ข่าวสาร
Q70 การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร
15 พฤษภาคม 2567
พด. เดินหน้าต่อเนื่อง ผลิตน้ำหมักจากปลาหมอคางดำ เพิ่มผลผลิต รักษาระบบนิเวศ

กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้าไม่หยุด ผลิตน้ำหมักจากปลาหมอคางดำ นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามอย่างต่อเนื่อง ปกป้องสัตว์น้ำเศรษฐกิจพื้นถิ่น และรักษาระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ

ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และโฆษกกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ปัญหาการรุกรานของปลาหมอคางดำเป็นปัญหาที่สำคัญ กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดประชากรปลาหมอคางดำทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำในพื้นที่ที่พบมีการรุกรานแล้ว และป้องกันไม่ให้ปลาหมอคางดำไปรุกรานในพื้นที่อื่น

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม และสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ได้จัดการรณรงค์การทำน้ำหมักชีวภาพคุณภาพสูง (สูตรไนโตรเจนสูง) โดยนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการร่วมแก้ไขปัญหา โดยการนำปลาหมอคางดำที่มีจำนวนมากมาเป็นวัสดุสำคัญ เพื่อใช้ผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพผสมกับผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ซึ่งน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคางดำมีธาตุอาหารที่สำคัญ กรดอินทรีย์ และฮอร์โมนต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยวิธีการใช้เพียงแค่นำน้ำหมักชีวภาพจากปลา 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 100-150 ลิตร พ่นกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เกษตรกรได้

โฆษกกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาที่ดินได้มีการติดตามและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเอาจริงเอาจังและต่อเนื่อง โดยกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ได้ผลิตน้ำหมักชีวภาพคุณภาพสูงจากปลาหมอคางดำจำนวน 300 กิโลกรัม ซึ่งสามารถผลิตน้ำหมักได้ 5 ถัง (ถังจำนวน 200 ลิตร ประกอบด้วย น้ำ 80 ลิตร สับปะรด 20 กิโลกรัม ปลา 60 กิโลกรัม กากน้ำตาล 20 กิโลกรัม และสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 2 ซอง) โดยรับปลามาจากสำนักงานประมงสมุทรสาคร เพื่อให้เกษตรกรนำน้ำหมักไปใช้ประโยชน์ ช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และกระทรวงเกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกษตรกรสามารถขอรับนำหมัก ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงครามและสมุทรสาคร


แหล่งที่มา

เรื่องเล่า ข่าวเกษตร
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1204763897510657&set=a.707652400555145
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู