ถาม-ตอบ
การส่งเสริม
ถามเมื่อ 5 เมษายน 2564
สมุดสีเขียว ของผม เดี่ยวนี้ อยู่ไหน ครับ

กรณีที่ไม่มีสมุดเล่มเขียว หรือสูญหาย สามารถไปติตต่อขอรับได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ท่านได้ลงทะเบียนเกษตรกรไว้ได้ค่ะ มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามโดยตรงทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ ได้ค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู