ถาม-ตอบ
อนุกรมวิธานพืช
ถามเมื่อ 16 กรกฎาคม 2563
เรียนถามชื่อต้นไม้ครับ

ตอบคุณ Psong ลักษณะคล้าย...ผักบุ้งต้นนะคะ ข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อ : ผักบุ้งต้น ชื่ออื่น : ผักบุ้งบก ชื่อวิทยาศาสตร์: Ipomoea carnea Jacq วงศ์: CONVOLVULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ - ผักบุ้งต้นเป็นไม้พุ่ม น้้ายางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียน ดอกช่อ กลีบดอกสีชมพูอ่อนหรือม่วงอ่อน ออกที่ง่ามใบและปลายกิ่ง ผักบุ้งต้นมีถิ่นก้าเนิดในอเมริกา ถิ่นร้อน เป็นไม้เถาว์ใหญ่ครึ่งเลื้อย ดอกเป็นรูปแตรใหญ่ปากบาน สีม่วงอ่อน ออกดอกตลอดปี เหมาะแก่การปลูกเป็นรั้ว สามารถปลูกริมทะเลหรือที่น้้ากร่อยเค็มได้ ดอกผักบุ้งต้น หรือผักบุ้งต้น เป็นต้นไม่ที่ทนโรคทนแมลงง่าย ปลูกง่าย ใช้กิ่งในการปักช้าเพื่อขยายพันธุ์ ออกดอกทุกวันตลอดปี ทนแล้งทนฝน เหมาะที่จะน้าไปปลูกเป็นไม้ประดับ สรรพคุณและประโยชน์ - ใบ รับประทานเป็นผัก น้้าคั้นจากใบ หยอดตา รักษาตาต้อ ใช้ต้ม แก้พิษโรคผิวหนัง ใช้เป็นยาถ่าย


คำสำคัญ

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู