ข่าวสาร
เกษตรกลวิธาน
27 ธันวาคม 2564
ปลาลัง เรืออวนลากต้นแบบ รักษ์แรงงาน ลดต้นทุนเชื้อเพลิง

หลังจาก ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ใช้เวลา 1 ปีเต็มในการปรับปรุงเรือปลาลัง ที่กรมประมงสนับสนุนงบประมาณ 2 ล้านบาท ซื้อเรืออวนล้อมมือสองมาเมื่อตุลาคม 2563 เพื่อปรับปรุงให้เป็นเรืออวนลากต้นแบบให้ชาวประมงนำไปประยุกต์ใช้กับเรือประมงของตนเองได้อย่างเหมาะสม ที่จะช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน เชื้อเพลิง และรักษาคุณภาพสัตว์น้ำบนเรือประมง บัดนี้เรือปลาลังพร้อมที่จะให้ชาวประมงเข้าไปศึกษาดูงานแล้ว

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมงเผยว่า เรือปลาลังที่ได้รับการปรับปรุงมานี้ เป็นเรือที่สามารถใช้ทำการประมงได้หลายรูปแบบ ทั้งอวนลากอวนลอยอวนจมและวางลอบ ที่มีการนำเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิกในการทำประมงนอกจากจะช่วยแรงงานบนเรือทำงานได้เบาแรง ไม่เหมือนการทำงานบนเรือแบบเก่าแล้ว ยังมีการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในเรือที่ถูกสุขลักษณะ มีห้องน้ำ ห้องนอนที่ติดแอร์ มีห้องครัว ห้องรับประทานอาหารสำหรับลูกเรือ ทำให้ลูกเรือมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย ไม่แออัด และพักผ่อนได้เต็มที่ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงได้ เพราะความสะดวกสบายได้พักผ่อนจะจูงใจให้แรงงานมาทำงานด้านประมงมากขึ้น

นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี เลขาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า เรือปลาลังเป็นเรือที่ปรับปรุงมาเพื่อใช้ทดแทนเรือปลาลัง 1 ที่ใช้งานมานานกว่า 40 ปี โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนงบประมาณ 2 ล้านบาท ในการปรับปรุงเรือแบบเก่ามือสองให้มีห้องนอนที่อยู่อาศัยสำหรับลูกเรือที่สะดวกสบายกว่าเก่า พร้อมทั้งเพิ่มเครื่องมือทุ่นแรงในการทำประมงที่มีทั้งกว้านเก็บกู้อวนด้วยระบบบไฮดรอลิก มีระบบเครนพ่วงต่อการประมงในรูปอื่น ๆ ทำได้ที่เบ็ดราวอวนลอยอวนจมและวางลอบ

"นอกจากนั้นเรายังมีการปรับปรุงแผ่นตะเฆ่ใหม่ จากเดิมที่ชาวประมงใช้แผ่นไม้สี่เหลี่ยมมาเป็นตะเฆ่รูปตัววี ที่ช่วยถ่างปากอวนในกว้างกว่าเดิม และยังมีการติดตั้งระบบทำความเย็นรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ แทนการใช้น้ำแข็งที่แต่เดิมการออกไปทำประมงแต่ละครั้งนาน 7-10 วัน เรือประมงต้องบรรทุกน้ำแข็งไปเป็นจำนวนมากทำให้เรือต้องแบกน้ำหนักมาก สิ้นเปลืองพลังงาน เมื่อมีระบบทำความเย็นเรือแบกน้ำหนักน้อยลงจะช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปได้ในตัว"

สำหรับชาวประมงที่สนใจจะดูเรือปลาลังไว้เป็นต้นแบบในการพัฒนาปรับปรุงเรือตัวเอง ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2425 6100

 


แหล่งที่มา

นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 ธ.ค. 2564 (กรอบบ่าย)
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู