ถาม-ตอบ
โรคพืช
ถามเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563
ผักบุ้งจีนมีสภาพแบบนี้เป็นโรคอะไรครับ และควรแก้ไขอย่างไร

น่าจะเป็นโรคราสนิมขาว เชื้อราสาเหตุ Albugo ipomoeae-panduratae (Schwein.) Swingle ลักษณะอาการ พบจุดสีเหลืองซีดขนาด 1-2 มิลลิเมตร บริเวณด้านบนของใบ ส่วนด้านใต้ใบตรงกันข้ามจะเป็นตุ่มเล็ก ๆ ลักษณะปุ่มปม หรือบวมพองโต สีขาวขุ่นคล้ายน้ำนม อาจพบในส่วนของก้านใบและลำต้น ทำให้ผักบุ้งจีนชะลอการเจริญเติบโตและไม่น่ารับประทาน การแพร่ระบาด ผงสีขาวขอ Sporangium แพร่กระจายไปได้โดยการพัดพาของลม ตกบนใบพืชที่เป็นพืชอาศัย และมีเคลือบน้ำ จะงอกได้ภายในวลา 2-3 ชม. การงอกของสปอร์อาจงอกโดยตรงสร้างเส้นใย หรืองอกโดยการแบ่งเซลล์ภายในเป็นซูสปอร์ เข้าไปใน Epidemis ของพืช เจริญเติบโตให้กำเนิด Sporangium ได้ใหม่ภายในเวลา 10 วัน จะเกิดกับทั้งผักบุ้งจีนที่บริโภคสดและที่นำมาผลิตเมล็ดพันธุ์ ระบาดมากในช่วงฤดูฝน หรือช่วงที่แปลงปลูกมีความชื้น การป้องกันกำจัด เลือกใช้มล็ดจากแหล่งที่ไม่มีโรคระบาดมาก่อน คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมทาแล็คซิล และให้พ่นใต้ใบเมื่อมีโรคระบาด ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก หากมีฝนตกชุกให้ผสมสารจับใบ ดูแลระบบการให้น้ำในแปลงปลูก อย่าให้ชื้นแฉะจนเกินไป


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู