ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ถามเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564
ไม่มีสมุดเล่มเขียวค่ะอยากรู้เลขบัตรเกษตรกร

สามารถโทร.สอบถามได้ทาง โทร. 0 2955 1642 หรือสอบถามไปทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ ได้ค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู