ข่าวสาร
การบริหาร/ธุรกิจเกษตร
7 มกราคม 2565
ลพบุรีจัดกิจกรรม เขาวงกตทุ่งทานตะวัน (Sunflower Amaze)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี จัดกิจกรรม "เขาวงกตทุ่งทานตะวัน" (Sunflower Amaze) ตามโครงการ Thailand Festival Experience @ ภาคกลาง โดยมีนายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี ว่าที่ ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ  ณ ทุ่งทานตะวันไร่คุณรำยอง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

สำหรับโครงการ Thailand Festival Experience @ ภาคกลาง เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยให้ดำเนินการในพื้นที่ 7 จังหวัด เมืองรองภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ได้พิจารณาเลือกจัดกิจกรรม "เขาวงกตทุ่งทานตะวัน (Sunflower Amaze)" แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Creative AGri-Tourism ขึ้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดที่มีการปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย ในช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันจังหวัดลพบุรีและได้ร่วมกับพันธมิตร กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันเด็กระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2565 ณ ทุ่งทานตะวันไร่คุณรำยอง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือและฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ เส้นทางเขาวงกตในทุ่งทานตะวัน D.I.Y. ปั้นลิง ปั้นทานตะวัน หลากหลายมุมถ่ายภาพสวย กิจกรรม CSR เก็บขยะแลกของที่ระลึก ชม ช็อป ของที่ระลึก และสินค้า OTOP จังหวัดลพบุรี และในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น.รับฟังการแสดงดนตรีโฟล์คซองท่ามกลางทุ่งทานตะวัน ซึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู