ข่าวสาร
ชีวเคมีของพืช
30 พฤศจิกายน 2564
พืชกระท่อม คุณประโยชน์ที่มากกว่าแค่เสพติด
พืชกระท่อม คุณประโยชน์ที่มากกว่าแค่เสพติด
📍 ถึงพืชกระท่อมจะถูกปลดล็อกเพื่อการใช้ประโยชน์ทางยาและอาหาร แต่มีข้อยกเว้นให้ยังคงถือเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย นั่นคือการนำไปใช้ผสมกับสิ่งเสพติดชนิดอื่น การจำหน่ายน้ำต้มในสถานศึกษาและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกระท่อมแก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและสตรีมีครรภ์.......
 
 
อ่านเพิ่มเติมได้ใน https://kukr.lib.ku.ac.th/doc/kratom.pdf
หรือ 📍 สามารถ Scan QR Code บนภาพ
 

แหล่งที่มา

ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู