ข่าวสาร
Q60 การแปรรูปผลิตผลเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร
15 พฤษภาคม 2567
กยท.เปิดตัวล้อยาง “Greenergy Tyre” ภายใต้แนวคิด ขับเคลื่อนทุกชีวิตสู่ความยั่งยืน
กยท. ร่วมทัพจัดงานมหกรรมยางล้อระดับนานาชาติ “TyreXpo Asia 2024” ขนผู้ผลิต-ผู้ค้าทั่วภูมิภาคร่วมงานคับคั่ง ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. นี้ ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา โดยมี ‘ร้อยเอก ธรรมนัส’ เป็นประธานเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดตัว แบรนด์ล้อยาง กยท. “Greenergy Tyre” ภายใต้แนวคิด ขับเคลื่อนทุกชีวิตสู่ความยั่งยืน
 
 
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดยางล้อเติบโตขึ้น มีการขยายตัวของภาคการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ยางล้อ สิ่งนี้ส่งผลให้มีจำนวนผู้ผลิตยางล้อมากขึ้นในไทย ช่วยส่งเสริมรายได้เพิ่มให้กับกับอุตสาหกรรมยางล้อในไทย รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยางล้อ โดยการให้ส่วนลดทางภาษีและเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่มากขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตยางล้อ ซึ่งการจัดงาน “TyreXpo Asia 2024” ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนี้จะเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน
 
โดยเมื่อต้นปี 2567 ที่ผ่านมา ได้มีการออกเอกสารสิทธิ์สำหรับต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ต้นยางพารา เพื่อรับรองการมีอยู่ของต้นยางพาราในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการขยายโอกาสแก่เกษตรกรให้เข้าถึงพื้นที่ทำกิน สามารถแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุนเพื่อใช้ประกอบอาชีพการทำสวนยาง ผลักดันให้ไทยเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบยางระดับโลก เพื่อสร้างความสมดุลของห่วงโซ่อุปทานทางอุตสาหกรรมยางไทยให้เติบโตต่อไปในอนาคต
 
“อุตสาหกรรมยางในวันนี้กำลังเดินหน้าอย่างมีศักยภาพ ผู้ผลิตยางในไทยที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในตลาดโลก มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผนวกใช้โดยคำนึงถึงมิติความยั่งยืนอย่างที่สอดรับกับกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EUDR ผนวกกับการมองหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการไทยผ่านการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการรักษาความเป็นผู้นำ และตอบสนองความต้องการยางที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนเป็นกลไกที่สำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในอนาคต นี่คือสิ่งที่เราทุกภาคส่วนกำลังเดินหน้าไปด้วยกัน” รมว.เกษตรฯ กล่าวเสริม
 
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงการเปิดตัวล้อยางของ กยท. ภายใต้แบรนด์ Greenergy Tyre อย่างเป็นทางการภายในงานนี้ว่า เป็นการตอกย้ำความพร้อมของวัตถุดิบยางธรรมชาติไทยที่มีมากกว่า 4 ล้านตัน ซึ่งวัตถุดิบยางที่นำไปแปรรูปเป็นยางล้อ Greenergy Tyre นั้น จะผ่านกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับว่าไม่บุกรุกพื้นที่ป่า โดยกระบวนการผลิตเริ่มจากรับซื้อวัตถุดิบน้ำยางของเกษตรกรกร หรือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งอยู่ในระบบทะเบียนของ กยท. ซึ่งมีข้อมูลระบุพิกัดที่ตั้งสวนยางชัดเจน และซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารา กยท. ก่อนส่งเข้าโรงงานแปรรูปเป็นยาง STR และโรงงานผลิตยางล้อ Greenergy Tyre ดังนั้น ทุกขั้นตอนซื้อขายหรือส่งต่อสินค้าจึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งกำเนิดได้ทุกเส้น ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์สามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ มีมาตรฐานในระดับที่สากลยอมรับ เบื้องต้นมีผู้ประกอบการสนใจซื้อยางล้อและวัตถุดิบยางเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อคิดเป็นรวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู