ถาม-ตอบ
จุลชีพในดิน
ถามเมื่อ 4 กันยายน 2562
หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา มีแจกฟรีที่ไหนบ้างคะ

สามารถติดต่อขอรับเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ที่ กรมพัฒนาที่ดิน ในชื่อ "สารเร่ง พด.3" เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน มีความสามารถป้องกันหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคพืชที่ทำให้เกิดอาการรากหรือโคนเน่า และแปรสภาพแร่ธาตุในดินบางชนิดให้เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ เชื้อไตรโคเดอร์ม่า (Trichoderma sp.) และ บาซิลลัส (Bacillus sp.) โดยสามารถยื่นเอกสารออนไลน์ได้ที่ https://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=17949 และมีรายละเอียดการใช้ตามนี้ค่ะ https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=3835&s=tblplant


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู