ถาม-ตอบ
การผลิตพืช
ถามเมื่อ 5 กันยายน 2562
การเพาะปลูกปาล์มประดับขนาดเล็ก เช่น ปาล์มบังสูรย์, เจ้าเมืองตรัง, เจ้าเมืองถลางหลังขาว, กะพ้อใบติด, Licuala spp. ต่าง ๆ ในเชิงการค้า ควรเริ่มต้นอย่างไร ขอการสนับสนุนจากภาครัฐได้จากที่ใด หาแหล่งพันธ์ุที่ใด หาตลาดการค้าอย่างไรครับ

ขอตอบเป็นข้อ ๆ ดังนี้นะคะ 1. การเพาะปลูกในเชิงการค้าควรเริ่มต้นอย่างไร จะหาแหล่งพันธุ์ที่ใด จะหาตลาดการค้าอย่างไรครับ - ควรเริ่มจากการหาแหล่งพันธุ์ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ข้อดีข้อเด่นของปาล์มแต่ละชนิดที่สนใจปลูก การปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์ รวมทั้งตลาดปาล์มในเมืองไทยและต่างประเทศ ได้จาก - "คู่มือปาล์มประดับ : Ornamental Palm ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม" เขียนโดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น สนพ.บ้านและสวน / เลข ISBN 9789742891961 ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ทาง https://www.baanlaesuan.com/books/plants/135368.html - "ปาล์มถิ่นไทย" และ "ปาล์มต่างประเทศในเมืองไทย" จัดทำโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) - คู่มือการปลูกปาล์มประดับ เขียนโดย สุปราณี วนิชชานนท์ โดย สำนักพิมพ์เพื่อเกษตร - "ปาล์มประดับที่ปลูกได้ในประเทศไทย" รวบรวมเนื้อหาโดย สวัสดิ์ หรั่งเจริญ สำนักพิมพ์มติชน - "รวมเรื่องเกี่ยวกับปาล์ม" หนังสืออนุสรณ์ ดร.ปิฏฐะ บุนนาค ...ผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะบิดาของปาล์มประดับในประเทศไทย ประกอบด้วย การพาไปดูต้นปาล์มในต่างประเทศ การปลูกปาล์มประดับเพื่อการค้า ปาล์มที่ไม่แนะนำปลูกเป็นการค้าในประเทศไทย บทความที่น่าสนใจ ได้แก่ - "ปาล์มประดับ อาชีพเสริมสร้างรายได้ของคนสามง่าม จ.พิจิตร" ในวารสารเคหการเกษตร ฉบับเดือน มี.ค. 51 ของ อ.สมหมาย จันทร์ฟุ้ง เป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยเกษตรพิจิตร โทร. 0818059643 - "มิติใหม่ของปาล์มประดับ" ในวารสารเคหการเกษตร ฉบับ ก.พ. 59 โดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น เคยเขียนไว้เรื่อง - "บุญมา ชวนชื่น คนเมืองกาญจน์ ปลูกปาล์มประดับไว้ดูเล่น แต่กลับมีคนสนใจซื้อ" ในวารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน คลิกอ่านได้ที่ https://www.technologychaoban.com/flower-and-decorating-plants/article_42175 - ทั้งนี้อาจเข้าไปพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และขอคำแนะนำกับสวนผู้ผลิตและร้านค้าส่งตามตลาดต้นไม้ เช่น ตลาดจตุจักรวันพุธ-พฤหัสฯ แหล่งผลิตและจำหน่ายปาล์มขุดล้อมแถว อ.บางใหญ่ นนทบุรี ริมถนนสายตลิ่งชัน บริเวณรังสิตคลอง 15 และที่ริมถนนรามอินทรา ส่วนในต่างจังหวัดจะมีแหล่งจำหน่ายในวิทยาลัยเกษตรกรรมหลายแห่ง เช่น เกษตรนครราชสีมา (อำเภอสีคิ้ว) เกษตรกรรมสิงห์บุรี เกษตรชัยนาท เกษตรเพชรบุรี (อำเภอชะอำ) เกษตรอุดรธานีฯ ซึ่งจะมีทั้งแบบไม้ประดับกระถางและไม้ขุดล้อม รวมถึงการค้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มทั้งแบบที่ยังไม่งอก เริ่มงอก และต้นกล้า 2. ขอการสนับสนุนจากภาครัฐได้จากที่ใด - ขณะนี้มีเฉพาะแหล่งรวบรวมพันธุ์ไว้ให้เข้าชม แต่ยังไม่มีหน่วยงานรัฐที่สนับสนุนเรื่องปาล์มนะคะ เช่น โครงการสวนแสนปาล์มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ https://www.facebook.com/profile.php?id=100005750318056 / สวนแสนปาล์ม บริเวณศูนย์ส่งเสริมการเกษตรแห่งชาติ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม - สวนเอกชน เช่น สวนนงนุช (สมาคมปาล์มโลก https://palms.org/ ยกย่องให้เป็นสวนปาล์มขนาดใหญ่และดีที่สุดในโลก) - ผู้เชี่ยวชาญ : ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น สาขาวิจัยอุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ข้อมูลเพิ่มเติม : - เพจ "รวมพลคนรักปาล์มประดับ ไม้ประดับ ไม้ป่าหายากทุกชนิด ซื้อขายแลกเปลี่ยนแบ่งปัน" https://www.facebook.com/groups/184651298823965/ - https://www.ku.ac.th/palm/palm.html - แหล่งปลูกในพืนที่เกษตรกร : ชลบุรีปาล์มประดับ E-mail : sak@chonburipalms.com โทร. 08 1992 2309 (ติดต่อครูศักดิ์) FB : http://bit.ly/2lAfW0q - สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง โทร.038 870 400-1 หรือเฟซบุ๊คแฟนเพจ : สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง - สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี โทร. 038 277 899


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู