ข่าวสาร
M01 การประมง/การเพาะเลี้ยง
4 สิงหาคม 2565
ต้นแบบเลี้ยงปลาระบบ CARE

จากความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้นทุกวัน บวกกับการให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จึงพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบใหม่ เรียกว่า CARE Aquaculture Model

รูปแบบประกอบด้วย C-Consumer Need...การผลิตที่ใส่ใจความต้องการของผู้บริโภค A-Achieve easily and consistently... ระบบที่ง่ายต่อการเลี้ยง สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง R-Reliable System ผลผลิตมีคุณภาพและแน่นอน และ E-Environmental Friendly...ระบบการเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และมีการจัดการฟาร์มภายใต้ระบบ Bio-security สร้างหลักประกันอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

ฟาร์มรูปแบบ CARE Aquaculture Model ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกแบบฟาร์มโดยใช้หลักการ “Gravity Flow” จัดผังฟาร์มให้ลดหลั่นกัน ตั้งแต่บ่อน้ำพร้อมใช้ บ่อเลี้ยง บ่อตกตะกอน และบ่อปรับปรุงน้ำให้สะอาดด้วยพืช น้ำแทบทุกหยดสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้การเลี้ยงระบบนี้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ง่ายต่อการบริหารจัดการฟาร์ม

นอกจากนั้นยังใช้ระบบโปรไบโอติกฟาร์มมิ่ง นำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้ในการเลี้ยงปลา ทำให้ปลามีสุขภาพแข็งแรง เติบโตได้ดี ลดการใช้ยาและสารเคมี ปลอดภัยจากสารตกค้างต่าง ๆ ในเนื้อปลา เซฟต้นทุนค่ายาและสารเคมี อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยของอาหารและช่วยรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม

นอกจากง่าย สะดวกสบายในขั้นตอนการเลี้ยงแล้ว ผลิตภัณฑ์ปลาภายใต้การเลี้ยงจากรูปแบบนี้ยังให้ความสะดวกสบายในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะปลาจะผ่านการคัดขนาดด้วยเครื่องอัตโนมัติ และมีขั้นตอนตัดแต่งแปรรูปอย่างพิถีพิถัน ที่สำคัญอยู่ในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศที่ทันสมัย ช่วยรักษาความสดและคุณภาพของเนื้อปลาได้นานขึ้นจนถึงมือผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงที่มา สามารถนำไปปรุงเมนูได้หลากหลายตามต้องการ


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู