ถาม-ตอบ
วัชพืช
ถามเมื่อ 19 ตุลาคม 2563
ขอคำแนะนำหน่อยครับ ที่นาต้นโสนหางไก่เยอะมาก ทำยังไงถึงกำจัดหมดครับ

ตอบคุณ chalee โสนหางไก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Aeschynomene aspera L. ชื่อสามัญ jointvetch ชื่ออื่น โสน ประเภท/ชีพจักร ใบกว้าง/อายุปีเดียว ลักษณะทางชีววิทยา ชอบขึ้นในสภาพดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง เจริญเติบโตได้ดีในที่น้ำขัง มีลำต้นสูงใหญ่ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด มีขึ้นในนาหว่านข้าวแห้ง การป้องกันกำจัด เขตกรรม 1. เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนา ควรรอให้โสนหางไก่งอกขึ้นมาพอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ 2. หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและโสนหางไก่งอกมาอีก แล้วจึงไถแปร 3. และหากจะคราดควรจะทิ้งให้โสนหางไก่งอกมาอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ 4.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถากก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมด โดยทำ 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก 2 สัปดาห์ และครั้งที่ 2 หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์ สารกำจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอก เช่น 2,4-D (ไอโซบิวทิล, ไดเมทธิลแอมโมเนียม, บิวทิล), โพรพานิล, เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล, บีสไพริแบก-โซเดียม โดยการใช้สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว สามารถดูชื่อการค้าของสารเคมีและข้อควรรู้ดังนี้ค่ะ http://www.ricethailand.go.th/Rkb/weed/index.php-file=content.php&id=41.htm


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู