ถาม-ตอบ
อารักขาพืช
ถามเมื่อ 27 ธันวาคม 2562
มะม่วงหิมพานต์ใบเหลืองเกิดจากสาเหตุอะไรครับ

ตอบ คุณสมชาย ได้ส่งภาพไปสอบถามกับทาง คลินิกสุขภาพพืช มก. กพส. แจ้งว่า มะม่วงหิมพานต์อาการไม่เหมือนเป็นโรคนะคะ น่าจะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม หรือธาตุอาหารมากกว่า ทั้งนี้ไม่เคยเห็นอาการเช่นนี้ แนะนำให้ลองเก็บตัวอย่างพืชและดินไปส่งตรวจเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ โดยหน่วยงานที่รับบริการตรวจวิเคราะห์ดิน น ้า พืช ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดิน มีดังนี้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนะคะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู