ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ถามเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563
โฉนดที่ดินเป็น นส3 ปลูกยาง 30 ไร่ แต่ชื่อโฉนดเป็นชื่อพ่อ แต่พ่อเสียชีวิตไปแล้ว ช่วงโควิดผมได้รับเงินเยียวยา อยากทราบว่าเงินประกันชาวสวนยางผมจะได้รับสิทธิ์ไหม

ตามข้อมูลที่ทางเกษตรให้มาไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนนะคะ โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2433 2222 ต่อ 243-245 หลังจากนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.rubber.co.th/gir/index/ https://chongkho.inbaac.com/


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู