ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ถามเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563
สมุดเกษตรหายค่ะ

กรณีที่ไม่มีสมุดเล่มเขียว สามารถไปติตต่อขอรับได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ท่านได้ลงทะเบียนเกษตรกรไว้ได้ค่ะ มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามโดยตรงที่ inbox Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ ได้ค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู