ถาม-ตอบ
การแปรรูปผลิตผลเกษตร
ถามเมื่อ 13 กรกฎาคม 2563
สวัสดีค่ะ รบกวนถามหน่อยนะคะ ไม่ทราบว่าพอจะแนะนำอาจารยที่เกษตรฯ ที่ทำการวิจัยหรือเขียนหนังสือประโยชนเกี่ยวกับลูกยอให้ได้ไหมคะ อยากจะเข้าไปคุยมาก ๆ เลยค่ะ และไม่ทราบว่า พอจะติดต่ออาจารยท่านนี้ได้ไหมคะ ดูในเว็บไซต์ไม่มีเบอร์ติดต่อเลยค่ะ : นพพล เกตุประสาท หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ตอบคุณ Ae Amporn นักวิจัยที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับลูกยอ ได้แก่ คุณมณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด และคุณชิดชม ฮิรางะ ติดต่อ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะ โทร. 0 2942 8629 ถึง 35 Email : ifr@ku.ac.th Website : ifrpd.ku.ac.th ส่วน คุณนพพล เกตุประสาท สามารถติดต่อได้ทาง E-mail: rdinpk@ku.ac.th ข้อมูลจาก http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/pcu.html ค่ะ หรือสอบถามไปที่ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 034-351-399 ภายใน 3682-4


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู