ถาม-ตอบ
การผลิตพืช
ถามเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผัก เน้นการปลูกแบบสวนแนวตั้ง ไม่ทราบพอมีข้อมูลแนะนำบ้างมั้ยครับ

ตอบ คุณบุญสม คุณา** ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพื้นที่ในการทำสวนผักแนวตั้ง ประกอบด้วย 1. มีผนังเดิมที่อยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยแตกร้าว และมีโครงสร้างรองรับ บางระบบที่เป็นวัสดุผนังในตัวด้วย ต้องสำรวจว่ามีคานรองรับ 2. ผนังเดิมควรมีระบบกันซึม หรืออย่างน้อยที่สุดฉาบปูนผสมน้ำยากันซึม หรือปูกระเบื้องยาแนวผสมน้ำยากันซึม 3. อาจใช้ตะแกรงเหล็กฉีกหรือลวดกรงไก่รองบนผิวผนัง ให้ไม้เลื้อยยึดบนลวดแทน โดยทิ้งช่องว่างประมาณ 5-10 ชม. จะช่วยให้ผนังระบายความร้อนได้ดีด้วย 4. พื้นที่ตั้งของสวนแนวตั้งควรอยู่ในบริเวณที่สามารถดูแลรักษาได้ทั่วถึง สวนแนวตั้งมักออกแบบให้อยู่บนผนังภายนอกหรือภายใน หากมีความสูงในระยะที่ทำงานได้ก็จะสะดวกในการทำงานเพราะอาจต้องมีการเปลี่ยนต้นไม้ สวนแนวตั้งหลายแห่งที่ติดตั้งในพื้นที่อาคารมีความสูง ไม่มีระบบรองรับ ต้องตั้งนั่งร้านขึ้นไปเปลี่ยนต้นไม้ทุกเดือน ในที่สุดก็ต้องรื้อทิ้งไปทำเป็นอย่างอื่นแทนในที่สุด 5. ระเบียงทางเดินปลูกไม้เลื้อยเป็นวิธีที่ง่าย ๆ ต่อการดูแลรักษา และเป็นผนังเขียวที่ยั่งยืน ผักเลื้อยมีหลายชนิด ได้แก่ บวบ มะระ แตงกวา ถั่วฝักยาว อัญชัน ผักปลัง สามารถเข้าถึงและดูแลรักษาได้ง่าย 6. อยู่ใกล้ระบบน้ำ แหล่งน้ำ ที่เก็บน้ำ ระบบตั้งเวลารดน้ำอาจใช้ร่วมกับระบบปั๊มน้ำ จึงอาจต้องการระบบไฟด้วย น้ำฝนและน้ำใช้แล้วควรนำมาพิจารณาใช้รดต้นไม้เพื่อการประหยัดน้ำด้วย 7. มีผนังเติมที่อยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยแตกร้าว และมีโครงสร้างรองรับ บางระบบที่เป็นวัสดุผนังในตัวด้วย ต้องสำรวจว่ามีคานรองรับ 8. ผนังเดิมควรมีระบบกันซึม หรืออย่างน้อยที่สุดฉาบปูนผสมน้ำยากันซึม 9. อาจใช้ตะแกรงเหล็กฉีกหรือลวตกรงไก่ รองบนผิวผนัง ให้ไม้เลื้อยยึดบนลวดแทน โดยทิ้งช่องว่างประมาณ 5-10 ชม. จะช่วยให้ผนังระบายความร้อนได้ดีด้วย ทั้งนี้สวนผักแนวตั้งมีหลายรูปแบบแบบ อาทิ สวนผักเลื้อย กระถางแขวน บล็อกปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือเกษตรบนอาคาร จากข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนี้ ในบทที่ 4 หน้า 62-72 ค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู