ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ถามเมื่อ 6 ตุลาคม 2562
แม่ของดิฉันขึ้นทะเบียนเกษตรปี 62 ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่เงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท ยังไม่เข้าบัญชีค่ะ ทั้งที่ของคนอื่นเงินเข้าบัญชีแล้ว อยากทราบว่าจะได้ไหมคะแล้วจะได้ช่วงไหนคะ

โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 อัตรา 500 บาทต่อไร่ สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน มีระยะเวลาการจ่ายเงินถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 ยกเว้นภาคใต้ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 63 โดยระหว่างนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะทยอยส่งข้อมูลการเพาะปลูกให้ ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ และเตรียมจ่ายเงินต่อไปจึงอาจทำให้เกษตรกรบางรายอาจยังไม่ได้รับเงินชดเชยค่ะ ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการโอนเงินได้ที่ลิ้งค์ https://chongkho.inbaac.com ทั้งนี้เกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ หรือมีข้อสงสัยในมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ สามารถติดต่อ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02 555 0555 ค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู