ถาม-ตอบ
ศัตรูพืช
ถามเมื่อ 20 กรกฎาคม 2563
สอบถามชื่อของแมลงสองตัวนี้ และขอวิธีป้องกันและกำจัดหน่อยค่ะ

ตอบคุณ ZEA ดร.ณิชานันท์ เกินอาสา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฏวิทยา แจ้งว่าเป็น แมลงนูน นะคะ การป้องกันกำจัดทำได้ดังนี้ 1) จับตัวเต็มวัยที่บินมาเกาะตามต้นพืชอาหารตอนพลบค่ำ โดยใช้ไม้ยาวๆ ฟาดตามกิ่ง ใบ หรือ ปีนขึ้นไปเขย่าให้ตัวเต็มวัยตกลงมา นำไปทำลายหรือเป็นอาหาร ซึ่งคนพื้นเมืองนิยมบริโภค และควรจับต่อเนื่องกันประมาณ 10-15 วัน ก่อนที่ตัวเต็มวัยจะบินลงวางไข่ในดิน วิธีนี้ทำให้ลดปริมาณแมลงได้มาก 2) ไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายไข่และหนอนในดินก่อนการปลูก 3) สังเกตการทำลายต้นข้าว ซึ่งทั้งกอจะเหลืองซีดผิดปกติและแห้งตายอย่างรวดเร็ว ให้ขุดจับตัวหนอนทำลาย ทิ้ง เพื่อมิให้เคลื่อนย้ายไปทำลายกอใกล้เคียงได้อีก


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู