ถาม-ตอบ
อนุกรมวิธานพืช
ถามเมื่อ 24 มิถุนายน 2563
ขออนุญาตสอบถามชื่อต้นไม้ครับ มีหนามตรงซอกใบ แต่ดอกยังไม่ออกครับเลยไม่มีภาพประกอบ

ตอบ คุณ L Prasong ลักษณะคล้าย "หนามพุงดอ" นะคะ เป็นไม้พุ่ม ต้นตั้งตรงหรือแตกกิ่งจำนวนมาก มีหนามแหลมคมตามซอกใบ พบแทบทุกภาคของประเทศไทย การตัดหรือขุดทิ้งก่อนที่จะติดผลจะสามารถควบคุมปริมาณได้ดี เนื่องจากหนามพุงดอสามารถผลิตผลจำนวนมากในครั้งเดียว การปล่อยให้มีการติดผลจำนวนมาก จะทำให้การแพร่กระจายรวดเร็วขึ้น ชื่อวิทยาศาสตร์: Azima sarmentosa (Blume) Benth. & Hook. f. ชื่อพื้นเมือง : หนามพุงดอ ชื่ออื่น ขี้แฮด (ภาคเหนือ); ปี๊ดเต๊าะ (ภาคเหนือ); พุงดอ (ภาคกลาง) วงศ์ SALVADORACEAE


คำสำคัญ

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู