ข่าวสาร
27 ธันวาคม 2564
วว. เปิดตัวนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ กล่องล็อกกลิ่น “OZONE” รุ่นที่ 2

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดตัวนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ กล่องล็อกกลิ่น “OZONE” รุ่นที่ 2 ตอบโจทย์ผู้บริโภค ระบุล็อกกลิ่นได้ 100% ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เพิ่มปริมาตรภายในบรรจุสินค้าได้มากขึ้น
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย เปิดตัวนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ กล่องล็อกกลิ่น “OZONE” รุ่นที่ 2 ระบุประสิทธิภาพช่วยกักเก็บกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ให้ออกสู่ภายนอกได้สมบูรณ์แบบ 100% ช่วยตอบโจทย์ผู้บริโภค/ผู้ประกอบการ ต้นทุนการผลิตลดลง แต่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ครอบคลุมอาหารที่มีกลิ่นแรงไม่พึงประสงค์แทบทุกชนิด มีความแข็งแรง/เพิ่มปริมาตรภายในกล่อง ช่วยให้บรรจุสินค้าได้มากขึ้น ออกแบบให้สามารถเรียงซ้อนได้สะดวกยิ่งขึ้น และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. เปิดเผยว่า วว. ประสบผลสำเร็จในการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กล่องล็อกกลิ่น “OZONE” รุ่น Emerald Cut มีประสิทธิภาพในการล็อกกลิ่นได้ 100% ด้วยการออกแบบและพัฒนาขอบล็อกเป็นพิเศษ ช่วยป้องกันการผ่านเข้าออกของก๊าซและไอน้ำ จึงสามารถกักเก็บกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ให้ออกสู่ภายนอกได้ สามารถป้องกันความชื้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งป้องกันการรั่วซึมหกเลอะในกรณีบรรจุอาหารเหลว หรือมีน้ำเป็นส่วนประกอบ นอกจากนี้ยังสามารถใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายขึ้น นอกเหนือจากทุเรียน เช่น อาหารทะเลแปรรูปชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปลาหมึกแห้ง ปลาอินทรีย์เค็ม กุ้งแห้ง เป็นต้น หรือแม้กระทั่ง ส้มตำปลาร้า ก็สามารถล็อกกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรงขึ้น ด้วยโครงสร้างแบบ Emerald Cut และด้วยการเลือกใช้โครงสร้างตัวกับฝาติดกันเป็นชิ้นเดียวแบบ Clamshell ทำให้ง่ายต่อการผลิต จึงช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ นอกจากนี้ยังมีการยกฝาให้สูงเป็นพิเศษ จึงช่วยเพิ่มปริมาตรภายในกล่อง เพื่อรองรับความหลากหลายของอาหารและเพิ่มการมองเห็นอาหารภายใน ช่วยเพิ่มแรงดึงดูดและความน่าสนใจในการจัดแสดงสินค้าเพื่อการวางจำหน่าย

ทั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวของ วว. ที่นำโจทย์จากผู้ประกอบการและผู้บริโภค มาพัฒนาต่อยอดจากบรรจุภัณฑ์เดิมที่เราได้เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ผู้ใช้ได้มากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทยที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ โดย วว. ได้ยื่นจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยพัฒนานี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดมาที่ วว. ได้ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมในวงกว้างต่อไป

ด้าน ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. กล่าวถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ กล่องล็อกกลิ่น “OZONE” รุ่น Emerald Cut ว่า ใช้หลักการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบองค์รวม หรือ Holistic Design and Development ที่คำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องประกอบกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับการสื่อสารถึงคุณภาพระดับพิเศษ (Premium) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกลิ่นแรงประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากทุเรียน โดยกล่อง OZONE รุ่น Emerald Cut ได้รับแรงบันดาลใจจากมรกต ให้ความรู้สึกหรูหรา มั่นคง เชื่อถือได้ และเหลี่ยมมุมของกล่องที่ล้อกับเหลี่ยมของมรกตยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้โครงสร้างโดยรวมอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการด้านบรรจุภัณฑ์ ติดต่อได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. โทร 0 2579 1121 ต่อ 3101, 3208 , 081 702 8377 E-mail : TPC-tistr@tistr.or.th เว็บไซต์ www.tistr.or.th


© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู