ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ถามเมื่อ 19 พฤษภาคม 2563
สมุดเล่มเขียวหาย อยากทราบเลขเกษตรกร

กรณีที่ไม่มีสมุดเล่มเขียว เกษตรกรสามารถโทรไปสอบถามที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ หรือโทรถามได้ที่ 0 2955 1642 หรือแจ้งเลขบัตรประชาชนไปที่ inbox Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลขทะเบียนเกษตรกรให้ ส่วนตัวเล่มสามารถไปติตต่อขอรับได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ท่านได้ลงทะเบียนเกษตรกรไว้ได้ค่ะ แล้้วจึงนำเลขทะเบียนเกษตรกรไปปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรที่แอปพลิเคชัน FARMBOOK นะคะ ส่วนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ inbox Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ ได้ค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู