ถาม-ตอบ
โรคพืช
ถามเมื่อ 28 ตุลาคม 2563
สวัสดีครับ โรคราสนิมขาว เบญจมาศ มีวิธีฟื้นฟูคืนสภาพ ให้ใบกลับมาเขียวเหมือนเดิมไมครับ หรือมีสารอะไรที่ช่วยลด รอยตุ่ม รอยแห้ง ให้ดูจางลงบ้างครับ มีภาพครับ

สารเคมีที่จะช่วยลดกลุ่มของเชื้อรา (Pustules) ที่เป็นตุ่มสีชมพูนั้น มีงานวิจัย เรื่องการป้องกันกำจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศโดยใช้สารเคมี ของมูลนิธิโครงการหลวง ระบุว่า การพ่นสารเคมี 3 ชนิด คือ Propiconazole (Propiconazole 25%) อัตรา 10 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร สาร Azoxystrobin (Amista 25%) อัตรา 5 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร และสาร Hexaconazole (Anvil 5%) อัตรา 20 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถลดจำนวนการเกิด Pustule ของโรคราสนิมขาวลงได้ค่ะ แต่เป็นเพียงการลดอาการของโรคลง ทั้งนี้การป้องกันกำจัดควรใช้กิ่งชำหรือต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคแช่ต้นพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมี ปลูกระยะห่างพอควร หลีกเลี่ยงการน้ำถูกใบ เด็ดใบที่เป็นโรคทิ้ง เผาทำลายซากพืชที่เป็นโรค ข้อมูลเพิ่มเติม : โรคราสนิมขาวของเบญจมาศ (White Rust Disease of Chrysanthemum) สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Puccinia horiana ลักษณะอาการ แผลจุดสีเหลืองเขียวขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตรบนหลังใบ บริเวณศูนย์กลางของจุดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและเนื้อเยื่อตาย บนท้องใบพบกลุ่มของเชื้อรา (Pustules) เป็นตุ่มสีชมพู ขณะที่แผลจุดบนหลังใบไหม้แดด หลังจากนั้น Pustules เปลี่ยนเป็นสีขาว และผลิต Basidiospores ส่วนของพืชที่ถูกทำลายคือดอก ใบ ลำต้น โรคนี้กำลังระบาดรุนแรงมากในแหล่งปลูกไม้ดอกบนดอยอินทนนท์ซึ่งมีอากาศเย็นและความชื้นสูง สปอร์ของราซึ่งจับอยู่ที่ใต้ผิวใบจึงหลุดไปตามลม หรือน้ำที่ใช้รดได้ง่าย หรืออาจจะติดไปกับอุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุปลูก การป้องกันกำจัด ควรใช้กิ่งชำ หรือต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคแช่ต้นพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมี ปลูกระยะห่างพอควร หลีกเลี่ยงการน้ำถูกใบ เด็ดใบที่เป็นโรคทิ้ง เผาทำลายซากพืชที่เป็นโรค พ่นด้วยสารแมนโคเซบ หรือไทแรม ผสมกับสารดูดซึม เช่น ไพราโคลสโตรบิน ไดฟีโคนาโซล อะซอกชีสโตรบิน หรือโพรพิโคนาโซล เป็นต้น


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู