ข่าวสาร
N20 เกษตรกลวิธาน
7 ตุลาคม 2564
AIS ดัน 5G พลิกโฉมเกษตร “เชียงราย” ชูสมาร์ทฟาร์ม-ปั้นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง

กระทรวง DE ผนึก AIS ร่วมพัฒนา 5G สมาร์ทฟาร์ม พื้นที่ดอยตุง จ.เชียงราย พลิกโฉมเกษตรดิจิทัล หนุนเกษตรกรปั้นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง

นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ เอไอเอส เปิดเผยว่า การพัฒนา Digital Infrastructure ที่ดีที่สุด คือเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาคส่วนหลักของประเทศสามารถยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวมได้อย่างดีที่สุด

ช่วงระยะ 1 ปีที่ผ่านมา เอไอเอสได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้นำ AIS 5G เข้าไปร่วมทำงานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร พืชมูลค่าสูงในโครงการเกษตรดิจิทัล ณ ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี ดอยตุง จ.เชียงราย ผ่านระบบระบบสมาร์ทฟาร์ม (iFARM : IoT Intelligent Farm Service) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ประเทศไทย

ทั้งนี้ การดำเนินงานในช่วง 1 ปี ถือว่ามีความก้าวหน้าและสามารถเป็นต้นแบบที่จะนำไปขยายผลในพื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ สนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีเข้าไปผสมผสาน ช่วยทรานสฟอร์มรูปแบบการเกษตรสู่ Smart Agriculture อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชเศรษฐกิจสำคัญได้อย่างดีตามแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

นายวสิษฐ์กล่าวว่า โครงการเกษตรดิจิทัลในศูนย์อบรมผาหมี ดอยตุง ประกอบไปด้วยแปลงเกษตรพื้นที่จำนวน 7 ไร่ ปลูกต้นวานิลลา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง และต้องใช้รูปแบบการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา มีจำนวนกว่า 3,000 ต้น และโรงเรือน EVAP ควบคุมอุณหภูมิพื้นที่ จำนวน 1 ไร่ โดยได้มีการนำ AIS 5G Smart Farm Solution ไปขยายความครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 4 โซน พร้อมโซลูชันส์อัจฉริยะตามหลักเกษตรแม่นยำ

อาทิ ระบบ Smart Sensor วัดสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก, Smart Control ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะ, Farm Activity บันทึกข้อมูลกิจกรรมฟาร์ม, Weather Information พยากรณ์อากาศระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการที่มีความแม่นยำด้วยเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์และรายงานผลอัจฉริยะ พร้อมการจัดการข้อมูลอัตโนมัติ ที่ครบถ้วนผ่านเครือข่าย AIS 5G ที่จะช่วยทำให้เพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างรายได้และการพัฒนาอาชีพสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน


แหล่งที่มา

ประชาชาติธุรกิจ
https://www.prachachat.net/local-economy/news-777331
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู