได้ ช่วงเช้า-เย็นควรรดน้ำ เพราะไม้ล้อมดูดน้ำได้น้อย เลยต้องรดบ่อยครับ แต่อย่ารดเยอะจนน้ำขัง


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู