ถาม-ตอบ
ปรับปรุงพันธุ์พืช
ถามเมื่อ 30 กรกฎาคม 2563
ข้าพเจ้าสนใจที่จะศึกษาและทำวิจัยเรื่องการเพาะเลี้ยงเอมบริโอของข้าวโพด แต่มีข้อสงสัยที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ค่ะ อยากสอบถามถึงการใช้เมล็ดข้าวโพด สมมุติว่าจะเก็บฝักข้าวโพดภายในวันนี้ แล้วทำไมจึงต้องทำการทดลองภายในวันที่เก็บฝักข้าวโพดเหรอคะ แล้วถ้าเก็บมาวันนี้ แต่ไม่ได้ใช้วันนี้ ทำไมถึงเก็บรักษาในตู้เย็นไว้ได้แค่ 5 วันคะ

ตอบ คุณภัทรจาริณค์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากข้อมูลงานวิจัยอ้างอิงที่ส่งมา ระบุเพียงว่าให้นำฝักข้าวโพดที่มีอายุ 12-14 วันหลังจากการผสมเกสรมาใช้ โดยไม่ได้ระบุว่าต้องเก็บฝักมาใช้ภายในวันนั้น ๆ หรือสามารถเก็บรักษาในตู้เย็นได้ 5 วันนะคะ และเท่าที่หาข้อมูลจากงานวิจัยต่าง ๆ พบข้อมูลว่า ระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดพืชที่นานขึ้น (นานมากกว่า 7 วัน) จะส่งผลต่ออัตราการงอกของต้นอ่อนที่ลดลง และจะทำให้พบต้นอ่อนที่มีลักษณะผิดปกติเพิ่มขึ้นค่ะ ทั้งนี้ ได้แนบไฟล์งานวิจัยเพิ่มเติมมาไว้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนี้ และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อนักวิจัยโดยตรง ได้ที่ ชบา จำปาทอง และณัฏฐินี โปรดเมธี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ โทร. 044 361770 ถึง 4 ค่ะ

  1. agro0946pt_ch5 (1).pdf

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู