ถาม-ตอบ
ศัตรูพืช
ถามเมื่อ 31 มีนาคม 2564
เกิดปัญหาเรื่องโรคข้าวโพดกาบฝักข้าวโพดแห้งไม่เขียว หรือ มีเน่าตามมา จากการตรวจแปลงต่างๆที่เกิดโรคนี้ เจอแมลงชนิดนี้อยู่ตามต้นที่มีอาการ สันนิษฐานว่าแมลงชนิดนี้อาจเป็นตัวทำให้เกิดโรค เพราะอาจเป็นพวกเจาะดูดน้ำเลี้ยง อยากทราบว่า ตัวในภาพมันชื่ออะไร นำพาโรคจริงไหม ถ้าเกิดว่าใช่ ใช้ยาอะไรป้องกัน

ลักษณะคล้ายตัวอ่อนของมวนศัตรูพืช แนะนำให้เผาทำลายทิ้ง หรือใช้สารเคมีจำพวกออกาโนฟอสเฟตจัดการค่ะ

ลักษณะคล้ายตัวอ่อนของมวนศัตรูพืช แต่เนื่องจากแมลงจำพวกนี้มีลักษณะตัวอ่อนที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันมาก จึงแนะนำให้ดูช่วงระยะตัวเต็มวัยว่ามีลักษณะเช่นไรประกอบการพิจารณาค่ะ แต่เบื้องต้น ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เผาทำลายทิ้ง หรือใช้สารเคมีจำพวกออกาโนฟอสเฟตจัดการค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู