ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ถามเมื่อ 31 ตุลาคม 2564
อยากทราบว่าจะสามารถเช็กเงินช่วยเหลือเกษตรกร โครงการประกันรายได้ข้าวได้จากที่ไหนได้บ้างครับ

ตอบคุณ สหภาพ กำจร** เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกขาวในปี 2564/65 สามารถเช็กเงินโครงการประกันรายได้ข้าวที่ ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile ของธนาคาร ธ.ก.ส. ส่วนเกษตรกรที่สมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว หรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ ได้ค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู