ถาม-ตอบ
ศัตรูพืช
ถามเมื่อ 1 เมษายน 2564
ตัวในรูปชื่อว่าอะไรครับ มีปัญหาเรื่องข้าวโพดเป็นโรคฝักขาว กาบฝักแห้งเหี่ยว มีเน่าบ้าง ลำต้นเหลือง ผลจากการลงตรวจสอบแปลงที่เป็นโรคพบแมลงชนิดทุกแปลก สันนิษฐานว่าพวกนี้ดูดกินน้ำเลี้ยงต้นข้าวโพด อยากรู้ว่าพวกนี้คืออะไร ชื่อ และวิธีการกำจัด เกษตรกรส่งโรงงานข้าวโพดหวานไม่ได้เลย

ลักษณะคล้ายตัวอ่อนของมวนศัตรูพืชจำพวกมวน Pentatomid แต่เนื่องจากแมลงจำพวกนี้มีลักษณะตัวอ่อนที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันมาก จึงแนะนำให้ดูช่วงระยะตัวเต็มวัยว่ามีลักษณะเช่นไรประกอบการพิจารณาค่ะ แต่เบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เผาทำลายทิ้ง หรือใช้สารเคมีจำพวกออกาโนฟอสเฟตจัดการค่ะ

ลักษณะคล้ายตัวอ่อนของมวนศัตรูพืช แนะนำให้เผาทำลายทิ้ง หรือใช้สารเคมีจำพวกออกาโนฟอสเฟตจัดการค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู