ข่าวสาร
การเกษตรทั่วไป
24 ธันวาคม 2564
เกษตรฯ ส่งเสริมนาเกลือแปลงใหญ่

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานภาคี ที่สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จ.สมุทรสาคร โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผวจ.สมุทรสาคร นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเลและผู้เกี่ยวข้อง ต้อนรับ โดยมีการหารือสถานการณ์การทำนาเกลือใน จ.สมุทรสาคร และดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เพื่อเตรียมพร้อมสู่มาตรฐาน GAP นาเกลือทะเล การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปเกลือทะเลของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล และส่งเสริมกิจกรรมแปลงใหญ่ปลากระพงขาว ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรอีกทาง

พร้อมกันนั้นได้เยี่ยมแปลงนาเกลือทะเลที่ยื่นขอรับรองที่ชุมชนบ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร แปลงนาเกลือทะเลต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเกลือทะเล พร้อมกับพบปะและสอบถามปัญหาอุปสรรคจากเกษตรกรในพื้นที่

นายอลงกรณ์ กล่าวถึงความสำคัญของนาเกลือ ว่ากระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตเกลือ ส่งเสริมนาเกลือแปลงใหญ่ยกระดับสู่มาตรฐาน GAP เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กว่า 800 ปีของเกลือทะเล การพัฒนากระบวนการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสนับสนุนการผลิต ขยายสู่อุตสาหกรรมอาหาร และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ พร้อมทั้งเร่งการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ต้นน้ำการผลิต การแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาด รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์เกลือทะเลไทย เพื่อการแก้ไขปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต๊อกอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปเกษตรไทยของนายเฉลิมชัยศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ

 

แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู