ถาม-ตอบ
อนุกรมวิธานพืช
ถามเมื่อ 29 กรกฎาคม 2563
เรียนถามครับ นี่คือเห็ดอะไร เหมือนกับเห็ดหลินจือหรือไม่ รับประทานได้หรือไม่ครับ

ตอบคุณ Psong เห็ดหิ้ง ลักษณะคล้ายกันกับเห็ดหลินจือ จึงทำให้เข้าใจผิดบ่อย ๆ ไม่นิยมนำมารับประทานค่ะ


คำสำคัญ

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู