ถาม-ตอบ
เกษตรกลวิธาน
ถามเมื่อ 12 มีนาคม 2563
สอบถามเรื่องการผันน้ำเพื่อการเกษตร (ประปาภูเขา) ครับ เนื่องจากความแห้งแล้งและเกิดไฟป่าทำให้น้ำในลำคลองแห้ง ชาวบ้านจึงรวมกลุ่มกันทำการผันน้ำจากแหล่งน้ำบนยอดเขาไกล้เคียงลงมาเติมแหล่งน้ำเดิมโดยใช้ท่อพีวีซีเกษตรสีเทาขนาด 2 นิ้วต่อลงมาตลอดเส้นทางเกือบ 3 กิโลเมตร ระหว่างเส้นทางท่อหลักได้ต่อวาล์วแยกไปใช้ 3-4 จุดและปลายสุดของท่อเปิดให้น้ำไหลลงต้นคลอง พบปัญหาคือ น้ำที่ไหลผ่านจากตีนเนิน (ลูกที่อยู่ไกล้แหล่งน้ำที่สุด) มีแรงดันสูงมาก แต่เมื่อไหลผ่านขึ้นไปถึงจุดบนยอดเนินกลับมีน้ำไหลน้อยมาก จึงติดตั้งแอร์วาล์วขนาด 1.5 นิ้ว ทำให้น้ำไหลได้มากขึ้น และแก้ปัญหาการเกิดสุญญากาศในท่อทำให้ท่อลีบแบนได้ แต่แรงดันน้ำก็ยังคงน้อยและน้ำไหลไม่เต็มท่ออยู่ดี จึงขอสอบถามทีมงานกูรูเกษตรว่า 1) จะทำอย่างไรจึงจะทำให้น้ำไหลผ่านข้ามจุดนี้ไปให้ได้มากที่สุด 2) บางคนเสนอว่า ช่วงส่งน้ำขึ้นเนินให้ลดขนาดท่อลงมาจาก 2 นิ้ว เป็น 1.5 นิ้ว เมื่อผ่านยอดเนินลงมาได้ค่อยขยายขนาดท่อเป็น 2 นิ้วเหมือนเดิม ข้อเสนอนี้เป็นไปได้หรือไม่ 3) พบปัญหาท่อส่งน้ำแตกชำรุดไม่ซ้ำที่เดิม แต่พบบ่อยที่บริเวณตีนเนินที่มีแรงดันน้ำค่อนข้างสูงและบริเวณข้องอ จะวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กรุณาช่วยตอบคำถามให้ดังนี้ค่ะ -- ที่น้ำไหลไม่เต็มท่อ เพราะระยะทางไกลครับ ขนาดท่อเล็กไป การต่อท่อจากที่สูงจะต้องระบุว่าอยู่สูงจากจุดที่ต้องการปล่อยน้ำกี่เมตร และต้องการน้ำให้ไหลเท่าไหร่จึงจะกำหนดขนาดท่อที่ใช้ได้ หากมีการผ่านจุดขึ้นลงเนินต้องต่อแอร์วาล์วเพื่อแก้ปัญหาท่อลีบ 1) จะทำอย่างไรจึงจะทำให้น้ำไหลผ่านข้ามจุดนี้ไปให้ได้มากที่สุด -- มากแค่ไหน ปริมาณน้ำที่ต้องการเป็นเท่าไหร่ ต้องมีข้อมูลตามข้างต้น 2) บางคนเสนอว่า ช่วงส่งน้ำขึ้นเนินให้ลดขนาดท่อลงมาจาก 2 นิ้ว เป็น 1.5 นิ้ว เมื่อผ่านยอดเนินลงมาได้ค่อยขยายขนาดท่อเป็น 2 นิ้วเหมือนเดิม ข้อเสนอนี้เป็นไปได้หรือไม่ -- ต้องใช้แอร์วาล์วครับ 3) พบปัญหาท่อส่งน้ำแตกชำรุดไม่ซ้ำที่เดิม แต่พบบ่อยที่บริเวณตีนเนินที่มีแรงดันน้ำค่อนข้างสูงและบริเวณข้องอ จะวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง -- ท่อสีเทา ทนแรงดันสูงไม่ได้ครับ ต้องเปลี่ยนท่อ หากต้องการให้น้ำไหลได้ตามต้องการจะต้องมีข้อมูลให้พร้อมจึงจะตอบได้ หากสงสัยประการใด หรือต้องการให้เราไปสำรวจให้ ยินดีครับ (E-mail : agrspj@ku.ac.th)


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู