ถาม-ตอบ
อารักขาพืช
ถามเมื่อ 27 ธันวาคม 2562
บรอกโคลีที่ปลูกไว้มีลักษณะก้านดอกแตกเป็นลายๆ ครับ เเล้วก็ต้นจะสีออกเหลืองๆ ครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร

ตอบ คุณ Settasart Sonna เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราฟิวซาเรียม Fusarium wilt อาการเริ่มเป็นที่รากและลามขึ้นมาที่ลำต้น ไม่มีสารเคมีใด ๆ ที่แนะนำให้ใช้ ต้องระวังไม่ให้เชื้อถ่ายทอดจากต้นที่เป็นมาสู่แปลงปลูก เชื้อติดต่อได้ทางน้ำ ทางดิน ทางเมล็ด การเลิอกแปลงปลูกควรหลีกเลี่ยงการปลูกผักซ้ำที่กันหลาย ๆ ปี พื้นที่ปลูกไม่ควรแฉะ และมีทางไหลของน้ำผ่านต้นหรือแปลงที่มีโรค


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู