ถาม-ตอบ
อนุกรมวิธานพืช
ถามเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563
รบกวนสอบถามชื่อต้นไม้ครับ

ตอบคุณ Psong ต้นแรก : มิกกี้เม้าส์ ต้นกลาง : สละ ต้นขวาสุด : น่าจะเป็นพืชในวงศ์พุทรา เช่น พุทราป่า เล็บเหยี่ยว เป็นต้น ซึ่งอาจต้องรอให้ต้นโตอีกสั่งหน่อย แล้วพิจารณาดอกและผลร่วมด้วยค่ะ ทั้งนี้ ในการเพาะเมล็ด ปักชำพืช หรือขยายพันธุ์อื่นๆ ควรปักป้ายชื่อพืช โดยสามารถใช้วัสดุเหลือใช้ เช่นพลาสติกจากกระป๋องแป้งมาทำเป็นป้ายชื่อได้ แล้วใช้ดินสอเขียนชื่อก็จะติดทนนานกว่า ปากกา หรือปากกาเมจิกค่ะ (สามารถดูตัวอย่างได้จากภาพประกอบด้านล่าง)


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู