ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ถามเมื่อ 4 ตุลาคม 2562
เงินภัยแล้งจาก ธกส ได้วันไหนครับ

เงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 มีระยะเวลาการจ่ายเงินตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 ยกเว้นภาคใต้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 63 ค่ะ ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการโอนเงินได้ที่ลิ้งค์ https://chongkho.inbaac.com ทั้งนี้เกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติหรือมีข้อสงสัยในมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ สามารถติดต่อ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center 02 555 0555


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู