ถาม-ตอบ
พันธุศาสตร์พืช
ถามเมื่อ 16 มีนาคม 2563
ผลของต้นอะไรครับ

ต้นปูเล ค่ะ ชื่อวิทยาศาสตร์ Gyrocarpus americanus Jacq. Hernandiaceae ไม้ต้น สูง 6-25 ม. เปลือกสีเทาอมขาว มียางสีเหลือง ใบเรียงเวียน รูปหัวใจหรือรูปไข่ ยาว 7-24 ซม. หรือจัก 3-5 พู ในต้นเล็ก ปลายแหลมยาว แผ่นใบมีขนหรือเกลี้ยงด้านบน เส้นแขนงใบแบบฝ่ามือ 3-5 เส้น เส้นแขนงใบย่อยแบบขั้นบันได ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่นแยกแขนง ยาว 5-17 ซม. ก้านช่อยาว 3-6 ซม. ดอกเรียงหนาแน่น สีครีมอมเขียว ขนาดเล็ก ดอกสมบูรณ์เพศหรือมีเพศเดียว กลีบรวม 6-8 กลีบ 4 กลีบติดกันเป็นคู่ กลีบข้าง 2 กลีบขยายเป็นปีกในผล เกสรเพศผู้ 4 อัน ยาวประมาณ 2.5 มม. ในดอกเพศผู้ สั้นมากในดอกสมบูรณ์เพศ มีต่อมระหว่างเกสรเพศผู้ ยาว 0.5-1 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปกระบอง รังไข่ใต้วงกลีบ มีช่องเดียว ออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียคล้ายตัวเอส ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลรูปไข่ ยาว 1.5-2 ซม. มีสันตื้น ๆ 8 สัน ผนังผลแข็ง หนา มีขน ปีก 2 ปีก ยาว 6.5-9 ซม. โคนปีกแคบ 2-3 มม. ช่วงกว้าง กว้าง 0.8-1.1 ซม. แห้งสีน้ำตาล เมล็ดมีเนื้อยุ่ยหุ้ม พบในอเมริกาเขตร้อน แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทางภาคเหนือตอนล่างที่นครสวรรค์ ภาคตะวันออกที่เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี ภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกระจายห่าง ๆ ทางภาคใต้ ขึ้นตามชายป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้นใกล้ชายฝั่งทะเล ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร มีความผันแปรสูง บางครั้งแยกเป็นหลายชนิดย่อย สกุล Gyrocarpus Jacq. มี 3 ชนิด พบในอเมริกาเขตร้อน แอฟริกา มาดากัสการ์ เอเชีย และออสเตรเลีย ในไทยมีชนิดเดียว มีความผันแปรสูง แยกเป็นหลายชนิดย่อย ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “gyros” เป็นวงหรือหมุน และ “carpos” ผล หมายถึง ผลมีปีกร่วงแล้วหมุนคล้ายใบพัดเฮลิคอปเตอร์ ชื่อพ้อง Gyrocarpus asiaticus Willd. ชื่อสามัญ Coolamon tree, Helicopter tree, Propeller tree, Twirly whirly Tree ชื่ออื่น ปูเล (กระบี่); ส้าว (กาญจนบุรี, ราชบุรี) ปูเล: ผลรูปไข่ เป็นสันตื้น ๆ มีปีกยาว 2 ปีก ผลแห้งสีน้ำตาล (ภาพซ้าย: แก่งกระจาน เพชรบุรี - ราชันย์ ภู่มา; ภาพขวา: ถ้ำเพชรถ้ำทอง นครสวรรค์ - ปรีชา การะเกตุ) **อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู