ถาม-ตอบ
ปุ๋ย
ถามเมื่อ 12 มกราคม 2563
ขอสอบถามเรื่องการให้ปุ๋ยไปกับระบบน้ำครับ : ต้องใช้ปุ๋ยเม็ด (ผสมเองจากยูเรีย+DAP+MOP) สูตร 15-5-25 จำนวนกี่กิโลกรัม เพื่อที่จะนำมาละลายในน้ำ 200 ลิตรสำหรับรดพืชผักสวนครัวโดยตรง ขอบคุณครับ

โดยปกติพืชผักประเภทที่กินใบจะเน้นการเจริญเติบโต และใช้ไนโตรเจนสูงเป็นหลัก ถ้าปุ๋ย 15-5-25 จะเหมาะสำหรับพืชผักประเภทกินผล เช่น ถั่วต่าง ๆ มะเขือ พริก โดยจะใส่ในช่วงที่เริ่มให้ผลผลิต เพื่อไม่ให้ต้นโทรมและออกผล ผลิตได้ยาวนานขึ้น ส่วนปริมาณขึ้นอยู่กับชนิดของพืช ถ้าเป็นระบบน้ำหยด เน้นให้น้อยๆ แต่ได้กินทุกวัน มีประโยชน์กว่าให้เยอะ ๆ นาน ๆ ครั้ง เพราะยูเรียระเหยไวมาก โดยการให้ปุ๋ยนี้ไปกับระบบน้ำหยดจะสูญเสียน้อยกว่าระบบมินิสปริงเกลอร์ ปกติจะใช้ปุ๋ยประมาณ 0.5 -1 กรัมต่อต้นต่อวัน ถ้าต้นใหญ่ก็ประมาณวันละ 1 กรัม ทั้งนี้ ได้ส่งข้อมูลไปสอบถามเพิ่มเติมยัง ภาควิชาปฐพีวิทยา กำแพงแสน แจ้งว่า ปุ๋ยเคมีเชิงผสม ถ้าต้องการสูตร 15-5-25 โดยใช้ยูเรีย ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต และโพแทสเซียมคลอไรด์ เป็นวัตถุดิบ จะต้องมีสารเติมน้ำหนัก (Filler) แต่ถ้าไม่ใส่สารเติมน้ำหนักจะได้ปุ๋ยผสม สูตร 12-4-20 แทน ซึ่งถ้าพิจารณาจากความสามารถในการละลายน้ำได้ (Solubility) ของแม่ปุ๋ย จะสามารถผลิตปุ๋ยได้จากการละลาย ยูเรีย 48.30 กก. ผสมกับไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 18.48 กก. และ โพแทสเซียมคลอไรด์อีก 71.00 กก. ละลายในน้ำ 200 ลิตร จะได้สารละลายปุ๋ยเข้มข้น ในการเจือจางให้เหมาะสมกับพืช ต้องมีการคำนวณปริมาณน้ำที่พืชต้องการ ควบคู่ไปกับปริมาณปุ๋ยที่พืชต้องการ และความเข้มข้นที่รากพืชทนได้ร่วมด้วย ข้อมูลที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู