ถาม-ตอบ
อนุกรมวิธานพืช
ถามเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563
ขอสอบถามชื่อของต้นไม้ในภาพ หรือชื่อวิทยาศาสตร์ครับ เป็นต้นไม้ที่ขึ้นตามที่รกร้าง ริมทุ่ง หรือริมถนน

ต้นไม้ในภาพน่าจะเป็น "ปอลมปม" ชื่อวิทยาศาสตร์ Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson วงศ์ Malvaceae เป็นไม้พุ่ม สูง 1–3 ม. มีขนรูปดาวละเอียดตามกิ่ง แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ก้านดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก และผล หูใบรูปแถบ ยาว 5–8 มม. ใบรูปไข่กว้าง จัก 3 พู ยาว 8–20 ซม. โคนกลมหรือรูปหัวใจตื้นๆ เส้นโคนใบ 5–7 เส้น ก้านใบยาวได้ถึง 7 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นช่อกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 0.5–1 ซม. ริ้วประดับ 5 อัน รูปลิ่มแคบ ยาว 2–5 มม. ร่วงเร็ว กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแฉกรูปลิ่มแคบ ยาวได้ถึง 8 มม. ดอกรูประฆังสีเหลือง โคนกลีบด้านในมีสีม่วงอมแดง กลีบรูปไข่กลับ ยาว 6–8 ซม. เส้าเกสรยาวประมาณ 1.5 ซม. ก้านชูอับเรณูยาว 2–4 มม. อับเรณูรูปเกือกม้า ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1.5 ซม. ยอดเกสรรูปกระบอง ยาว 5–8 มม. ผลรูปรีกว้างหรือเกือบกลม ยาว 2–3 ซม. ผนังหนาเป็นเหลี่ยม แตกตามยาว เมล็ดรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 5 มม. มีขนเป็นวงใกล้ขั้วเมล็ด พบที่แอฟริกา อินเดีย เนปาล พม่า จีนตอนใต้ ลาว เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และนิวกินี ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามชายป่า เปลือกในใช้ทำเชือก เส้นใยจากเมล็ดใช้ทอเป็นผ้า ชื่อพ้อง Hibiscus lampas Cav. ชื่อสามัญ Common mallow ชื่ออื่น คว้ายกวาง (ชุมพร), ปอกะเจา (สระบุรี), ปอลมปม (ปราจีนบุรี, อุบลราชธานี), ปอเอี้ยว (เชียงใหม่), โพป่า (ภาคกลาง), ลมปม (ชัยภูมิ)


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู