ถาม-ตอบ
การสืบพันธุ์สัตว์
ถามเมื่อ 26 พฤษภาคม 2563
วัวเป็นสัดแล้วยังไม่ได้ผสม แต่น้ำเมือกยังออกมาเรื่อย ๆ 5 วันแล้วครับ ผมไม่สบายใจ ขอปรึกษาครับ

ตอบ คุณประดิษฐ์ ได้สอบถามไปทาง อ.ชาญยุทธ แถมวัน สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนะนำว่า โดยปกติอาการดังกล่าวจะหายเองไม่เกิน 1 สัปดาห์ ถ้าเกิน 1 สัปดาห์แล้วลักษณะเมือกเป็นสีขาวขุ่น ๆ ให้สันนิษฐานว่า มดลูกอักเสบ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู