ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ถามเมื่อ 4 ตุลาคม 2562
ลงทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้วทำไมเงินยังไม่เข้าคะ คนอื่นที่ตำบลเดียวกันเขาเข้าหมดแล้ว เหลือของเรายังไม่เข้าเลยค่ะ เป็นเพราะอะไรคะ

โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 อัตรา 500 บาทต่อไร่ สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน ระหว่างนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะทยอยส่งข้อมูลการเพาะปลูกให้ ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ และเตรียมจ่ายเงินต่อไป จึงอาจทำให้เกษตรกรบางรายอาจยังไม่ได้รับเงินค่ะ ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการโอนเงินได้ที่ลิ้งค์ https://chongkho.inbaac.com ทั้งนี้เกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ หรือมีข้อสงสัยในมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ สามารถติดต่อ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02 555 0555 ค่ะ โดยมีระยะเวลาการจ่ายเงินตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 ยกเว้นภาคใต้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 63


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู