ถาม-ตอบ
การเกษตรทั่วไป
ถามเมื่อ 22 มิถุนายน 2565
ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี 63 แต่ยังไม่ได้สมุดเล่มเขียวต้องทำยังไงคะ

กรณีที่ไม่มีสมุดเล่มเขียว หรือสูญหายสามารถไปติตต่อขอรับได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ท่านได้ลงทะเบียนเกษตรกรไว้ได้ค่ะ หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามโดยตรงทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ ได้ค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู