ถาม-ตอบ
การผลิตพืช
ถามเมื่อ 11 มกราคม 2563
ต้นข้าวโพดมีลักษณะแตกหน่ออกมาเหมือนกับอ้อย มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรดีครับ ข้าวพันธุข้าวเหนียวหวาน

โดยปกติเมื่อข้าวโพดมีอายุได้ 30-40 วัน ต้นจะมีการแตกแขนง หน่อข้างลำต้นให้เด็ดออกให้เหลือฝักเพียง 1 ฝัก และควรตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพราะอาจมีการเข้าทำลายของโรคราน้ำค้าง ราสนิม และการเข้าทำลายของหนอนเจาะลำต้นและฝัก


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู